خوابگرد قدیم

سرطان سانسور

۱۹ مرداد ۱۳۸۹

جرالد گراس: طی دوره‌ی طولانی کارم، بارها طرح‌هایی به من پیشنهاد شد که با اعتقادات اجتماعی و سیاسی‌ام کاملاً مغایرت داشت. من آن‌ها را نمی‌پذیرفتم و اغلب ویراستار دیگری را به مؤلف یا کارگزار توصیه می‌کردم؛ کسی که با مضمون و محتوای اثری که من ویرایش آن را نپذیرفته بودم، همدلی بیش‌تری داشت.

من حتا یک لحظه هم از هیچ نوع سانسوری حمایت نمی‌کنم، و از حامیان پروپاقرص و بی‌قیدوشرط متمم اول قانون اساسی هستم. ذره‌ای سانسور مثل سلول سرطانی رشد می‌کند و به خودکامگی و مرگ اجتناب‌ناپذیر دموکراسی می‌انجامد. می‌دانم که باید بتوانم بدون احساس شرمندگی یا گناه سر بر بالین بگذارم و صبح به خودم در آینه نگاه کنم و بتوانم با وجدان راحت با همسر و فرزندانم زندگی کنم.

 کتاب «ویرایش از زبان ویراستاران»، نشر مهناز، ترجمه‌ی گروهی با ویراستاری مژده دقیقی

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top