خوابگرد قدیم

خفه!

۱۸ تیر ۱۳۹۱

حامد اسماعیلیون: دوستان، ترجمه‌ی «دمانس» جنون نمی‌شود که حالا همه نگران ‌اند چرا گابریل گارسیا مارکز، به نظر من بزرگ‌ترین نویسنده‌ی زنده‌ی این روزگار، کارش به دیوانگی کشیده. دمانس می‌شود «زوال عقل». عوام به آن «خرفتی» گویند. هرچه هست دردِ پیری ست، اما از آن دردناک‌تر این که آدم نویسنده باشد و نتواند دو خط به برادرش بنویسد که خفه شود و او را در اوهام تنها بگذارد.

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top