چاپ
خوابگرد

۰۲ ارديبهشت ۱۳۸۸
میرحسین موسوی، خاتمی نیست؛ اما...

میرحسین موسوی ـ سی و یکم فروردین ۸۸میرحسین موسوی، خاتمی نیست؛ چون فن خطابه نمی‌داند، زیاد لبخند نمی‌زند، سخنرانی حماسی و شورانگیز نمی‌کند، حتا به‌تازگی، دستان‌اش را هم به رغم اصرار خبرنگاران بالا نمی‌برد. میرحسین موسوی، خاتمی نیست؛ چون وقتی وارد سالن دیدار با اهل فرهنگ و هنر می‌شود، سالن به هوا نمی‌رود و دست‌زدن تا حد دردآمدن کفِ دست‌ها کش نمی‌یابد. موسوی، خاتمی نیست؛ چون پاسخ‌های کوبنده نمی‌دهد، هیجان یا ناراحتی‌اش را با جابه‌جا کردن پیوسته‌ی عمامه‌اش نشان نمی‌دهد، و حتا عینک‌اش را هم بالا و پایین نمی‌کند تا کمی هم با حرکات صورت و چشم‌هایش حرف بزند. موسوی، خاتمی نیست؛ چون با کلمه‌ها به شیرینی ور نمی‌رود، از واژه‌های تازه‌ساز بهره نمی‌گیرد و حتا وقتی جمله‌ای را تکرار می‌کند، تکراری بودن آن را معصومانه یادآوری می‌کند.

او خاتمی نیست، چون اصلاً نه کاریزما و محبوبیت او را دارد، نه خاطره‌ی روشنی بعد از این همه سال در حافظه‌ی جمعی ایرانیان از او باقی مانده است؛ خصوصاً که مردم ایران پیشینه‌ی درخشانی در آلزایمر تاریخی دارند!

اما...
اما من باور کردم که او به دولت فرهنگی و فرهنگ غیردولتی ایمان دارد. باور کردم که او دروغ نمی‌گوید، و از همین روست که گاه از پاسخ صریح دادن به پرسش‌های تند ابا می‌کند، بی آن‌که با کلمه‌ها بازی کند. باور کردم که او به هر‌ آن‌چه می‌گوید، خویشتن را متعهد می‌داند و از همین روست که هیچ اصرار تبلیغی و شعاری بر آن‌ها نمی‌ورزد. من باور کردم که میرحسین با ذهنیتی مهندسی که خصیصه‌ی شخصیتی اوست، بدون پیش‌بینی و محاسبه‌ی واقع‌بینانه، حتا در عرصه‌ی فرهنگ و هنر حرفی نمی‌زند.

باور کردم که میرحسین عمیقاً منتقدِ اوضاع کنونی کشور است و نه تنها نگاهی اختصاصی از سر وظیفه‌ی یک رئیس جمهور به عرصه‌ی ستم‌دیده‌ی فرهنگ و هنر دارد که حتا دخالت عناصر فرهنگی و نخبه را در سایر عرصه‌های اداره‌ی کشور نیز ضروری می‌داند. من باور کردم که او وضعیت کنونی را ـ هم‌چنان که خود اشاره کرد ـ هم‌سان با آلمان شرقی در سال‌های آخرش می‌داند و من باور کردم ایمان او را به این حرف خودش که گفت: وقتی درباره‌ی دولت فرهنگی می‌خواهم صحبت کنم، اشاره‌ام به دولتی ست که فهم عمیقی از مسایل فرهنگی دارد و دولت غیرفرهنگی رویکردهایی را انتخاب می‌کند که به جای خدمت، مشکل ایجاد می‌کند. وقتی بحث سانسور و بستن فضا برای خلاقیت هنری مطرح می‌شود، مربوط به همین امر است.

من باور کردم نگرانی و آزردگی‌اش را از تقسیم‌بندی‌های «خودی و غیرخودی» و برآيند فرهنگ و هنر سفارشی در سال‌های اخیر، وقتی که به شوروی اشاره کرد و گفت: هیچ نمونه‌ای در جهان وجود ندارد که هنر سفارشی و دولتی، فرهنگ کشوری را نجات داده باشد و اگر در ابتدای انقلاب مثلاً هنر سینما و هنرهای تجسمی توانست شکل بگیرد و پیش برود به دلیل فضای آزاد و غیر دستوری بود. زیرا فرهنگ را فرهنگیان می‌سازند نه دولت، و دولت به هیچ وجه متصدی نقاشی، سینما، تئاتر و ادبیات نیست، بلکه این هنرمند است که آن‌ها را ایجاد می‌کند.

من باور کردم تلخی ِ کام‌اش را در لحظه‌ای که گفت: وقتی با دوستان سیاستمدار صحبت می‌کنم، همه تصدیق می‌کنند که هنر مهم است، اما همواره تصدیق آن‌ها با لبخندی همراه است که نشان‌دهنده‌ی عدم درک درونی از فرهنگ و هنر است.

من باور کردم انگیزه‌ی حضورش را که همانا ایستادن در برابر روندِ پرشتاب قانون‌گریزی در همه‌ی عرصه‌های دولتی ست. باور کردم تعهد او را به جلوگیری از قانون‌گریزی در هزینه کردن درآمدهای عظیم مادی و معنوی کشور تا قانون‌گریزی در توقیف‌ها و فیلترها و لغو مجوزها و سلب آزادی‌های مدنی، وقتی که خیلی مطمئن و مهندس‌وار، بی هیچ شعار و بیان احساسی ـ که مثلاً هواداران‌اش را خوش آید ـ گفت: من از تمام اختیارات یک رییس‌جمهور استفاده خواهم کرد تا قانون پیاده شود و حتا اگر به مشکلی قانونی بربخورم، باز هم در چارچوب قانون برای اصلاح خودِ قانون همه‌ی تلاش‌ام را خواهم کرد.

من باور کردم در این دیدار این حرفِ پیشین او را با این مضمون که: خاتمی با رفتن‌اش کاری اخلاقی کرد ولی آمدن من کاری غیراخلاقی نبود، و در آینده این را درک خواهید کرد. باور کردم تصویری را که او ـ بی آن که بگوید ـ در ذهن دارد از هزینه‌های بسیار گزاف و پیش‌بینی‌ناپذیری که مخالفان متحد، منسجم و قدرتمند خاتمی بر دوش خاتمی، جوانان، فرهیختگان و مردم می‌توانستند بگذارند. باور کردم ایمان میرحسین را به این که شاید بتواند مسیر دشوار «اصلاح» برخی امور را با هزینه‌های کم‌تری طی کند. کوچک‌ترین نکته‌ی شایان اتکای این باور، مثلاً ایستادن مجید مجیدی (با تعاریف تقریباً متفاوتی که از او در جامعه‌ی هنرمندان، مردم و نظام وجود دارد) دوشادوش میرحسین است که هرچند گویا بر اثر فشار فشارمندان از خیر سخنرانی در این دیدار گذشت،‌ ولی فیلم تبلیغاتی میرحسین ـ  یا یکی از آن‌ها ـ را قرار است او بسازد.

میرحسین موسوی، خاتمی نیست و آشکار است که خاتمی هم نخواهد شد، اما من صداقت، توانایی، شهامت، ایستادگی، بی‌تعارفی‌، حسن خلق، صلح‌طلبی، جامع‌نگری، ژرف‌اندیشی، دلسوزی، میهن‌پرستی و فرهنگ‌دوستی او را باور کردم. به تعبیر استاد عباس کاظمی: "دولت اصلاحات قرار نیست گام‌های بنیادی برای تغییر جامعه بردارد. دولت اصلاحات قرار است یک سلسله اقدامات غلط یا درست را که به ناحق، دولت‌ها برعهده گرفته‌اند، انجام ندهد. در مرتبه‌ی دوم قدمی «کوچک» در سوق دادن جامعه به سمت عقلانیت و دموکراسی بردارد. بد نیست روشنفکران، هم به خود و هم به مردم تذکر بدهند که کارها و آرمان‌های بزرگ را در نظر پاس بدارند، اما در عمل از دولت‌ها اقدامات کوچک و عملی بخواهند."

میرحسین موسوی، خاتمی نیست؛ او میرحسین موسوی ست. و من باور کردم صداقتِ او را در گفتن این کلام که گفت: "باور من «دولت فرهنگی و فرهنگ غیردولتی» ست."

پس، به احترام‌اش برمی‌خیزم، حتا اگر بدانم که حلقه‌ی فکری پیرامون او، برای میرحسینی که آماده‌ی تحولات جدیدِ فکری ست،‬ ‫شامل کسانی‌ ست که خود دچار شلختگی نظری‌اند و چه بسا او را به فضایی بکشانند که بعدها به سختی بتوان او را از آن بیرون کشيد. میرحسین برای غلتيدن به عرصه‌های نو در تفکر تحلیلی‌، به جای مشاوران فکری‌ای کنونی‌اش که گویا بصيرت نظری کافی ندارند، به مشاوران و اندیشه‌ورزانی نياز دارد  که گستره‌ی ذهن‌ و قدرت تحلیل نظری‌شان بسیار فراخ‌تر، به‌روزتر و کارآمدتر باشد تا کلی‌گويی‌هایی چون «الگوی زیست مسلمانی» از دقت نظری بیش‌تری برخوردار شود.

پا‌نوشت:
درخواست من برای گفت‌وگوی خصوصی با موسوی پابرجاست، اما فشردگی برنامه‌های او، خصوصاً سفرهایش،  تاکنون رخصت آن را فراهم نیاورده است. هم‌چنان امیدوارم این دیدار خصوصی میسر شود. اگر چنین شد، خبر خواهم داد.

پیوندها:
:: حمایت صریح سیدمحمد خاتمی از میرحسین موسوی
:: چرا به اصلاح‌طلبان رأی می‌دهم ـ عباس کاظمی، استاد دانشگاه تهران
:: گزارش کامل دیدار اهل فرهنگ و هنر با میرحسین، و پرسش‌ها و پاسخ‌ها
:: برخی حاشیه‌های این دیدار
:: متن سخنرانی ارزشمند صادق خرازی در این نشست
:: بیانیه‌ی دکتر مصطفی معین در حمایت از میرحسین
:: گزارش تصویری سایت «سرو» از این دیدار
:: گزارش تصویری سایت «کلمه» از این نشست
:: میرحسین موسوی از نگاه یک دهه‌ی شستی
:: میرحسینی که امیرعباس ریاضی شناخت
:: سایت سرو
:: سایت کلمه
:: سایت جوانان هوادار خاتمی و موسوی
:: میرحسین شعار نمی‌دهد و با ساسی مانکن هم دیدار  نمی‌گذارد!
:: فکر نمی‌کردم موسوی گزینه‌ی مناسبی باشد، اما...


[۰۳:۳۷] نظر؟ (۶۳۳)


ahmad persianboy1354@yahoo.com
salam
agar emkan dare azishan soal shavad ke vozara va moshveran che kasani hastand va agar moshakhas hast,anha niz barnamehaye khodro bdahand ba dalayeli odoli ke emkane anjamesh bashad na inke faghat barname bashad va emkanesh vojod nadashte bashd,chon be nzare man faghat reis jomhor nist ke bayad entekhab shavd, vozar va moshverin az khode ishan mohemtarand
bazma sepas

۱۳۸۸/۰۲/۰۲ | ۱۱:۲۸

سمیه smtohidlou@gmail.com
دست شما درد نکنه برادر نوشته خوبی بود.
۱۳۸۸/۰۲/۰۲ | ۱۲:۳۹

مهرداد m.haniye@yahoo.com
آقا پابرهنه و سينه چاگ پريده ای مييان ميدان سياست و چه عجولانه داری دور ميدان می دوی و هنوز گلی نزدی، مانند فوتباليست ها که گل زده اند برای تماشاچيان دست تکان می دهی. اميد که به قول دکتر عزت الله فولادوند اگر باز احمدی نژاد از صندوق های انتخابات بيرون جهيد، نوميد و سرخورده نشوی و باز در اين ميدان پُرمخاطره بمانی.
۱۳۸۸/۰۲/۰۲ | ۱۴:۵۱

جعفر مرتضوی jafar.mortazavi@yahoo.com
دفاع جانانه ای بود. ممنون.
۱۳۸۸/۰۲/۰۲ | ۱۵:۳۷

farzad farzad.aalaam@yahoo.com
سلام. بعله در صداقت میرحسین بنده نیز تردید ندارم و همین عامل در قیاس با وضعیت فعلی می تواند پوئنی بسیار قابل اهمیت ارزیابی گردد.
۱۳۸۸/۰۲/۰۲ | ۲۳:۵۱

دوست rezakiani56@ yahoo.com
سلام بر سید رضای عزیز . من هم با نظرات شما در مورد میر حسین کاملآ موافقم . او قصد کاریزما شدن ندارد . هر چند که هم او و هم خاتمی با نیتی پاک هدفی والا را در نظر دارند اما هردو به گونه ای متفاوت .... وبلاگ بسیار پرمحتوایی دارید . از اینکه ارج نهادن به قلم را توام با اندیشه و عمق فکری و نگاه نقدانه می پسندید . به شما تبریک می گوییم . چه خوب است که همه ما در عرصه فرهنگ واجتماع تنها یک مصرف کننده صرف نباشیم . بنظرمن عرصه وبلاگ نویسی هم وادی بسیار حساسی است که ظرافتهای خاص خود را می طلبد .ن در نوشته های شما نوعی واقع بینی و پخته گی را احساس کردم .حیطه فعالیت من هم بیشتر ادبیات نمایشی و تئاتر ( نویسنده و کارگردانی ) است اما فارغ التحصیل علوم سیاسی و علاقه مند به تداوم راه روشنفکری دینی هستم . بهرحال با عنایت به نوشته های ارزشمندتان که در آنها دغده های مشترکی میانمان بنظرم می آید ، شما را به دیدن وبلاگ حقیرم دعوت می کنم . امیدوارم که در آینده بتوانیم از نظرات هم جویا شویم .با تبادل لینک موافقید ؟ یاحق
۱۳۸۸/۰۲/۰۳ | ۰۴:۰۳

مریم
سید شما دیگر چرا؟ آلزایمر؟ مگر نسیان چه اشکالی دارد که می نویسی آلزایمر؟
۱۳۸۸/۰۲/۰۳ | ۰۷:۳۵

پوپک
ببخشید اگر تلخ می‌نویسم و ناامید، ولی فکر می‌کنم نظر شما بیشتر احساسی‌ست و بیشتر آرزوهایتان را بیان کرده‌اید تا واقعیّت را. من هم خیلی دوست دارم این‌طور فکر کنم و باور داشته باشم به روزگاری خوش... ولی سال‌هاست که این امید، ناامید شده. شاید بهتر باشد کمی واقع‌بین باشیم و انتظار ایده‌آل نداشته باشیم تا بعدها کم‌تر ضربه بخوریم.
۱۳۸۸/۰۲/۰۳ | ۱۰:۳۷

خانم ثابتی for.myblog@yahoo.com
باید امیدوار باشم زمان باقی مانده تا انتخابات آنقدر کش بیاید که در خاطرمان کم رنگ شود که امدن او به قیمت رفتن خاتمی شد.
۱۳۸۸/۰۲/۰۳ | ۱۳:۱۴

مممم
میرحسین موسوی، خاتمی نیست؛ اما هرچی هست محمود نیست !!!
۱۳۸۸/۰۲/۰۳ | ۱۳:۵۸

حسین hosein_s23@yahoo.com
بی تعارف عالی بود.با اجازه ،با ذکر منبع اینجا گذاشتمش تا دیگرانی هم استفاده کنند:
http://blog.360.yahoo.com/blog-ha0MBrc5dLWxYVDYdrALEj99
۱۳۸۸/۰۲/۰۳ | ۱۴:۳۱

ایران info@IranProject.ir
آیا میرحسین می تواند بارقه های امید را در میان مردم و جوانان بوجود آورد ؟!
۱۳۸۸/۰۲/۰۳ | ۱۷:۳۰

حسين سپهرآزاد hossein_mi2@yahoo.com
سلام. در روزهاي آينده سري به اين وبلاگ بزنيد:
www.jamehe.blogfa.com
۱۳۸۸/۰۲/۰۳ | ۱۹:۴۸

كلمات
ميرحسين خاتمي نيست، قرار هم نبوده كه باشد. ميرحسين، ميرحسين است، با تمام ويژگيهاي ممتاز و منحصر به فرد خودش، كه نهال خميده قامت اميد و آرزوي ايرانيان را دوباره بارور خواهد كرد، اگر ما به بلنداي همه آرزوهاي اين سرزمين براي آمدنش بكوشيم. ميرحسين خاتمي نيست، اما "در خاطرمان کم رنگ" نشود كه خاتمي با آمدن "او" انصراف داد و از او حمايت كرد.
۱۳۸۸/۰۲/۰۴ | ۱۲:۱۳

محبوبه میم
به احترامش بلند می شویم و به سخنان با سکوت و تامل گوش می کنیم - چیزی را که سال ها ست از یاد برده ایم در هیاهوی کف زدن و مشت پرتاب کردن ، در هیاهوی زنده باد و مرده باد ! شاید که یاد بگیریم برای تفاوت ها ارزش قائل شویم .
نه موسوی خاتمی نیست . چون هیچکس دیگری نیست . همان طور که خاتمی هم موسوی نیست . موسوی با لحن بیانش به ما یاد می دهد که چطور هیجان زده نشویم و به جای آن گوش بسپاریم بیشتر از آن که حرف بزنیم .
سپاس
۱۳۸۸/۰۲/۰۴ | ۱۵:۴۵

آیدا aidaqajar@gmail.com
این جمله رو دوست دارم و امیدوارم میکنه:
"خاتمی با رفتن‌اش کاری اخلاقی کرد ولی آمدن من کاری غیراخلاقی نبود، و در آینده این را درک خواهید کرد."
۱۳۸۸/۰۲/۰۴ | ۲۰:۰۱

محسن smh_19662002@yahoo.com
کاملا موافقم حلقه مشاوران و برنامه ریزانش متناسب با نیاز جامعه متوسط نیست.واین ما را در انتخاب او به تردید می افکند.شاید [...] در این وادی جسور تر و با تدبیر بیشتری عمل کند.البته تا نظر [...] بر که باشد؟
۱۳۸۸/۰۲/۰۵ | ۰۱:۲۲

بهشب karavaar@yahoo.com
میر حسین خوب کروبی خوب اصلاحات نیاز جامعه.
اما سوال اگر اصلاحات نگران آینده کشور است چرا با یک کاندید وارد نمی شود تا احتمال بردشان بیشتر شود؟
من فکر می کنم این ها همش تکرار سناریو سال 84 ورود حد اکثری مردم در پای صندوق و خروج احمدی نژاد از صندوق.
۱۳۸۸/۰۲/۰۵ | ۱۱:۰۲

امیر
"دولت فرهنگی فرهنگ غیر دولتی" شعار پر محتوایی است.
امیدوارم با آمدن موسوی این شعار از قالب شعار بیرون آید.
۱۳۸۸/۰۲/۰۵ | ۱۱:۲۱

پگاه
من فراموش نمیکنم. اما به زود باوری تو هم نیستم.
۱۳۸۸/۰۲/۰۶ | ۰۹:۴۸

الیاس پهلوان alyaspahlevan@yahoo.com
سلام
نظرات تحلیلی خوبی بود. اگر دست غیبی دیگر برنیاید میرحسین برنده است.
۱۳۸۸/۰۲/۰۶ | ۱۱:۳۱

سعید saeed451368@gmail.com
آقای سید رضا،از وبلاگ فرهنگی هنری پرمحتوای تان بسیار سپاسگزارم.امید که درک فرهنگی و هنری مردم و دولت بیش از اینی که هست شود.
۱۳۸۸/۰۲/۰۶ | ۱۲:۱۶

pary www.at.pary@yahoo.com
از مطالبي كه در مورد آْقاي مير حسين موسوي نوشتيد تشكر ميكنم من عاشق متانت و قيافه ي آروم اين مرد بزرگوارم تنها كسي كه لياقت رييس جمهوري رو داره ايشون هستن من حتما به ايشون راي ميدم.
۱۳۸۸/۰۲/۰۶ | ۱۳:۵۷

مهدی kian_5@yahoo.com
شاید برای جامعه ی ایران لازم باشد که کمی منطقی فکر کند به جای آنکه احساسی تصمیم بگیرد. بگذار یک بار هم که شده بفهمیم جامعه ایران به کدام سو گرایش دارد؟ آیا صبوری شنیدن حرفها را دارد و یا دنبال هورا کشیدن در پی سخنان شورانگیز است؟ بگذار جدیتر باشیم
۱۳۸۸/۰۲/۰۷ | ۱۲:۴۲

علی
وقتی بوش میگوید دولت های قبلی قولهایی داده اند واحمدی نژاد همه چیز را خراب کرد به خاتمی بی اعتماد شدیم وحالا میر حسین هم با اوست.رهبر ای تنها ترین سردار تو به کی گفتی در مورد دولت نهم انصاف داشته باشید
۱۳۸۸/۰۲/۰۸ | ۰۷:۱۷

شملک shamalak@gmail.com
درسته میرحسن تنها کسی که میتونه کمی تغییر ایجاد کنه نخست وزیری اون در دوران جنگ دوران بدی نبود
۱۳۸۸/۰۲/۰۸ | ۱۲:۱۳

رضوانه rrezvaneh@yahoo.com
درسته که میر حسین خاتمی نیست همو نطور هم که خاتمی میر حسین نیست ولی انقدر به هم شبیه هستند به لحاظ ظاهر فرهنگی اخلاقی و.....وکلاس!!لااقل از این که بگیم رییس جمهورمون میر حسین شده خجالت نمی کشیم!و مدرکشم جعلی نیست اینم همه میدونن!!
۱۳۸۸/۰۲/۰۹ | ۱۰:۰۰

شهروز اقبال زاده ghblzde1956@ yahoo.com
سلام ، از مطلبتان استفاده و لذت بردم ، راستی مگر نباید هر کسی خودش باشد . خاتمی ،خاتمی - شکرالهی ، شکرالهی - کروبی ، کروبی و موسوی هم موسوی . مهم این است که من و تو و او و ایشان اشتباه 4 سال پیشمان را در رقابت های آبکب حیدری نعمتی تکرار نکنیم و همه چیز را فدای منزه طلبی های روشنفکر مآبانه پوچ و شعاری نکنیم . یادمان نرود . تا آلزلیمر تاریخی که حتی گریبان خود زنده یاد شاملو را هم گرفته بود . دوباره . . . . . .
۱۳۸۸/۰۲/۱۰ | ۲۲:۰۷

reza reza40sh@yahoo.com
امیدوارم با امدن مهندس موسوی کبیر بار دیگر شاهد قدرت نمایی ایران بزرگ در عرصه های جهانی باشیم. ای مردم موسوی را یاری دهید اگر وجدان اگاه دارید.
۱۳۸۸/۰۲/۱۱ | ۱۴:۲۰

ايليا
فقط بيا

۱۳۸۸/۰۲/۱۱ | ۱۵:۰۹

davod
rast megoend merhosin terfdar egtsad dolti ast
۱۳۸۸/۰۲/۱۱ | ۱۹:۱۶

حجت khise_aftab_61@yahoo.com
امیدوارم ...در آخر یکی بماند برای همه::::::::
...موسوی که گفتید...خاتمی اندیشه ایده ال ترو و کروبی توانایی بهتر در عمل
۱۳۸۸/۰۲/۱۱ | ۱۹:۴۱

محمد
ان شائ الله که میر حسین رای نمیاره ولی اگر هم آورد،خداکنه که مثل خاتمی حقوق هسته ای ایران رو که با سختی و تلاش بدست اومده رو مثل خیار له نکنه
با تشکر
۱۳۸۸/۰۲/۱۳ | ۱۶:۳۴

محمد
فقط یک کمی انصاف داشته باشید و نظرات انتقادی رو هم در سایتتون درج کنید
۱۳۸۸/۰۲/۱۳ | ۱۶:۳۶

سيدمحمدحسين witchking_9069@yahoo.com
سلام.ايول.خيلي جالب بود.
۱۳۸۸/۰۲/۱۷ | ۲۳:۵۰

داریوش
باسلام واحترام به همه عزیزان - لطفامطالبی را یادداشت فرمایید که بدرد مان بخورد .
۱۳۸۸/۰۲/۱۸ | ۰۰:۱۵

مرتضی یوسفی زادگان mortezayosefizadegan@yahoo.com
فن خطابه و تشویق های ممتد و کتابهای سید محمد و هشت سال شاعری در سیاست و آن صورت !
چه شباهتی داشت به انتخاب مردم در دوره ی بعد؟
ضرورتی که در انتخاب وجود دارد قدرت نظری بیش تری نسبت به منتخب دارد
حالا اگر میر حسین در
تمام خصوصیات وصفاتی که در قیاس مطرح کردید را به نحو بیشتر و بهتری دارا باشد آیا باز هم دوم خردادی اتفاق می افتد؟
آیا اصلاحات در بین مردمی با اکثریتی سنت زده_فاقد تحصیلات دانشگاهی و واجد تاثیر پذیری بالا از رسانه ی ملی_ این قدر نهادینه شده است که کاندایدئی را که معرفی می کند جدای از صفات و خصوصیات قدرت انتخاب شدن را داشته باشد
اصلاحات نهادینه شده نیست چرا که همواره با ممانعت رو بروست
دهک های پایین اقتصادی و فقر فرهنگی ذهن را باز می گذارد برای تاثیر پذیری و جبر گرایی و عادت مندی به تصویری که چهار سال دیده ای از رسانه ی ملی و هموار ه تایید بدون هیچ نقدی
این انتخابات انتخابات نیست
این دمو کراسی دمو کراسی نیست
این میر حسین هم شبیه خاتمی نیست
اما این مردم همان مردم اند که انقلاب کردندو پشیمان شدند
جنگ کردند پشیمان شدند
اصلاحات کردند پشیمان شدند
در انتخابات شرکت نکردند پشیمان شدند
اصلا"در مشروطه هم پشیمان شدند
و همواره برای آن که پشیمان نشوند
از تکرار حرکات اصلاحی خود داری میکنند
میر حسین اما اصقلابی است
اصقلابی بودن صفتی است که خاتمی دارای آن نیست
اینجاست که اگر خاتمی در انتخابات می ماند می گفتم :
سید محمد خاتمی موسوی نیست .
سالها پپش در دوره ای که اصلاحات شکست خورد
جلایی پور اگر اشتباه نکنم در تهران امروز مقاله ای نوشت با عنوان اصقلاب
که جمع انقلاب بود واصلاحات

۱۳۸۸/۰۲/۱۹ | ۱۶:۵۲

من
میرحسین موسوی اصالت دارد. از زیر بوته های هرز سال های اخیر سر در نیاورده. فرزند خلف انقلاب و گنج جمهوری اسلامی ست که سال ها در پستو بدور از هیاهوی کثیف این سال ها مانده و طراوتش رو از دست نداده. با نظرات شما موافقم. اگرچه شاید اصلا به هیچکس هم رای ندهم. این مرد اما صادق و پاک و با تجریه است.
۱۳۸۸/۰۲/۲۲ | ۰۴:۰۸

طرفداران سبز khatami.com@gmail.com
به دليل اينكه متن زيباتون تو وب انتشار پيدا كنه و تبليغي هم براي جناب مير حسين بشه با اجازتون با ذكر منبع در وبمون ازش استفاده مي كنيم اگر ناراضي بوديد بفرماييد حذف مي كنيم.
۱۳۸۸/۰۲/۲۴ | ۲۳:۳۹

محمد
من در اين چند روز براي اولين بار صحيفه امام را ورق زدم. به همه پيشنهاد ميكنم اين كار رو بكنيد معيارهاي شرافت انساني در لابلاي خودخواهي ها و خودبزرگبيني ها و عدم توجه به اخلاق به فراموشي ميرود. چه اسلام را قبول داشته باشيم چه نداشته باشيم ميزان تقواست كه خيلي هامون نداريم.
۱۳۸۸/۰۲/۲۶ | ۰۹:۳۱

مسعود barsava_edu@yahoo.com
خاتمی روزی که آمد خاتمی نبو د ولی خاتمی شد میر حسین نیز می تواند نه خاتمی که میر حسینی شود که بماند در اذهان مردم برایش دعا می کنیم
۱۳۸۸/۰۲/۲۷ | ۱۲:۲۲

علی ali_hadiannasab@yahoo.com
برای میرحسین دعا می کنیم مهم اینست که خاتمی از میرحسین دفاع می کند گذشته تمتم شده خاتمی گفته پیروزی میرحسین پیروزی من است حالا دیگران هرچه می خواند بگویند
۱۳۸۸/۰۲/۲۸ | ۱۰:۳۰

عتی گککم
جان من موسوی گله ازا حمدی خسته ام
۱۳۸۸/۰۲/۲۸ | ۲۳:۵۳

رهجوی مهر
ميرحسين، ميرحسين است، میرحسین موسوی اصالت دارد.او از جنس مردان مرد هست او بوی دفاع مقدس وغیرت رو به یاد ما جوانان میاره <یا حق> مجهول مقدس
۱۳۸۸/۰۲/۲۹ | ۱۵:۳۱

اميرحسين amir_baran71@yahoo.com
مرسي باحال بود اميدوارو كه مير حسين بياد به داد جوناي اين مملكت برسه
۱۳۸۸/۰۳/۰۱ | ۰۰:۰۳

علي a.nik10@yahoo.com
اي كاش اين گفته ها و شعارها بعد از انتخاب فراموش نشود وعكس آنها عمل نگردد مثل بعضيها كه قرار بود پول نفت را سر سفره ي مردم بياورد ولي آن تكه نان را هم از سر سفره پراند.
۱۳۸۸/۰۳/۰۱ | ۱۳:۰۷

آلا alaf_bachehmahal@yahoo.com
نظرات همتون مزخرفه همتون يه مشت آدم يه بعدي هستيد فقط احمدي نژادددددددددددددد
۱۳۸۸/۰۳/۰۱ | ۱۳:۵۰

خیراندیش ---
مطلب خوب وجامعی بودومقایسه ای منطقی وجالب بین خاتمی وموسوی .امیدواریم پاسخ این سوال برای همگان روشن شودکه چراموسوی پس ازاعلام حضورخاتمی ،حضورخودرااعلام کرد؟مگرنه اینکه خاتمی همیشه اعلام نموده بودیامن می آیم یاموسوی .پس چراپس ازآمدن خاتمی ،موسوی آمد؟؟؟
۱۳۸۸/۰۳/۰۱ | ۱۴:۰۹

امید ملت irantej@gmail.com
با سلام عرض شاد باشید خدمت شما دوستان عزیز و تشکر از سایت زیبایتان
لطفا به سایت امید ملت سایت اختصاصی میرحسین موسوی لینک داده و در صورت امکان بنری از میرحسین در سایت خود قرار داده و از قسمت تماس با ما در امید ملت به ما اطلاع دهید تا مشخصات شما را در لیست حامیان میرحسین قرار دهیم، انشاءالله حتما مزایایی برای شما در پی خواهد داشت.
با تشکر مدیریت سایت امید ملت
۱۳۸۸/۰۳/۰۱ | ۱۵:۴۸

ديبا
ميرحسين براي معصوميتت گريه ام ميگيرد. اگر صدايت را مسموم سكوت كردند و اين همه سال در زنجير، ببين كه اينك ما همه فريادتو شديم و تا لحظه آخر بودنت در كنارتو .
۱۳۸۸/۰۳/۰۲ | ۰۰:۲۶

م
فقط مير حسين موسوي
۱۳۸۸/۰۳/۰۲ | ۱۰:۲۰

وطن huswn_araz@yahoo.com.tr
موسوي همان است كه كشور را در هشت سال جنگ باتمام دنيا آنچنان نگه داشت كه هم مردم كاملا در رفاه بودند و دغدغه اي نداشتند و هم دردنيا حرفي براي گفتن داشتيم و همه ي كشورها در مقابل ايران زانو ميزدند. منظورم از كشورها سومال يا گينه بيسائو نيست بله كشورهاي اروپايي
۱۳۸۸/۰۳/۰۲ | ۱۰:۴۷

علي آگاه agahi50@yahoo.com
يا صاحب الزمان :اگرهدف موسوي خير است باعنايات خود به او را پيروز و موفق نما
۱۳۸۸/۰۳/۰۳ | ۰۳:۲۴

علي آگاه agahi50@yahoo.com
يا صاحب الزمان :اگرهدف موسوي خير است باعنايات خود او را پيروز و موفق نما
۱۳۸۸/۰۳/۰۳ | ۰۳:۲۵

armin
mir hoseyn khatami nist hamantor ke khatami mir hosein nist
۱۳۸۸/۰۳/۰۳ | ۰۴:۳۸

محمد
نصر من االله و فتح القریب [...] پیروزی با ماست انتقاد نکنید تو رو به مقدساتتون حمایت فقط حمایت تا آخری قطره خون.میر حسین معجزه گر نیست ولی حداقل مثل بعضی ها [...] نیست.
۱۳۸۸/۰۳/۰۳ | ۰۷:۵۹

يك دوست
سلام بنده هم به عنوان يك نفرازجوانان اين كشور عاشق فرهنگ غني و شفاف ايران هستم كه متاسفانه ديگري هيچ حرفي ازآن به ميان نمي آيد. يك سوال آقاي موسوي حرفي از استخدام سيل كثيري از جوانان قراردادي كه سالهاست با دلهره به كار مي پردازند نمي زنند، نظر خاصي ندارند يا جزء فرهنگ وآينده كشور نيست ؟ هرچند كه من ازطرفداران ايشان هستم نمي دانم رنگ سبزي كه انتخاب كرده اند ويا به خاطر اينكه كساني كه براي من عزيزند ميرحسين براي آنها عزيزاست فقط ميرحسين
۱۳۸۸/۰۳/۰۳ | ۰۸:۱۳

hamed kh hamed_khatmi2@yahoo.com
faghat mosavi
۱۳۸۸/۰۳/۰۳ | ۱۹:۴۷

حسین hossein.moradi_67@yahoo.com
امید وارم رئیس جمهور ایران عزیز یک شخص متشخص و با ادبی مثل میر حسین شود.کاش بشه احمدی نژاد تندرو و امثال آن هیچ وقت به ایران خدمت نکنند!!!!

۱۳۸۸/۰۳/۰۳ | ۲۲:۳۴

Benoni
ممنون خیلی مطلب خوب و خواندنی ای بود.
۱۳۸۸/۰۳/۰۴ | ۰۲:۳۲

سحر
افسوس از اين حكايت درد آلود
كه پاسخ خدمتت فقط تهمت بود
در صبر و تحمل وغرض ورزي ها
افسانه شدي مثل جومونگ اي محمود
آنان كه به دولت نهم خنديدند
در عرصه بي كفايتي گنديدند
با طعنه زدن به قطره خون شهيد
با سازو نواي دشمنان رقصيدند
۱۳۸۸/۰۳/۰۴ | ۱۳:۰۱

سحر
اگه واقعا اين مير حسينه انتقاد پذيره چرا نظرات رو ويرايش ميكنيد
لطفا اين حرف منو به گوشش برسونيد
۱۳۸۸/۰۳/۰۴ | ۱۳:۰۴

سحر
چه طور همه موافق مير حسين هستن
معلومه كه سايتتون از كشك هم بدتره
۱۳۸۸/۰۳/۰۴ | ۱۳:۰۶

سحر
براي چفيه اي كه نماد شجاعت است
آورده اند شال ((( ريا ))) اي احمدي مظلوم
۱۳۸۸/۰۳/۰۴ | ۱۳:۱۷

سحر
مير حسين ابر ريا كار
شال سبز تو جز ريا چه معني دارد؟
۱۳۸۸/۰۳/۰۴ | ۱۳:۱۹

کیمیا vk_victor0@yahoo.com
damet garm hal kardam....
:.ZENDE BADDDDDDDDDD:.
Mo0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0oSAVI
۱۳۸۸/۰۳/۰۴ | ۲۳:۲۷

hamid
موسوی فقط بیابه دادمون برس!
نجاتمون بده!
ازدست حاکمان زر و زور و تزویر...
بیا! ومردانه نابود کن نامردیها را...
من. ما تا پای جان اگربخواهی هستیم!

۱۳۸۸/۰۳/۰۵ | ۰۰:۳۱

mojeeesabz
http://mojeeesabz.blogfa.com/
lotfan bebinid,nazar bedid,too nazarsanji sherkat konin, dar zemn har rooz
update mishe,mamnoon
lotfan link konid manam shoma ra link kardam

۱۳۸۸/۰۳/۰۵ | ۰۰:۵۷

وحید v.kh2008@yahoo.com
سلام به همه نظر دهنده ها
بنده یکی از ناظران انتخابات هستم
و به یقین می گویم اگر مردم بخواهند هر تغییری را میتوانند انجام بدهند
واقعا خجالت می کشم میبینم بعضی از آدمهای مغرور مردم را نادیده میگیرند و یا کند ذهن می خوانند ویا بی سواد و عامی انشان باید به همنوعش احترام بگذارد
من در تمام این دوره های انتخاباتی که سر صندوق رای بودم هیچ وقت حتی ذره تغییر در آرای مردم ندیدم و کسی هم قصد دست بردن در آرای مردم نداشت چه مجریان و چه ناظران
من دیدم و ایمان به انتخابات ایران پیدا کردم شما هم بخواهید می توانید ببینید
والسلام
۱۳۸۸/۰۳/۰۵ | ۱۶:۰۰

هوادار
اگر قرارباشد كابينه موسوي همان افرادي باشند كه امتحان خود را پس داده اند واي بحال ملت.
۱۳۸۸/۰۳/۰۵ | ۱۶:۳۷

دوست نداريم
سلام چرا در شهرستانها اينقدر شبحه وارد مي كني با اين كارها ماياد نصيحتهاي رضا شاه به پسرش محمدرضا شاه مي افتيم كه مي گفت تفرقه (شبحه) بيانداز پادشاهي كن ديگر وقت اين كارها نيست بايد دربرابر عدالت علوي سر تعزيم فرود آورد
۱۳۸۸/۰۳/۰۵ | ۲۳:۰۱

پریا farskhaleeje@yahoo.com
امیدوارم وعده آقای میرحسین موسوی در مورد تغییر صحیح باشد و واقعا در جامعه تغییر ایجاد کنند مخصوصا از لحاظ آزادی و جلوی این گشتهای ارشاد که مزاحم آزادی های شخصی مردم هستند رو بگیرند
۱۳۸۸/۰۳/۰۶ | ۰۵:۱۲

گدا علی gedaali-2010@yahoo.com
این ملت ترسو شدن وچون ترسو شدن هر چه بخواهند به انها تحمیل می شود وما هم می پذیریم پس بیاید وثابت کنیم لا اقل انچه شما می خواهید نمی شود انچه من وما وایرانی می خواهم همان است به دور از همه ترسها
۱۳۸۸/۰۳/۰۶ | ۱۱:۳۶

اكبرزاده
احسنت !
واقعا به نكات تامل برانگيزي اشاره كرديد
ممنون
به اميد ايراني سبز.
راي من مير حسين موسوي
۱۳۸۸/۰۳/۰۶ | ۱۳:۰۵

صادق
میرحسین درتمام این سال ها سکوت کرده چون به دنبال قدرت نبوده ونیست اگر الان آمده حتما به خاطر اینه که به طور واقعی احساس خطر کرده وای به حال ملت ایران اگر قدر این فرصت طلایی را ندانند و ...
۱۳۸۸/۰۳/۰۷ | ۱۵:۲۹

محمد
aghaye moosavi moshakhas nist chera bihoode talash mikonnad bainke midanand doctor ahmadi nejad ray miarand ba in hami aghaye moosavi in rah ke miravi be tokestan ast
۱۳۸۸/۰۳/۰۷ | ۱۷:۵۵

رويا
با سلام خدمت تمامي كساني كه به ايران عزيزمان اقتدار و عزت ميبخشند
سلامي گرم به سيد خوش آمدي اي بزرگوار
۱۳۸۸/۰۳/۰۷ | ۲۰:۵۶

رويا
در جواب به خانم سحر!
واقعا" برات متاسفم كه اينه طرز فكرت
به اطرافت نگا كن و كمي هم چشاتو باز كن
تا كي ميخواي اينقدر بسكوت باشي!!!!!!!!!
۱۳۸۸/۰۳/۰۷ | ۲۱:۱۲

كاظم
وای برما اگر خاتمی ازموسوی حمایت کنه هسته ای خدا حافظ

۱۳۸۸/۰۳/۰۸ | ۰۱:۰۰

سيما Sima@yahoo.com
آنقدر دروغ، دورنگی ، فريب ملت و مظلوم نمايي در دوران محمود صورت گرفته است که بعيد می دانم مير حسين صادق و بی آلايش بتواند آنرا درست کند. بگذاريد همينطور پيش رود. مطمئنم اگر محمود مجددا رای بياورد کشور اصلاح خواهد شد چرا که تمام دنيا عليه ايران بسيج شده و کار را يکسره می کنند. پس به محمود [...] رای دهيد.
۱۳۸۸/۰۳/۰۸ | ۱۷:۱۲

بهار
سلام دوستان
من خيلي خوشحالم كه براي اولين بار به كسي راي ميدهم كه به او ايمان دارم
سيد موسوي
۱۳۸۸/۰۳/۰۹ | ۰۹:۵۵

علی kit_kat_abi99@yahoo.com
دوباره باز دوباره رویای نیمه کاره... اما چه فایده داره رویای نیمه کاره؟
۱۳۸۸/۰۳/۰۹ | ۱۲:۱۳

دلیران تنگستان arash_eshteharian@yahoo.com

هفته نامه دلیران تنگستان
حامی میر حسین موسوی در استان بوشهر
www.delt.ir
deliran_news@yahoo.com
۱۳۸۸/۰۳/۰۹ | ۱۴:۵۴

لیندا lindamosani@gmail.com
فکر کردی کی هستی که پانوشت هم می دی که بر ملاقات موسوی اصرار دارم. همین هوچی گرها و سوءاستفاده چی هایی مثل شما هستن که وجهه خاتمی رو خراب کردن. حالا اون بس نبود که نوبت میرحسین رسیده؟ پاتو اندازه گلیمت دراز کن
لطفاً
۱۳۸۸/۰۳/۰۹ | ۲۳:۴۲

پیرو ولایت
فقط دکتر احمدی نژاد
۱۳۸۸/۰۳/۱۰ | ۰۳:۱۷

علي
عالي بو د پسر خيلي خوب با كلمات بازي كردي
البته حقيت بود .
به قوله خودم بابا دست خوش
۱۳۸۸/۰۳/۱۰ | ۰۸:۵۱

كاوه
موسوي اصولگرا ست يا اصلاح‌طلب؟!
شريك دزد و رفيق قافله / هم از آخور مي‌خوري هم از توبره؟

۱۳۸۸/۰۳/۱۰ | ۰۸:۵۳

مریم maryam1365@yahoo.com
به امید دمیدن نور و فرار ظلمت
زنده باد موسوی
۱۳۸۸/۰۳/۱۰ | ۱۰:۱۵

mojeeesabz
سلام دوست عزیز پست زیبایی بود
در ضمن وبلاگم را به خاطر مشکلاتی به سرویس میهن بلاگ انتقال دادم
mojeeesabz.mihanblog.com
حتما بهم سر بزنید و با نضراتتون ما را خوشحال کنید
در ضمن وبلاگتون در وبلاگ جدیدم نیز لینک شد
یک یا حسین تا میر حسین
۱۳۸۸/۰۳/۱۰ | ۱۸:۳۳

مهدي پاكزاد pakzad8187@yahoo.com
موسوي ازته قلبم دوستت دارم به اميد پيروزي
۱۳۸۸/۰۳/۱۰ | ۱۹:۱۰

امیر حسام باقریان ahb_gf@yahoo.com
نوکر میر حسین جونم هستم.
۱۳۸۸/۰۳/۱۰ | ۲۰:۱۵

جویای حق
سلام
مطلبتون جالب بود ویک مقداری برانگیزننده احساس ولی ای کاش فرصت ،فکر کردن و تحقیق کردن به خود می دادید واگر شخصی مدافع حق بودید میفهمیدید که شخصی که در دوران نخست وزیریش نتوانست کشور را درست اداره و در بحرانی ترین زمان مردم را تنها گذاشت و نا غافل استعفا داد . شخصی که به جای اینکه به از بین بردن تورم بپردازد تورم کشور را در آن سال با مکزیک مقایسه میکند و می گوید پس ما تورم نداریم ، کسی که اکنون برایش فرصت مناظره و گفتن حرفهایش پس از سکوت بیست ساله پیش آمده و به دلیل توصیه برخی از مشاورانش از زیر مناظره با احمدی نژاد شانه خالی میکند ، کسی که از اعتقادات مردم به رنگ سبز سوء استفاده می کند ، دیگر شخصی نیست که شما از ایشان اینطور سخن بگویید و انتظار داشته باشید مردم به ایشان رای دهند چرا حافظه بلندمدت ما خوب کار نمیکند وکاری که ایشان و امثال ایشان با کشور کردند را فراموش کردیم
۱۳۸۸/۰۳/۱۱ | ۱۰:۴۹

46453 lovesick1991@yahoo.com
از مردم می خواهم به عزت کشور اهمیت دهند وبه کسی رای دهند کهخار چشم دشمنان ایران باشد
۱۳۸۸/۰۳/۱۱ | ۱۱:۵۶

ياسر اگاه ya_da23
فقط موسوي هركه دوستار ايران ايراني است به موسوي راي ميدهت
۱۳۸۸/۰۳/۱۱ | ۱۲:۰۶

علی ali_toulo
من طرفداره رضاییم

۱۳۸۸/۰۳/۱۱ | ۱۸:۲۷

؟ m_meraj@ymaim.com
سلام! مطلبتون را خوندم جالب بود!
من حدود 18 سالمه. منم اول فکر میکردم مهندس موسوی آخرشه و باحال ترینه!
اما اومدم به دور از نظر بقیه و حرفاشون تحقیق کردم.چیزای جالبی پیدا کردم اما یک عالم سؤال دارم اگه بتونید کمکم کنید خیلی ممنون میشم:
1- اگه مهندس موسوی اینقدر خوبه که میگید چرا مراجع تقلید میگند حمایت ازش کاری بی اساسه؟
2- مهندس موسوی اگه قراره حافظ دین باشه و پیرو امام چرا بهاییت ازش حمایت میکنه؟
3- نمی تونم خودم را گول بزنم بگم دوره قبل داخل آرا دست برده شده پس دکتر احمدی نژاد هر چی بود انتخاب مردم بود اما مهندس موسوی خیلی راحت داره توهین میکنه به انتخاب مردم!
4- همه می دونیم شبکه های ماهواره ای آمریکا نمی خواند مابه جایی برسیم، اگه مهندس موسوی با دشمن مردم مخالفه چرا این شبکه ها دارند ازش حمایت میکنند؟
5- ما میگیم این 4 سال ریاست جمهوریه دکتر احمدی نژاد خیلی بد بود اما آمار ها نشون میدهند که خدماتش سر به فلک کشیده می تونید خودتون ببینید ؛بازم نمیتونم خودم را گول بزنم!!!
6- اگه دکتر احمدی نژاد بده چرا خبرگزاری fayn shal extred و اشپیگل خبر دادند اگه دکتر احمدی نژاد 20 سال دیگه رئیس جمهور بمونه آمریکا جاش را به ایران می ده و قدرت جهان به دستش میفته؟
7- اگه مهندس موسوی اینقدر خوب و صادقه چرا باید به منیژه حسینیان بازیگر تئاتر بابلی پول بده تا بیاد داخل مستندش در نقش مادری که پسر ی معتاد داره بازی کنه؟(باسند و مدرک)
8- اگر قراره مهندس موسوی بره جلوی آمریکا مثل شیر از ایران دفاع کنه چرا همه از جمله آقای هاشمی رفسنجانی از مناظرش با دکتر احمدی نژاد میترسند؟ اگه مهندس نتونه جلویه احمدی نژاد وایسه که پس فردا ما بیچاره ایم جلوی آمریکا!!!!
9- هر کی ندونه شما می دونید خاتمی طی یک نامه از آمریکا خواسته بوده به ایران حمله نکنه! پس چرا مهندس موسوی داخل پوسترهاش و حرفاش خاتمی را تأیید می کنه؟
ببخشید اگه پرحرفی کردم! کسی نتونسته به این سؤالها جواب بدهد اگر شماها بتونید من واقعا ممنون میشم. خواهش می کنم اگه میشه این را روی سایت بگذارید باشه تا اگه همش دروغه و کسی میتونه دروغ بودنش را ثابت کنه اطلاع رسانی بشه و کسی دیگه گول این حرفا را نخوره!!!
یه دنیا ممنون!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
۱۳۸۸/۰۳/۱۱ | ۱۹:۰۷

سعيد
مير حسين هاله نور دورش را نگرفته مير حسين عوام فريب نيست.خدايا احمدي نژاد را رسوا كن.
۱۳۸۸/۰۳/۱۱ | ۲۱:۰۱

عاشق میرحسین
یاحسین میرحسین

۱۳۸۸/۰۳/۱۱ | ۲۱:۴۵

الناز elijoon.1368
دمت گرم.خوشم اومد..........
۱۳۸۸/۰۳/۱۱ | ۲۲:۱۱

محمد
سلام اميدوارم كه شما پاسدارراه امام وشهداباشيد
۱۳۸۸/۰۳/۱۲ | ۰۰:۱۲

مهاجر
دنیا فقط احمدی
۱۳۸۸/۰۳/۱۲ | ۰۰:۱۸

114
کاش میشد یا بشود : دین خود را به دنیای دیگران نفروشیم!!!!و حرفی رو بزنیم که بتونیم در روز قیامت اثباتش کنیم!!!جو گیر نشیم !!! داغ نشیم !!! حرف طرف مقابلمونو خوب بشنویم !!! و....
و امیدوارم هر 4 کاندید واقعا به خاطر خدا وارد صحنه شده باشند .چون آخرین چیزی که از قلب مومن بیرون میرود حب ریاست است !!
فقط وسط این قیل و قال یادمون نره از خدا باید خواست !! شاید ما انتخاب درستی نکرده باشیم !! پس از او بخواهیم کمکمان کند تا هم انتخاب درستی داشته باشیم و هم برای او رای بدهیم!
۱۳۸۸/۰۳/۱۲ | ۰۰:۲۲

binas amirali_x5@yahoo.com
فقط دکتر احمدی نژاد......موسوی کیه بابا؟
۱۳۸۸/۰۳/۱۲ | ۰۰:۴۲

صادق
چار ميم امد به دشت کارزار.ميم محموداست دلهاراقرار.ميم مهدي مست جام قدرت است.ميم محسن فتنه اي در امت است.ميم ديگردست نااهلان اسير.منتصب بايدکندصدهاوزير.دست حق محمودراچون ياوراست.خلق رابرباکي اوباوراست.روزوشب درجنگ باکفرونفاق.انتخابش رامخوان يک اتفاق.غيرت مردان حق ايد به جوش.يک صدااگاه باجوش وخروش.راي مافرداگواه محشراست.چون که محمودازرقيبان برتراست.
۱۳۸۸/۰۳/۱۲ | ۰۹:۵۱

كدام آزادي sdgv@sdg.com
ديروز در تاريخ 12 خرداد سال 88 مير حسين موسوي در دانشگاه محقق اردبيلي شهرستان اردبيل برنامه داشت.
بسيجيان و دانشجويان حامي احمدي نژاد هم در آنجا حضور داشتند با پلاكارد ها و كاغذ نوشته ها و شعارهايي خواستار پاسخ مير حسين موسوي به سوال ها بودند كه هواداران موسوي با شعار هاي ركيك و ضد اسلامي و ضد بسيجي از جمله(مرگ بر بسيجي، توپ، تانك، بسيجي ديگر اثر ندارد) و ... نمي گذاشتند كه سوالات آزادانه پرسيده شود. بالاخره آقاي موسوي به يك نفر اجازه داد تا سوالات خود را بپرسد. جواني دانشجو كه فكر مي كرد آزاد هست رفت پشت تريبن و شروع به پرسيدن سوالات كرد اما باز هم با هاي و هوي اطرافيان موسوي مواجه شد. در ضمن محافظان موسوي از زير تريبن پاي آن دانشجو را گرفته بود و يك چيز تيز هم به كمرش نزديك كرده بودند (آزادي ؟؟؟) بعد از دو دقيقه ميكروفن را از دست آن دانشجو گرفته و او را با تمام ذلت رها كردند بعد از مراسم نيز آن جوان بسيجي را گرفته و با ضرب و شتم بسيار باعث شكسته شدن پاي راست او شدند. (چه كسي پاسخگوست ؟؟؟؟؟)

۱۳۸۸/۰۳/۱۲ | ۱۰:۱۷

اهور ashrafi_mansoureh@yahoo.com
http://change-reform.ws/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
۱۳۸۸/۰۳/۱۲ | ۱۲:۳۳

؟ m_meraj@ymaim.com
روزنامه ی رسالت سال 67 از امام (ره) می نویسه:آقای موسوی! اگر نبود اندک خدمات شما به این انقلاب، شما را به عنوان ضد انقلاب معرفی می کردم!!!!!!!
و همچنان مهندس موسوی خود را رهرو امام می داند!
۱۳۸۸/۰۳/۱۲ | ۱۳:۴۷

سرمایه دار
جالب اینجاست که تمامی کاندیداهای این دوره از جنح چپ هستند منظورم اینست که به اقتصاد سوسیالیستی وفادارند.
احمدی نژاد با سهام عدالت
مهندس موسوی با کوپون زمان جنگ
کروبی با پخش پول 70 هزارتومانی
و رضایی هم که اصلا رای نمی آورد دلش خوش است
بنابراین اگر می خواهیم کشورمان به پای کشورهای سرمایه داری برسد حداقل به امارات و ترکیه برسیم هیچکدام از این کاندیداها بدردمان نمی خورد تازه اگر یک کاندایدای با گرایشات سرمایه داری بیاید شورای نگهبان با وتوی لوایح نمی گذارد نطق بکشد .
یادم هست مجلس اصلاحلات طرح سرمایه گذاری خارجی را تصویب کرد ولی شورای نگهبان آن را رد کرد و بعد از جر ح و تعدیل تصویب شد
یعنی آن چه دبی را دبی کرد ویا سنگاپور و چین و کره با سرمایه گذاری خارجی بود که در ایران صفر است و اینها از خارجیها می ترسند می گویند نجسند.
بنابراین راهی که می رویم ره به ترکستان است
اصل 44 هم که با کندی اجرای می شود و سالها طول می کشد تا اجرا شود .
سرعت فربه شدن دولت زیادتر از کوچک شدن آن است بنابراین امیدی به این دولت ها نبندید
تنها انتظار فرج می تواند امیدوار کننده باشد
با اینحال بهترین گزینه میر حسین است.
چاره ای نیست از حاج محمود عصبانی بهتر است که فکر می کند ریاست جمهوری ارث پدرش است.
اللهم عجل لولیک الفرج
۱۳۸۸/۰۳/۱۲ | ۱۵:۴۲

فلورا pantea.2665@yahoo.com
انتخابات دهم صفین ماست/وای مولا!شال سبز بر نیزه هاست. کاش همه کمی بیشتر فکر کنیم.
۱۳۸۸/۰۳/۱۲ | ۱۵:۵۵

فلورا pantea.2665@yahoo.com
واقعا داریم به روزهایی می رسیم که تشخیص حق از باطل خیلی مشکل شده.دم سحر جون گرم.

۱۳۸۸/۰۳/۱۲ | ۱۵:۵۷

ازاد
میم مثل مردم .میم مثل محمود احمدی نژاد
۱۳۸۸/۰۳/۱۲ | ۱۶:۱۲

مهدي kgbr98
موسوي كسي است كه وطن فروشان و جانوران بيت المال خور دورش را احاطه كرده اند.
۱۳۸۸/۰۳/۱۲ | ۱۷:۰۸

يك اريايي
راي همه ي دوستاران ايران فقط موسوي بجز ثروتمنداني درلباس گدا
۱۳۸۸/۰۳/۱۲ | ۱۹:۵۷

ساینا
سلام.
می شه اگر باهاش ملاقات داشتید در مورد انقلاب فرهنگی و نامه عبدالکریم سروش هم بپرسید لطفا؟
۱۳۸۸/۰۳/۱۲ | ۲۲:۰۱

سید مسلم خرقاتی m-kharqati@gmail.com
این آقا مهندس تا حالا کجا بودند که دقیقه 90 از خواب خرگوشی بیدار شدند و منقد دولت عقبی نژاد شدند.
اینان هستند شیفتگان خدمت نه تشنگان قدرت؟ !!!!
اگر موسوی چنان انتقاد میکند، آیا گوشش به منتقدان دولت دهم هست یا فقط در این وقت تشنگان رای عوام حرف های منقدی میزنند.
هر گلی که خاتمی به سر شما زد این مهندس پیرو خط خمینی هم میزند.
هر موقع سانسور و آزادی اندیشه و شجاعت او را دیدم در این 4 سال ما نیز در 4 سال بعدی از ایشان حمایت میکنیم.
۱۳۸۸/۰۳/۱۲ | ۲۲:۲۰

حامد hamed_bidi@yahoo.com
چه خوب نوشتی. و این یادآوری نجابت خاتمی (به قول کامنت خانم ثابتی) گرچه برایمان سنگین است، اما یادآوری می کند که چاره ای نیست...
۱۳۸۸/۰۳/۱۳ | ۰۲:۰۳

طرفدار كشور متعالي oph.nnn.kkk@yahoo.com
بايد مردم عزيز كشورم بدانند كه اصلاحات و بهبود مستمر هميشه بهتر از سقوط يا تغييرات ناگهاني است پس بياييد با راي دادن همگاني به آقاي موسوي اميد داشته باشيم وطن عزيزمان به مسير بهتري برور
۱۳۸۸/۰۳/۱۳ | ۱۰:۰۰

طرفدار كشور متعالي oph.nnn.kkk@yahoo.com
کلمه - سرويس بين الملل:
خبرگزاري فرانسه در گزارشي از تهران نوشت: ميرحسين موسوي نخست وزير سابق ايران که از سال 1989 زياد در مجامع سياسي ظاهر نشده است به عنوان نامزد ميانه رو ها در انتخابات رياست جمهوري 12 ژوئن و با شعار "آزادي و تغييرات" شرکت مي کند.
به گزارش "کلمه" اين خبرگزاري در ادامه آورده است ، موسوي که نامزدي خود را دهم مارس اعلام نموده است هنوز برنامه خود را اعلام نکرده ولي گفته است: " ارزش آزادي بايد به صورت جدي در اين زمانه رعايت شود". اين خبر گزاري در تشريح نظرات موسوي آورده است: او از سياست هاي احمدي نژ‍اد انتقاد کرده است و گفته است بايد از ولخرجي بيهوده منابع براي منافع کوتاه مدت و اهداف سياسي بي ارزش خودداري کرد.
اين خبرگزاري در پايان به معرفي موسوي پرداخته و نوشته، او فارغ التحصيل رشته معماري است و به دو زبان انگليسي و عربي تسلط دارد. او يکي از شخصيت هاي کليدي پس از انقلاب 1979 به عنوان دبير سياسي حزب جمهوري اسلامي( مهمترين جنبش طرفداران آيت الله خميني) و اکنون رياست فرهنگستان هنر بر عهده اوست
۱۳۸۸/۰۳/۱۳ | ۱۰:۴۰

؟ m_meraj@ymaim.com
سیدی تنها به رنگ سبز نیست
هیچ دانی مادر سادات کیست؟
سبز یعنی عاشق مولا شدن
پشت درب حیدری زهرا شدن
سبز یعنی عشق تا شور و بلا
با حسین فاطمه در کربلا
سبز یعنی ساقی و مست و هدف
همچو عباس، یل شاه نجف
طالب سبزم نه آن سبز ریا
سبز هم بازیچه شد،مهدی بیا
۱۳۸۸/۰۳/۱۳ | ۱۷:۴۵

؟ m_meraj@ymaim.com
سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام کرد امام زاده ای به نام میرحسین موسوی ثبت نشده لطفا با بستن پارچه ی سبز به خود انتظار شفا نداشته باشید!!!
۱۳۸۸/۰۳/۱۳ | ۱۷:۴۷

؟ m_meraj@ymaim.com
امام علی (ع) : غالب پیروان دجال در آن روزگار (آخرالزمان) شالی سبز بر سر و دوش دارند!
بحارالانوار ج13 ص965
۱۳۸۸/۰۳/۱۳ | ۱۷:۵۰

B04_Gunner
تا زنده هستيم از خاتمي بزرگ و پيروان خط او حمايت خواهيم كرد ودر اين راه جانمان را هم فدا ميكنيم...
به اميد پيروزي مير حسين بزرگ در بازي انتخابات.
به اميد فردايي آرام و روشن براي سر تا سر سرزمين پارس............
۱۳۸۸/۰۳/۱۳ | ۱۹:۳۸

sevda
گویند امام ما هوادارش بود/ ما نیز هوای موسوی را داریم
۱۳۸۸/۰۳/۱۳ | ۱۹:۴۸

حسين www.hosseinshahbazy@yahoo.com
موسوي خاتمي است چون صداقت دارد
موسوي خاتمي است چون اقتدار دارد
موسوي خاتمي است چون بي خراف است
موسوي خاتمي است چون ريا است
موسوي خاتمي است چون شفاف است
....
...
...
۱۳۸۸/۰۳/۱۴ | ۰۰:۴۲

شکوفایی(مینا)
من میرحسین را باور کردم ... پس هستم.
۱۳۸۸/۰۳/۱۴ | ۰۱:۱۴

چیز چیز@چیز.چیز
آقای چیز با همه چیزاش امشب خیلی چیز شد
(ستاد انتخاباتی چیز های چیز شده )!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
تبریک دوستان عزیز
تبریک رهبر معظم
تبریک .....
فقط براش دعا کنید که زنده بذارنش .................!!!!!!!!!!1
یا امام زمان
45 دقیقه چیز گفت و چیز کرد تو مخ مرد چیّز
۱۳۸۸/۰۳/۱۴ | ۰۲:۰۹

behzad khan lager_1990@yahoo.com
من راي نميدهم"تو راي نميدهي"آنها راي نميدهند اما او راي مياورد.پس براي نابود ساختن دولت او به ميرحسين موسوي راي دهيد.
۱۳۸۸/۰۳/۱۴ | ۰۲:۱۹

واقع بين Gitlove@Afson.com
اگر موسوي خاتمي نيست اما از گروه اوست.
و اين سياستي است كه خاتمي در پيش گرفته و اين بار از موسوي
به عنوان مهره اي استفاده مي كند تا راي احمدي نژاد رابشكند
و جواناني كه مير حسين را نميشناسند فريب حرفهاي روشنفكرانه اش را مي خورند و چشم بر حقايق موجود مي بندند...............
كاش كمي واقع بينانه تر به مقايسه وضع جامعه در اين دولت با دولت هاي پيش مي پرداختيم و آنگاه منصفانه قضاوت مي كرديم كه ايران سرفرازتر شده يا سرافكنده؟؟؟؟؟

۱۳۸۸/۰۳/۱۴ | ۰۹:۵۰

اروج دهقان p@1345.com
دوست عزيزكاملا"تصويرخوبوي ازشخصيت ميرحسين موسوي ارائه كرديدولي اين رابدانيد
همه اين 4نفرمحصول شوراي نگهبان است
۱۳۸۸/۰۳/۱۴ | ۱۰:۳۰

سبز masssi42@yahoo.com
خيلي خوب و عالي بود
۱۳۸۸/۰۳/۱۴ | ۱۱:۰۳

اوا
واقعا برای طرفداران چیز متاسفم
۱۳۸۸/۰۳/۱۴ | ۱۲:۳۳

حسن abulolo63@yahoo.com
من نمیدونم شماچندسال سن داریدولی بهتر بودبااطلاعات بیشترمینوشتید که دردهه ی شصت به اقتصادوفرهنگ این مملک چی گذشت......
۱۳۸۸/۰۳/۱۴ | ۱۴:۲۲

حسن abulolo63@yahoo.com
من نمیدونم شماچندسال سن داریدولی بهتر بودبااطلاعات بیشترمینوشتید که دردهه ی شصت به اقتصادوفرهنگ این مملک چی گذشت......
۱۳۸۸/۰۳/۱۴ | ۱۴:۲۴

عاشق میرحسین
اگر کروبی رقیب احمدی نزاد بود تخریبها علیه او بود راستی رای من فقط مشایی
۱۳۸۸/۰۳/۱۵ | ۱۳:۱۲

سیاوش a.everywhere@yahoo.com
آقای مرتضی یوسف زدگان اینکه مردم دقیق و کارشناسی انتخاب نمیکنند من قبول دارم این مشکل هم از فرهنگ ماست اما با یک نگاه تاریخی و دقیق میبینیم ما از درون مملکت دیکته نمیشیم آیا از حودتون درباره رنگ سبز در تبلیغات میرحسین پرسیدید ؟ این برگرفته از کودتای مخملی آمریکاست ما داریم به سمتی میریم که اوتا میخوان یعنی عدم استقلال فکری که از اول آمریکایی ها در جهان پیدا کردن و گفتن ما میگیم چه بخونین و چه بکنین اما تنها فردی که بعد از 26 سال اومد و این سیاست رودر ایران تغییر داد احمدی نژاده بله دقیقا همین فردی که بسیار دشمن داره و دشمناش کسایی هستن که پول این مملکت رو میچاپیدن و شما مطمئن باش هاشمی اگر جواب احمدی نژاد رو داد و محکومش کرد بدون احمدی نژاد دروغ گوست اما من مطمئنم احمدی نژاد اومد تا تغییر اساسی بده خونه تکونی از فرهنگ و اقتصاد بگیر برو بالا اگر از بدونیم و تحقیق کنیم میفهمیم مشکل ما اصلاحاته !!!!!
۱۳۸۸/۰۳/۱۵ | ۱۳:۲۷

علیرضا alireza_iran76@yahoo.com
تحلیل مناظره آقایان احمدی نژاد و موسوی :
1-آقای احمدی نژاد بارها گفتند: به ملت ایران توهین شده است در حلیکه ایشان به تمام ایرانیانی که دو دوره به آقای موسوی به عنوان نخست وزیر و طی چهار دوره به آقایان هاشمی و خاتمی به عنوان رئیس جمهور رای دادند و به مقام معظم رهبری که آقای هاشمی را به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب نموده اند، توهین کردند.
2-آقای احمدی نژاد بارها گفتند: آقای موسوی من به شما علاقمندم و به شما احترام می گذارم. در حالیکه به همسر آقای موسوی اهانت نمودند.
3-آقای احمدی نژاد گفتند: آقای هاشمی به یکی از پادشاهان کشورهای منطقه پیغام فرستادند که این دولت شش ماهه سقوط می کند و آقای بلر برای آزاد کردن ملوان انگلیسی نامه عذرخواهی ارسال کرد. در حالیکه آقای احمدی نژاد هیچگونه مستندی در این خصوص ارائه نکردند. بخصوص اینکه انگلیس مدعی شده است هیچگونه نامه عذرخواهی برای دولت ایران ارسال نشده است.
4-چرا آقای احمدی نژاد در طول بیست و چهار سال نخست وزیری آقای موسوی و شانزده سال ریاست جمهوری آقایان هاشمی و خاتمی و چهار سال ریاست جمهوری خود به فساد مالی فرزندان آقایان هاشمی و ناطق نوری و مدیران دولتهای گذشته اشاره ای ننمودند و نزدیک به انتخابات این مسائل مطرح شد؟ آیا طرح این مسائل در این زمان بخاطر دلسوزی است یا کسب قدرت؟ شما تشنگان خدمتید یا تشنگان قدرت؟ اگر مسائل مطرح شده صحت دارد وای بر قوه قضائیه و اگر دروغ است پس آقای احمدی نژاد هم می بایستی همانند آقای پالیزداری محاکمه شود.
5-آقای احمدی نژاد گفتند: اگر دولت برخلاف قانون عمل کرد دو خط به دیوان عدالت اداری بنویسید. کسی که برخلاف قانون عمل می کند و برخلاف رای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل می کند آیا به رای دیوان عدالت اداری احترام می گذارد؟
6-ای کاش آقای موسوی از آقای احمدی نژاد می پرسید شما که مدعی سربلندی و عزت نفس برای ایران هستید چرا رکسانا صابری را آزاد کردید؟
نهایتا باید گفت آقای موسوی با متانت خود درس اخلاق دادند و آقای احمدی نژاد نتوانست نقطه ضعف اخلاقی و مالی متوجه آقای موسوی کند و قصد داشت با طرح این مسائل ناکارآمدی دولت خود را پنهان کند. قدرت طلبانی که در حال غرق شدن است به هر چیزی دست می زند حتی ریختن ابرو و حیثیت دیگران.

۱۳۸۸/۰۳/۱۵ | ۱۳:۳۴

Javad
میرحسین حمایتت میکنیم
۱۳۸۸/۰۳/۱۵ | ۱۴:۰۹

reza
ما به میر حسین رای میدهیم نه خاتمی
۱۳۸۸/۰۳/۱۵ | ۱۷:۴۷

علی seyedali6127@yahoo.com
هاهاهاهاهاببینید به نظر من راه درست اینه که کاندیدها به جا مناظره دوعل کنن
۱۳۸۸/۰۳/۱۵ | ۲۰:۱۸

علی seyedali6127@yahoo.com
raye man musavie o bas
۱۳۸۸/۰۳/۱۵ | ۲۰:۱۹

یه وطن پرست
افسوس از اين حكايت درد آلود
كه پاسخ خدمتت فقط تهمت بود
در صبر و تحمل وغرض ورزي ها
افسانه شدي مثل جومونگ اي محمود
آنان كه به دولت نهم خنديدند
در عرصه بي كفايتي گنديدند
با طعنه زدن به قطره خون شهيد
با سازو نواي دشمنان رقصيدند
جواب شعر :
محمود کجا به مانند جمونگ است سحر
او بیشتر به مانند تسو است سحر
خود رای و خود خواه هم اوست
به ان همه خود نمایی و ظاهر سازی
ایجاد تورم نمود با رکود اقتصادی
بیچاره پسر گرفت مدرک لیسانس همی
در طول این دوره محمود بود بیکار همی
ان خون شهید که صحبت از او کردی
شد پاک به دنبال چه تو می گردی
گر خواهی که ببینی چه کسی پاک نمود
بهتر به دنبال همان ناموس گرو گیر تو بگردی

۱۳۸۸/۰۳/۱۶ | ۰۲:۳۷

محمد analoge1234.@yahoo.com
سه محمود بر خاک ما تاختند/که به تخریب این ملک پرداختند
یکی بود از غزنه ترکی عجیب/که داداوخداییسخن را فریب
دوم بود محمود افغان تبار/کهسرها بریدوبکردش منار
سوم شخص محمودی از گرمسار/ که از حرف وکارش شدم شرمسار
فقط میر حسین باحیا
۱۳۸۸/۰۳/۱۶ | ۱۵:۵۳

محمد analoge1234.@yahoo.com
محمد فقط میر حسین باحیا
۱۳۸۸/۰۳/۱۶ | ۱۵:۵۷

سحر sahar22joojoo@yahoo.com
موسوی حمایتت می کنم
احمدی نژاد ادب از که آموختی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بی ادبان چاله میدون
۱۳۸۸/۰۳/۱۶ | ۱۶:۳۳

اریا امان www.amanariya0711@yahoo.com
انشاالا موفق باشد وبتوانید مسر سمر واقع بشیود و من حامی شما خواهم بو اشالاه

۱۳۸۸/۰۳/۱۶ | ۱۷:۰۳

ma Ma_dy_931@yahoo.com
عکس: دیدار احمدی نژاد و زهرا رهنورد (همسر میرحسین موسوی) - 1382
http://friendfeed.com/pedramveisi/56e91572/1382
۱۳۸۸/۰۳/۱۶ | ۱۸:۰۰

آرش از تبریز
بگذاریم فرایند اصلاحات تا عدد 100 تکمیل شود.مهندس ما دانشجویان حامی شما هستم تا آخر.
۱۳۸۸/۰۳/۱۶ | ۱۸:۱۲

امین
باور دارییییم که میر حسین برای بهبودی ایران آمده/ما رای میدهیم چون میر حسین را باور داریم
۱۳۸۸/۰۳/۱۶ | ۱۸:۳۶

سبزه
تنها کسی که میتونه ما رو نجات بده موسویه .. 40 سال مملکتمون خراب شد ریا جای صداقت رو گرفت .ازادی جای خود رابه زندان داد فقر جای ثروت را گرفت . عزلت جای بیشرفت وابرو رو گرفت وبه زودی موسوی جای احمدی رو خواهد گرفت ولی با این اوضاع بیچاره میشود خدا بهش صبر بده حالا بی عدالتی رو می بینین یکی خراب میکنه یکی باید درست بکنه
۱۳۸۸/۰۳/۱۶ | ۱۹:۵۶

arezoo
محمود كه كم مياره / ناموس وسط مياره
۱۳۸۸/۰۳/۱۷ | ۰۰:۴۸

arezoo
موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووسوي
۱۳۸۸/۰۳/۱۷ | ۰۰:۴۹

ممم
فقط موسوی
۱۳۸۸/۰۳/۱۷ | ۱۰:۰۵

سومیتا
تورو خدا این دولت سیب زمینی را جمع کنید
۱۳۸۸/۰۳/۱۷ | ۱۱:۴۴

یگانه tyeganeh@ymail.com
مطالب فوق العاده بود لذت بردم امدوارم جمعه همه بریم پای صندوقها و میر حسین سربلند و پیروز بشه
۱۳۸۸/۰۳/۱۷ | ۱۲:۱۰

محمد کنعانی hamed.mack
اقای رسجمور غار ت بیت المال اذ تبریز اغاز کرد
۱۳۸۸/۰۳/۱۷ | ۱۳:۳۶

183
امیداست موسوی طالقانی باشد .احمدی نژاد برای حفظ این پست دست به همه کار میزند .امید است عاقل باشد زمانه به کسی رحم نمیکند به خدائی که میگوید امیداست ایمان داشته باشد
۱۳۸۸/۰۳/۱۷ | ۱۴:۳۷

علیرضا
امیدوارم که موسوی نامزد اول باشد و رای نهایی با موسوی باشد تا این مملکت از دست احمدی نژاد راحت شود و کار و اقتصاد رونق پیدا کند و جوانان به سرکار بروند .به امید آن روز
۱۳۸۸/۰۳/۱۷ | ۱۵:۲۹

حسین
یک یا حسین تا میر حسین
میر حسین حمایتت می کنیم
۱۳۸۸/۰۳/۱۷ | ۱۵:۴۸

میثم ع ز
بیاییم دوباره به کلمه اسلامی وتاریخ نگاه بکنیم
در عمده سوره های قرآن از منافقین نام برده شده چرا که آنها خطر ناک ترین اشخاص در جامعه اسلامی هستند وبزرگترین ضربه ها از ناحیه آنها به اسلام وارد شده است.
این گروه به خاطر اتحاد مسلمین نمی توانستند کینه خود را نشان دهند. پس از زاه های مختلف ضربات خود را بر پیکره اسلام وارد کردند.
به این نمونه توجه کنید:
در عصر مامون با راه اندازی گفتگوی تمدن ها تفکر امام رضا به گوشه ای خزیده می شود چرا که با این کار توجه افراد به دیگر افکار نیز معطوف می شود وتمام توجه به سمت معصوم نیست این خود حجابی در درک معصوم است .
مامون با این کار نگذاشت تا تفکر ناب معصوم به جان انسان ها ریخته شود.امروز نیز گفتگوی تمدن ها بوجود آمده چقدر اینها به هم شبیه اند!!!!!!!!!!!!!
اگر امروز قرآن را با منطق ارسطویی تفسیر می کنندریشه در این تفکر التقاتی دارد.
امام خمینی فرمود: التقاتی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام ومسلمین است.
التقاتی فکر کردن یعنی لیبرالیسم اسلامی ، مارکسیست اسلامی ،دموکراسی اسلامی و.....
در تفکر اسلامی سازندگی که به خدا نزدیک نکند این سازندگی راه به جایی نمی برد.
در دوران سازندگی کار های زیادی انجام شد این سازندگی مبتنی بر اصول لیبرالیسمی بود نه اصول اسلامی.
حکومت دینی نباید دیدگاه توسعه داشته باشد باید دیدگاه تعالی انسانی داشته باشد.
دیدگاه مادیون نسبت به سعادت انسان ،عافیت طلبی یا منفعت طلبی است، که هر دو کلمه ریشه در نفع دنیایی دارد
اما دیدگاه اسلامی به عاقبت طلبی اشاره دارد که ریشه در عقوبت کار ها دارد
تلاش برای بیرون کشیدن روح دین از جامعه تفکر منافقان است (مواظب باشید)

۱۳۸۸/۰۳/۱۷ | ۱۶:۱۳

محمد mohammad_yoldash.
یکی از حرفهای خرافه گرایی و عوامفریبی احمدی نژاد که در جمع مردم مشهد اعلام کردند:دست امام زمان (عج) را در موضوع هسته‌یی بارها می‌دیدم و این دست امروز یار شما، کشور شما و رهبر شماست».
۱۳۸۸/۰۳/۱۷ | ۱۶:۱۷

saghi
جالبه طرفدارای احمدی نژاد رو میشه از نوع ادبیاتشون شناخت (دقیقا مثل خود احمدی نژاد)
و از اون جالبتر اینه که ادعای دین و ایمان هم دارند !!!!!!!!!!!!!!
۱۳۸۸/۰۳/۱۷ | ۱۶:۳۳

نجوا najva_612003@yahoo.com
مطالب عالی بود.امیدوارم با پیروزی میرحسین موسوی برای همیشه خط بطلانی بر فریبکاری و عوام فریبی ودروغ نیرنگ احمدی نژادی کشیده بشه. هر چند مردم همیشه حقیقت ناگفته در پس گفتار احمدی نژاد و احمدی نژاد ها رااحساس خواهند کرد.
۱۳۸۸/۰۳/۱۷ | ۱۷:۰۷

پروا
موسوی مصداق درستی از شرافت و انساننیت است او تشنه قدرت نیست (تا به هر قیمتی حتی بردن آبروی دیگران)بر مسند ریاست بنشیند او ناطق خوبی نیست اما خوب عمل می کند(به عمل کار برآید به سخندانی نیست)او هرگز به مردمی که برای خدمت به آن ها آمده دروغ نمی گوید حتی اگر مواضع خود را در خطر ببیند او یک فرهنگی است و برا ی اعتلای فرهنگ ایرانی تلاش خواهد کرد اگر من وتو وما به او رای دهیم
۱۳۸۸/۰۳/۱۷ | ۲۰:۴۴

پیام سبز
با آرزوی سر بلندی
موفق باشید
به امید ایرانی سبز و سرافراز
۱۳۸۸/۰۳/۱۸ | ۰۱:۱۰

داود dbd7785@yahoo.ca
من 33سالمه -ازبعدازسربازي هم دارم دربازار كارميكنم يعني 15سال. انسانهايي دراين 4سال ازبين رفتندخانه خراب شدندورشكست شدند بي ابروشدندكه يك عمر بازحمت اعتباركسب كرده بودندهمش به خاطر سياستهاي غلط وعدم ثبات بازار كه قلب اصتصادبخش خصوصي ايران هست .بسه .ديكه كارد به استخون همه رسيده مردم اين همه ادم اومدند گفتند وعمل نكردند فقط جيب خودشون رو پر كردند بزاريد اين ادم كه حالا اينجوري اومده جلو حمايتش كنيم اگه اين ادم هم فقط حرف زدوعمل نكرد بونيد كه اين نظام كلا مشكل داره نه ادمهاش ...........
۱۳۸۸/۰۳/۱۸ | ۰۱:۱۳

رضا
فقط میر حسین موسوی
۱۳۸۸/۰۳/۱۸ | ۰۱:۱۵

بهاره f_akbari_15a@yahoo.com
میرحسین نمونه نجابت وشرافت و تواضع ودر عین حال با تاریخچه درخشان اداره دولت در زمان جنگ است.
۱۳۸۸/۰۳/۱۸ | ۰۸:۴۱

امیر amir_wewe2yahoo.com
خدا خیرتون بده که تو این بلبشو طرف سیدو گرفتین
پیروزی با ماست
۱۳۸۸/۰۳/۱۸ | ۰۹:۵۶

بی باک
روبهان بیکار باید میر میران آمده
حیله گر جایی ندارد شیر میدان آمده
۱۳۸۸/۰۳/۱۸ | ۱۰:۴۳

آزادی بیان
حالا به آزادی بیان معتقدید چرا پیام های مردم را پس ازبررسی منتشر می کنید می بینید شما هم به آزادی بیان معتقد نیستید
۱۳۸۸/۰۳/۱۸ | ۱۱:۱۱

سبز سبز سبز
میرحسین
۱۳۸۸/۰۳/۱۸ | ۱۱:۱۶

مریم
قطعا میر حسین می شود چون مرد عمل است
۱۳۸۸/۰۳/۱۸ | ۱۲:۳۴

علی
چشمهایتان را باز کنید همه چیز را متوجه می شوید
فقط میر حسین موسوی
۱۳۸۸/۰۳/۱۸ | ۱۲:۵۸

زهرا darya_83_p@yahoo.com
تا مير حسين يك يا حسين همه با هم هم صدا مي شويم و با يا حسين گفتن مير حسين را به صحنه مي آوريم انشااله وعده ديدار روز جمعه پاي صندوق هاي راي همگي به ميرحسين با يك يا حسين راي مي دهيم
۱۳۸۸/۰۳/۱۸ | ۱۳:۱۴

gray
موسوی"خاتمی نیست.چون خاتمی هم موسوی نیست.ولی اینو بیاد بیاریم :زمانی که موسوی نخست وزیر بود خاتمی حتی خاتمی هم نبود.
۱۳۸۸/۰۳/۱۸ | ۱۳:۵۵

زضا آقاجری amorezam@yahoo.com
با سلام وتسلیت ایام سوگواری رهبر کبیر انقلاب اسلامی.چرا کسی به احمدی نژاد نمی گوید آقا :ملت جواب سوالهای کاندیدها را می خواهند نه قدرت طرح سوال در مقابل سوال؟اقای استاد؟!!!! چرا همه می گوینداحمدی نژاد در مدیریت خطا کردواوخطا ها را به گردن امام زمان (اعج) می اندازد تا دنیا به ما بخندندومقدسات مسلمانان را بازیچهه دست بگیرند. ما اعتقادمان را به پست ومقام نمی فروشیم. قسمت میدهیم با مقدسات ما بازی نکن اقای احمدی نژاد.
ومن الله توفیق
نسـل من گفتند نخــواب برجهـــان آزاده یــــــــاب شعر من نیست ناب ناب یک نـــدا دارد نــــــخواب یــــــــاد دوران قــــــدیم آن شهـــیدان بهر دیـــن یک قیــــــــام ویک نهــاد موســــــوی ها زنـده باد مــا ومیــهن یــک شعــار عاشقیــــم بر این دیــــار مــــثل اجـــدادم ببـــــــار موسـوی نیست یک سراب ارک بــــم ویــــران شـــده نثـــل من حیران شـــــده خــــانه اجـــدادیــــــــــــم موســـوی آزادیـــــــــــــــم دیـــــــن اسلامم کجاست دســت قـومی نـــابجاست مـوسـوی باز انقـــــــــــلاب دست جنگـی بی صداست تو به فریــــادش بــــــرس انقلاب هدیه ای از روح الله ست
عمو رضام

۱۳۸۸/۰۳/۱۸ | ۱۴:۱۰

نسترن
آقای موسوی تنها کسی است که میتواند کشور را نجات دهد. روشن فکری اش را دوست دارم! سیاست های درستی را در کشور پیاده خواهد کرد اگر ...
۱۳۸۸/۰۳/۱۸ | ۱۴:۲۸

پروا
آقای احمدی نزا د چه فکرد کرده ؟مردم دروغ هایش را باور میکنند او امشب ثابت کرد دوست و دشمن نمی شناسد و حتی بدون هیچ حمله ای ضد حمله می کند او فقط بلد است دیگران را استنطاق کند بی ان که خود قدرت انتقاد پذیری داشته باشد او یک انسان خود رای است که نظر خواهی می کند اما تنها به نظراتی ای احترام می گذارد که منطبق بر نظر خودش باشد به همین دلیل من به میر حسین رای میدهم
۱۳۸۸/۰۳/۱۹ | ۰۰:۵۶

شهرام shahram_smo@yahoo.com
فلک به مردم نادان دهد زمام مراد تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس - پیروز باشی .
۱۳۸۸/۰۳/۱۹ | ۰۱:۳۷

علی
موسوی بدبخت بی غیرت... تو بخاطر این که چهار سال قدرت رو قبضه کنی خانم خودتو می بری و در برابر چشم هزاران نفر که برات کف و سوت میزنن و شاخه های گل به دست خانمت میدن اونو نشون میدی ای خاک بر سرت که میخوای با این ایده رئیس جمهور هم بشی که به امید خون پاک شهدامون به این منصب نرسی... برو بمیر بیچاره...
۱۳۸۸/۰۳/۱۹ | ۰۳:۰۱

امیر ghaemyadak@yahoo.com
من ازاین میترسم که ازصنوقها اسم احمدی نژاد رابیرون بیارند
۱۳۸۸/۰۳/۱۹ | ۰۴:۰۰

یگانه tyeganeh@ymail.com
ای دوست قبولم کن و جانم بستان /مستم کن و از هر دو جهانم بستان
با هر چه دلم قرار گیرد بی دوست /آتش به من اندر زنو آنم بستان
موسوی دوستت دارم به خاطر حیا ،متانت، و وجودت که بی وجودان را به مخاتره انداخت
حضور سبز تو به ایران و ایرانی شور و شعف داده و وجود حامیان تو انتظار طلوع سبز تو را فریاد می کند به امید پیروزی
۱۳۸۸/۰۳/۱۹ | ۰۸:۲۱

احمد
برای همه حامیان میر حسین متاسفم که هنوز نمی دانند که میر حسین آلت دست هاشمی رفسنجانی و خاندانش می باشد
۱۳۸۸/۰۳/۱۹ | ۱۳:۲۳

آرمان armankhamseh@yahoo.com
پاینده باد دولت سبز موسوی
چیزرا هم میشود تفسیر کرد /چهره تزویر را تصویر کرد
چیز را هم میتوان جانانه گفت/صحبت از عدل علی بیجا نگفت
چیز یعنی وعده های پول نفت/سفره مامان بو گرفت از پول نفت
چیز یعنی روبرویت نیم مرد/گفتن آمارهای چرت و پرت
چیز یعنی نمودارهای احمدی/ چیز یعنی ..ملت نمی فهمند بگی
چیز یعنی نا روا گفتن به دوران امام/ چیز یعنی .چرا تهمت به ارکان نظام
چیز یعنی گفت از ناموس مرد/جعل یک نامه برای رهنورد
چیز یعنی دیدن هاله ای در اجلاس سران/فرض یک ملت به یابو یا خران
چیز یعنی حرفهای بی قافیه/ دوره محمود،دیگر کافیه
چیز یعنی گم شدن های عجیب/میلیون..میلیارد..تبلیغات عجیب
خوب خلاصه چیز را چیزش کنید/دولت محمود تفسیرش کنید
یا اگر هم یک کمی شک داشتید/پس همان محمود تفسیرش کنید

۱۳۸۸/۰۳/۱۹ | ۱۳:۲۵

من
موسوي يه مرد دروغگواست.
۱۳۸۸/۰۳/۱۹ | ۱۳:۵۶

یاسر
سلام ممنون از همه طرفداران میر حسین که در دیروز خیابان ولی عصر را سبز کرده بودند
۱۳۸۸/۰۳/۱۹ | ۱۴:۰۷

مهدی
فراموش نکنید ما زمانی شکست خورده ایم که تردید کنیم . تردید در پیروزی مهندس موسوی و همه ی تلاشها . امید ها و راستی هایمان. خواهش میکنم به سایت.مراجعه کنید برای دریافت کلیپ های مستند www.setademan
۱۳۸۸/۰۳/۱۹ | ۱۴:۲۳

مسعود khikiii@gmail.com
دست مزن! چشم، ببستم دو دست
راه مرو! چشم، دو پایم شکست
حرف مزن! قطع نمودم سخن
نطق مکن! چشم، ببستم دهن
هیچ نفهم! این سخن عنوان مکن
خواهش نافهمی انسان مکن
لال شوم، کور شوم، کر شوم
لیک محال است که من خر شوم
چطور ممكن است شخص اول مملكت ما از ما انتظار داشته باشد كه گوشت 9000 توماني رو 4000 تومان بدانيم و با چشمانمان هاله اطراف اورا ببينيم و تورم 25 درصدي را 15 درصد بدانيم و در حاليكه تمام افراد خانواده مان بي كار هستند اداي آدم هاي شاغل را در آوريم و............. ]چيزي را كه او دوست دارد را ما ببينيم و احساس كنيم در حاليكه وجود ندارد!!
واقعيت اين است كه آن دوراني را كه ايشان از آن به دوران دزدي و اعطاي مدرك قلابي و دوران حقارت و ....... ياد مي كنند وضعيت خانواده ما خيلي بهتر بود و من و ديگر دوستان به اين نتيجه رسيده ايم كه دنبال كسي باشيم كه دزدي كند و به آن راي دهيم نه يك فرد كه سالم است من نظرم اين است كه دزدي بكنند.... ولي دروغ نگويند كروبي گفت كه گرفتم 300 ميليون را خيلي با شرف تر بود تا اينكه توي چشمان ما نگاه بكنه و بگه كه ما الان در اوج افتخار قرار داريم در حاليكه در اوج حقارت قرار داريم

۱۳۸۸/۰۳/۱۹ | ۱۶:۴۲

خودم afshinsia12@yahoo.com
حتما هاله نور احمدی جلو روی طرفدارانش را گرفته که حقایق را نمیبینند اما موج سبز آگاهانه میداند که موسوی موسوی است بی دروغ به قصد خدمت نه تشنه قدرت
۱۳۸۸/۰۳/۱۹ | ۱۷:۰۴

آزاده م
م=متانت / ی=یاور / ر=رهرو امام /ح=حامی مردم / س=سالار /ی=یار روزهای سخت /ن=نجابت
متانت + یاور + رهرورامام + حامی مردم +سالار + یار روزهای سخت + نجابت =میرحسین
"ای دوست قبولم کن و جانم بستان" ***** موسوی پیروزیت مبارک*****
۱۳۸۸/۰۳/۱۹ | ۱۹:۵۰

عباس
عشق به موسوی عشق به ارزوهای واقعی است

۱۳۸۸/۰۳/۱۹ | ۲۱:۳۳

عباس
عشق به موسوی عشق به ارزوهای واقعی است

۱۳۸۸/۰۳/۱۹ | ۲۱:۳۴

آزاده م
<<م ی ر ح س ی ن>>موسوی تنها کسی است که میتواند کشور را نجات دهد
۱۳۸۸/۰۳/۲۰ | ۰۰:۲۸

از جنس مردم
ولایت احمدی نژاد ی عبارت انند از :
1- صفی از انسانهای که در اطاف او قرا ر گرفته اند و همه فامیل او هستند مثل داود احمدی نژاد و اقای علی ابادی یا خواهرش و خیلی از اقوام به نظر این اقا بیکار ی حل شده است خوب راست می گوید چون تمام فامیل هیش سر کار هستند فقط من و تو نوعی بیکاریم که من و تو نیاز به کار نداریم
2- شعار و بزرگ نمایی های او باعث شد تا عده فکر کنند او از جانب خدا برای ما نازل شده است
3- افکار پوسیده و قدیمی ان که حتی مورد تایید خود انقلابیون هم نیست باعث تخریب اوضاع فعلی شده است
4- او به جایی خواهش از مردم برای ماندن در سر پستش به تخریب می پردازد و همه را دزد و خود را مرد شریف می پندارد
5- نظام اسلامی خون شهیدان و رهبر را با نوع حرف زدنش زیر سئوال میبرد و شخصیت های بزرگ مملکتی را مشتی دزد و غارت گر می داند و خود را انسانی خوب و شریف می داند در صورتی که شواهد مدارک نشان می دهد تمامی اطرافین ایشان فاسد و حرام خوار می باشند
6- او به راحتی حرف میزند وبه راحتی همه چیز را تکذیب می کند و از همه مهترم قانون گریز و ضد اخلاق های انسانی عمل می نماید .
۱۳۸۸/۰۳/۲۰ | ۰۱:۴۰

sssaaa entekhabedahom@hotmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=uhX609BAsF0
۱۳۸۸/۰۳/۲۰ | ۰۱:۴۴

آرام ice_aram_hot
سلام
من فقط می تونم بگم که یه جورایی حرفای مهندس موسوی به دل من و به دل بیشتر جوونا افتاده اونم فقط و فقط به خاطر آزادیه که م خواد بمون بده اما اون چیزی که همه انتظارشو دارن نمی شه آخه مملکت یه مملکته اسلامیه و به هر حال باید آزادی که به ما هااا به خصوص دخترا می دن حد و حدود داشته باشه با این حال چاکر مهندس میرم هستیم. امید وارن هرکی میخواد بشه به جز محمود. حسین حسین شعار ماست موسوی افتخار ماست.
۱۳۸۸/۰۳/۲۰ | ۰۷:۴۱

عليرضا عرب arab110_2008@yahoo.com
فقط ميرحسين و ياورش سيد محمد خاتمي كسي كه هميشه به سيدا احترام مگذارد.به اميد پيروزي در 22خرداد.
۱۳۸۸/۰۳/۲۰ | ۱۰:۰۵

sani somayehcharesaz@yahoo.com
faghat mir hosein va digar hich. ma mikhahim nafas bekeshim.
۱۳۸۸/۰۳/۲۰ | ۱۰:۲۹

خودم
معلومه چقدر به سيدا و سيد بودن اهميت مي ده!!!!!!!! پارچه سبز كه هميشه نماد سيادت بود حالت به طرز بسيار مسخره اي دست دخترا و پسرا با هر قيافه اي، اون هم به طرز مسخره اي استفاده مي شه. اين به جز مسخره كردن رنگ سبز سيادت چيست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۱۳۸۸/۰۳/۲۰ | ۱۲:۰۷

سبزچي
با آرزوي قبولي حاجتم پاينده و پيروز سبز
۱۳۸۸/۰۳/۲۰ | ۱۲:۲۲

chemistboy
براي دفاع از شرافت انسان عقلانيت واحترام به حداقل حقوق انساني وريشه كن كردن عوام فريبي ديكتاتوي دروغ وريا وايجاد نشاط در جامعه انسانهاي آزاد انديش بايد به ... راي دهند.
(بر اين باورم كه تمام آزادانديشان وخردورزان جاي خالي را مي دانند.من اسمي از كسي نبردم ولي جالبه كه ناخودآگاه جاي خالي پرميشه)
۱۳۸۸/۰۳/۲۰ | ۱۳:۰۰

هستی info@hasty.com
مرگ بر تمام دروغگویانی که 4 سال با گردش در شهرهای مختلف با ادعای خدمت به روستائیان خوردند،آنها که ارقام را تغییر می دهند،که با بی احترامی به مردان بزرگ انقلاب می خواهند رأی بیشتری جمع کنند و فکر مردم را گمراه کنند و در واپسین روزهای ریاستشان به اصطلاح حقوق ها را بالا می برند(کجا بودند وقتی مردم 4 سال با گرانی صورت ها را با سیلی سرخ می کردند!)اگر خدا را ناظر بر اعمال خود می دیدند این همه دروغ نمی گفتند پس نمی توان اسمشان را مسلمان گذاشت و آنها را به عنوان رئیس یک جامعه ی اسلامی معرفی کرد،دعا می کنیم که آقای موسوی رأی بیاورد و ملت را از این فلاکت نجات دهد،با آرزوی سلامتی آقای موسوی و تمامی مردم آگاه کشور......
((ضمناً کسانی که به چنین شخصیتی می گن چیز : بگم ...بگم اینقدر احمق نباشید.))
۱۳۸۸/۰۳/۲۰ | ۱۴:۰۳

آنیسا mosavi.sara@yahoo.com
اگر چه همیشه سبز میخشکد
همیشه . .
اما این بار به عبای سبز همه پیامبران سوگند ما به نجابت موسوی بزرگ رای میدیم و همیشه می مانیم.

۱۳۸۸/۰۳/۲۰ | ۱۴:۰۴

حکیم mansorinezhad@yahoo.com
با احترام به دیگر دوستان رای ما فقط دکتر محسن رضایی:
سراينده:سيدمحمدجواد پردستان-ايذه
درآن نگاه مهربان ========= من ديده ام رنجي گران
همراه آهي پر شرر======= زهرا«س»به تو داشته نظر
صورت گذاشتي بر زمين==== خواندي مناجاتي حزين
گفتي به او با شور و شين==== جان تو و جان حسين
معمار اقتصادم============= محسن اين جهادم
حق تو احيا مي كنم========= دشمن رسوا مي كنم
حرف دلت همين بود====== قلبت ازين حزين بود
ملت تو زهرايي ست======== رأي همه رضايي ست
ملت ما زهرايي ست ===== رأي همه رضايي ست

۱۳۸۸/۰۳/۲۰ | ۱۴:۴۳

م.ب
از یک سایت موسوی برست بیش از این هم انتظار نمیره اگر میرحسینتون واقعا برحقه چه باکی دارید از درج نظرات مخالف نمونش نظر 3 ساعت بیشه خودم امیدوارم بولهای هاشمی از گلوتون بایین نره .
۱۳۸۸/۰۳/۲۰ | ۱۶:۳۵

طرفدارحقيقت
متن جالبي بود تشكر اما...
چراموسوي بعدازاعلام حضورخاتمي آمد:چون به آقاي خاتمي اصلا
اجازه حضوروثبت نام ندادند كساني كه درمعرض خطراصلاحات هستند
همانهايي كه باطرههاي خاتمي مخالف بودندودرمجلس هم تصويب نميشد
تاخاتمي دراذهان عمومي خلف وعده شناخته شود.
آيا هيچ ازخودسوال كرديدكهچراوزراي خاتمي يازنداني شدند يااعدام
شدند يامتواري شدند.
شايدبخاطرميلياردها پول بيت المال
ا
۱۳۸۸/۰۳/۲۰ | ۲۰:۵۹

آزاده معینی
******فقط ميرحسين و ياورش سيد محمد خاتمي *******
۱۳۸۸/۰۳/۲۱ | ۰۰:۱۱

عرفان www.erfanomid80@yahoo.com
به امید پیروزیه میر حسین موسوی
۱۳۸۸/۰۳/۲۱ | ۱۰:۲۱

طرفدارسبز
پيشاپيش پيروزي جنابعاليرا بر مسند رياست جمهوري راتبريك ميگوييم اميد به اينكه در راه پرمسئوليت پيروزو سربلند بيرون آئيد
۱۳۸۸/۰۳/۲۱ | ۱۱:۲۸

arefeh arefe_m2006
man entezare an shanbe ra mikesham ke ahmadi va tarafdaranash sharmande va ma mardome sabz sarafrazo pirouz bashim ari an shanbe nazdik ast

۱۳۸۸/۰۳/۲۱ | ۱۳:۲۴

marjan_66662 marjan_66662@yaho0.com
man az in aghaye mir hosseine mo0savi motenmaferam

۱۳۸۸/۰۳/۲۱ | ۱۶:۵۲

مجيد
بزرگترين خدمتي كه احمدي نژاد به كشور كرد اين بود كه شاخص نرخ فلاكت به بالاترين حد خود طي سي سال گذشته رسيد!!!!
۱۳۸۸/۰۳/۲۱ | ۱۹:۴۱

سارا
داستانهای زیادی اینجاذکرشده نمیدونم موسوی خوب یابد خاتمی که محشربود این هر چی باشه از هحمدی بدتر نیست در جواب یه که گفته کدوم آزادی نمیدونم بسیجی رو زدن رسوا کردن اینه مارو توکه این قد دم از اینا میزنی چرا نمیبینی این به قول تو بسیجیا خوب پارچه سبزرووسط خیابون پهن کردن و روش لگدمیزدن ماشینارو مجبور میکردن از روش رد شن مگه نه اینکه رهبرشون سیده تا دیروز سیدا خوب بودن الان شدن دشمن آره موسوی یا کروبی هرچی باشن حرفای چرت نمیزنن حاله نورم دورشونو نمیگیره مسخره است یه توخیابون طرفدارای احمدی با باتوم میان بیسیم دارن اما طرفدارای موسوی مردم هستن جلوی من به موسوی به سید بودنش فوش دادن همین بسیجیا حمله کردن سمت مردم اون وقت شعاررکیکو مامیدیمو بسیجیا پاکن آخی ملت چه آدمای پاکی رهبرشون حاله نوریه سید نیست که هر سیده کافره اما هرکی ریش داره تاکمرش به باتوم وبیسیم انسان خجالت بکشین جمع کنید سفرتونو
زنده بادسید خاتمی
زنده باد میرموسوی
۱۳۸۸/۰۳/۲۱ | ۲۳:۲۷

محیا mahya.snape@gmail.com
با کمال تاسف و تاثر به همه ملت ایران زوال و نابودیشان را تسلیت میگویم.
زنده باد خاتمی!
۱۳۸۸/۰۳/۲۳ | ۱۰:۲۴

مهدی m_soheil2001@yahoo.com
مهم نیست! انتظاری غیر از این نداشتیم. قدرت شیرین است و فساد می آورد و دیدیم شیرینی قدرت چه با رای من و تو کرد. فساد ادامه دارد و نباید از هیچ کس جز خود امید یاری داشت من اگر برخیزم
تو اگر برخیزی
همه بر می خیزند
من اگر بنشینم
تو اگر بنشینی
چه کسی برخیزد
چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد
"حمید مصدق"
۱۳۸۸/۰۳/۲۳ | ۱۹:۲۳

فرزند ايران زمين bel_bli@yahoo.com
آقاي مير حسين موسوي از اين جنبشي كه به خاطر شما به پا شده است كمال استفاده را ببر.جوانان ايران زمين را زير شلاق استبداد و استعمار در خيابانها تنها نگذار.به پا خيز كه همه جوانان ايران زمين منتظرند.به اميد آزادي و آزادگي در سرتاسر ايران پاينده.

۱۳۸۸/۰۳/۲۴ | ۱۴:۲۷

شهره
بنام خداوندي كه مير حسين موسوي و خاتمي را آفريد
موج سبز:
*يا مير حسين يا هيچكس.اميدواريم كه دولت از كاري كه انجام داده پشيمان باشد و تاسف خود را در رسانه ي ملي اعلام كند.يعني چي مارو گوسفند فرض كردن يعني ما نمي فهميم داخل كشور چه خبره.ما نميگوييم آقاي احمدي نژاد بد است اما براش زود بود كه رييس جمهور بشه كارو بايد به دست كاردان داد. راي ملت سرفراز ايران احمدي نژاد نبود بلكه آقاي مير حسين موسوي بود.
آقا حداقل يكم آرارو كمتر اعلام ميكردين كدوم آدم عاقل باور ميكنه با اختلاف 12 ميليون راي احمدي نژاد ببره
از طرفداران اقاي موسوي خواهش ميكنيم اغتشاش نكنيد ولي اعتراض سالم خود را به گوش دولتمردان برسانيد
۱۳۸۸/۰۳/۲۵ | ۲۲:۴۶

elham elybc_2006@yahoo.com
en jameyate chand sad hezar nafary faghat 1/4taraftare shomast bagheye az jomle man be dalele dashtane bacheye kochak nemitonam hamrah besham marg bar dektator va khaeen bozorg ke felan lal shodeh
۱۳۸۸/۰۳/۲۶ | ۱۷:۲۴

شهره
ما طرفداران موسوي حستيم اما از طرفداران آرامش را خواستاريم دشمنان در كمين هستند
خواهش منديم از هرگونه اغتشاش پرهيز كنيد
جواناني كه طرفدار موسوي هستند اما كشور مهم تر است
۱۳۸۸/۰۳/۲۶ | ۱۷:۴۳

شهره
ما طرفداران موسوي حستيم اما از طرفداران آرامش را خواستاريم دشمنان در كمين هستند
خواهش منديم از هرگونه اغتشاش پرهيز كنيد
جواناني كه طرفدار موسوي هستند اما كشور مهم تر است
۱۳۸۸/۰۳/۲۶ | ۱۷:۴۳

فتانه
خوشحالم خواب خرگوشی مردم اشفته شده و امیدوارم زمستان زودرسی فرا نرسد و گرمی دست جوانان ما برف سرد شیمیایی و مضر نه مفید را محو و نابود سازد.
۱۳۸۸/۰۳/۲۶ | ۲۲:۵۰

25میلیون
خطر خطر موج سبز تبدیل به دود سبز شد ماسک ولباس زد دود بپوشید
۱۳۸۸/۰۳/۲۷ | ۰۲:۰۴

sara iconoclast1400@yahoo.com
موسوی با آشوبایی که به پا کرده می خواد مظلوم نمایی کنه. اگه واقعا فکر می کنه تقلب شده چرا قانونی عمل نمی کنه؟ چرا حاظره برای رسیدن به قدرت دست به هر آشوبی بزنه و باعث کشته شدن مردم و دل شادی غرب بشه؟ این بود امید سبز!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟
۱۳۸۸/۰۳/۲۷ | ۰۲:۴۲

ريحانه
ميرحسين موسوي مرد كاملي نيست اما براي رياست جمهوري بهترين گزينه بود. احمدي نژاد چهار سال فرصت داشت. فقط رفت اين شهر و اون شهر تا براي خودش راي جمع كنه. يك ذره براي تهران كاري نكرد. اولين ديداري كه با مردم تهران داشت توي همين تبليغاتش بود. شما نگاه كنين ببينين اين چهار سال بازم مياد سفرهاي استاني بره؟!؟! حالا ديگه خيالش راحته كه چهار سال ديگه هست و نيازي به جمع آوري راي هم نداره كه دوباره بره اين ور اون ور...
مير حسين مظلوم واقع شده. توي اين انتخابات حتما تقلب شده. اگه نشده اون 22 ميليون نفري كه 2 خرداد به خاتمي راي دادن كجان؟!؟!
اين حضور 85 درصدي مردم فقط به خاطر حضور ميرحسين در صحنه بود.
من طرفدار ميرحسين موسوي بودم هستم و خواهم بود و افتخار ميكنم به اينكه فرزند ايرانم.
۱۳۸۸/۰۳/۲۷ | ۱۶:۲۳

سهند
آقای موسوی خواهش می کنم همچنان در صحنه بمانید شما گاندی ایران هستید
درود بر شما
موفق باشید
۱۳۸۸/۰۳/۲۷ | ۲۲:۱۴

مژده
زنده باد موسوي ملت ايران تنها تو را ميخواهند و براي تو حماسه افريدند ايوللللللللللللللللللللللللللللللللللل
۱۳۸۸/۰۳/۲۸ | ۰۲:۰۶

سید
درود بر موسوی ما تا اخرین نفس از شما حمایت میکنیم.
۱۳۸۸/۰۳/۲۸ | ۰۲:۵۰

kmn kmn_ir@yahoo.com
چرا باید شماره ردیف آقای مهندس میرحسین موسوی با کد آقای احمدی نژاد مشابه باشد
ردیف آقای مهندس میرحسین موسوی 4
کد آقای احمدی نژاد 44
۱۳۸۸/۰۳/۲۸ | ۰۹:۰۵

هم وطن
فقط میتونم بگم بسیار ممنون از این نوشته زیبا که به حق حرف دل خیلی از ما بوده و هست! امیدوارم موفق شود.
۱۳۸۸/۰۳/۲۸ | ۱۱:۲۳

ارش mehdi_ash2003@yahoo.com
تجمع بزرگ حامیان میدان تو÷خانه ساعت 5
۱۳۸۸/۰۳/۲۸ | ۱۴:۱۷

ارش mehdi_ash2003@yahoo.com
راه ÷یروزی در ادامه اعتراضات اس همه با هم باشیم تا گرفتن حقمانت
۱۳۸۸/۰۳/۲۸ | ۱۴:۲۳

ارزو
راي مارو دزديدن دارن باهاش پز ميد.....براي مردمي كه بازيچه شدن متاسفم .اين جنگ بر سر قدرته...نصرو من الله و فتح قريب لعنت به اين دولت مردم فريب.....................خانه از پايبست ويران است
۱۳۸۸/۰۳/۲۸ | ۱۹:۱۲

هستی www.hasti@company.com
در جواب ؟ : شما میگی که خودمونو گول نزنیم منم اینو قبول دارم ولی کسی که برای منافع خودش به دیگری تهمت میزنه یعنی ترسیده و به 1 ترسو برای ریاست جمهوری نمیشه اعتماد کرد
۱۳۸۸/۰۳/۲۹ | ۱۵:۵۹

هستی www.hasti@company.com
در جواب ؟ : شما میگی که خودمونو گول نزنیم منم اینو قبول دارم ولی کسی که برای منافع خودش به دیگری تهمت میزنه یعنی ترسیده و به 1 ترسو برای ریاست جمهوری نمیشه اعتماد کرد
۱۳۸۸/۰۳/۲۹ | ۱۶:۰۴

ایران ، وطن من sa.13611982@yahoo.com
اینجا بحث بر سر اعتماد مردم به دولت است که از بین رفت . ما امانتی در اختیار دولت گذاشتیم که در آن خیانت کرد . یادشان رفته است بزرگترین سرمایه هر کشور مردم آن است .
۱۳۸۸/۰۳/۲۹ | ۱۷:۵۶

حميد
بنام خدا
چرا آقاي موسوي در جوابيه اين افراد بي ادب مثل حداد عادل چيزي
نمي گن؟
به راي ما خيانت شده. اگر اين راي ها پس گرفته نشوند خيانت ديگري
شده است.
هستيم تا پاي مرگ فقط براي آزادي
۱۳۸۸/۰۳/۲۹ | ۱۹:۴۱

سمیرا shima_naz_nazi2001
سلام بچه ها شنبه همه به حمایت از عزیز مردم ایران مهندس موسوی در خیابان ها بیاین یادتون نره ها شنبه 30/3/88 به امید ایرانی بدون دروغ وریا به امید پیروزی

۱۳۸۸/۰۳/۲۹ | ۲۱:۲۶

علیرضا mirtaheri.alireza@ymail.com
درود بر میرحسین موسوی این سید بزرگوار هم چنین از مدیریتشبکه4تشکر میکنم که با بیطرفی خود نشان داد مدافع مردم است نه گروهی خاص
۱۳۸۸/۰۳/۲۹ | ۲۱:۵۶

محمود memo_dido_2007@yahoo.com
جنابموسوي به حق خوناينجوانها بهنهضتسبزتادامه بده
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۰۰:۰۵

مهرشاد mershad_mah2005@yahoo.com
خسته نمی شویم . پایداری می کنیم- ادامه میدهیم - حتی اگر به قیمت جانمان تمام شود. اگر بنشینیم برای همیشه آزادیمان را باختیم. میرحسین جان خسته نشی ... ادامه بده ما هستیم.
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۰۲:۴۹

سبزچي
اگرچه احمدي نژاد با لشكروقشون و اعوان و انصارش به شهرها به اصطلاح سفرهاي استاني ميتاخت ولي خرابيها هچنان هستند فقط او اين اواخر چون انتخابات نزديك بود به پخش پول و پله به افراد كوته فكر اقدام كرد تا راي آنها را بگيرد . زنده باد موسوي و يارانش
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۰۹:۳۲

بهزاد behzadzzr@yahoo.com
حضرات :این همه سخن ازبیتالمال تخریب اموال عمومی میکنید ..آیا مخابرات وقطع مکالمات وپیامها جزو بیت المال نیست ؟آیا صداوسیما جزو بیت المال نیست که فقط به دروغگویی وتهمت زدن مشغول است ؟ وهزاران موضوع دیگر؟!
این همه صحبت ازقانون مداری میکنید .. آیا سرکوبها قانونیست ؟آیا تبریکها به احمدی نژاد قانونیست ؟ آیا حمله به خوابگاه دانشجویان قانونیست آن هم توسط کسانی که معلوم نیست اگر بی نام ونشانند چگونه بازداشت میکنندوزیرنظرکدام ارگان حکم بازداشت میگیرنند؟!فقط خدا به داد ما برسد... زنده بادموج سبز وپیروزباد دموکراسی پاگرفته درایران
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۱۰:۲۳

سحر
موج سبزهميشه هست.ما ثابت مي كنيم يك ملت سبزوپايداريم
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۱۲:۱۴

راضيه
زنده باد موج سبز.
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۱۲:۵۴

مینا ghatrea_shabnam600@yahoo.com
رای مردم را به اسم کسی دیگر چپاول کردن و برای مشروعیت خودشدن استفاده کردن اگر امروز ساکت بنشینیم تا صد سال دیگر نمیتوانیم آزادی خود را کسب کنیم.
زنده باد میر حسین موسوی و زنده باد مردم آزادی خواه ایران

۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۱۴:۴۸

رها rahaasheg@gmail.com
مردم از حزفههاي تكراري ديكتاتورها نمي ترسند و درد چماق و باتون ها اشتياق تازهاي براي مبارزه ايجاد كرده است.
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۱۴:۵۱

ساره
مير حسين، خاتمي نيست قرار هم نيست كه خاتمي باشد او مير حسين است با تمام وقار و اطمينان قلبي و ذهني كه ايران به آن نياز دارد. هيجان زدگي مديران كنوني كشور زائيده توهم قدرت پايدار و رياست جمهوري مادام العمر براي خوارج دوران است. آنانكه موج سبز ايران را هيچ مي انگارند به زودي سر تسليم در برابر اين رودخانه خروشان سبز و اميدوار فرود خواهند آورد و افسوس خواهند خورد به روزي كه ملت تمام راههاي بازگشت را به روي آنها مي بندد. آنروز از آنها خواهند پرسيد كه به كدامين گناه جوانان بي دفاع اين مرز و بوم را به خاك و خون كشيدند؟ اوايل انقلاب كه يادتان است؟ ....
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۱۴:۵۲

سارا
من دوست ندارم جوانان کشته بشند.

۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۱۵:۱۱

ریزا fgrthg@yahoo.om
موسوی من عاشقانه تو را دوست دارم ولی از هفته گذشته می دانستم رئیس جمهور نخواهی شد زیرا احمدی نژاد و اطرافیانش آنقدر قدرت را به دست گرفته اند که دیگر جایی را برای تو نگذاشته اند ای کاش نمی امدی تا ما در این غم و اندوه خود خاموش می ماندیم ما به تو امید بسته بودیم تا مرا از ظلم نجات دهی ولی اکنون امیدمان ناامید شده است!!!
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۱۵:۲۲

روح الله.گ xpress.rg@gmail.com
ما هزاران هزار شهید برای حفظ حرمت اسلام و ایران دادیم و به دنبال سه اصل مهم انسانی واسلامی(استقلال-آزادی-جمهوری اسلامی) که شعارمان هم بود ولی تاکنون به عمل نزدیک نشده بودیم.آیااین قدرت طلبان دیکتاتور صفت با بستن چشم و گوش مردم می توانند جلوی تفکر روشنفکران را بگیرند؟ آیا این همان مخالفت با استقلال-آزادی وجمهوری اسلامی نیست؟ در کجای دین پاک اسلام تقلب ودروغ جایز شمرده شده است؟آیا خدا دروغگو را دشمن خود نخوانده است؟آیا کسانی که مظلومانه ندای الله اکبر سر میدهند خس وخاشاک یا بچه سوسول های از خدا بی خبر هستند(که به رویشان تیر اندازی می شود و بندگان خدا را به جرم طلب کمک از خدای بزرگ شهید می کنند)؟ آیا حمله وحشیانه یک مشت متحجر که فرق دکترای آکسفورد وفوق دیپلم را متوجه نمی شوند به دانشجویان دانشگاه تهران همان دشمنی با اندیشه وقرآن نیست؟ آیا جز مردم کوته فکر و ترسو و سودجو و منافق پیروانی هم دارند؟
ولله که خدا عالمان و روشنفکران رادوست می دارد.
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۱۵:۵۰

علی
امیروارم
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۱۶:۴۸

رضا
پس شما هم سانسور میکنید؟؟؟؟!!!!! عجب آزادی ای.....وای بر شما در روز قیامت
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۱۷:۲۳

حسین
ما هستیم نترس اگر کوتاه بیای واسه همیشه همه باختیم

۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۱۸:۵۲

حسین
ما هستیم نترس اگر کوتاه بیای واسه همیشه همه باختیم

۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۱۸:۵۳

حسین h.ghorbani58@yahoo.com
آقای میرحسین دوست داریم.
یک شهروند قمی
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۱۹:۱۴

فلاح
سلام اقای موسوی عزیز من و خانواده ام از دوستداران سر سخت شما هستیم شما رو به خدا از حق خود نگذرید ومواظب خود در مقابل دشمنان باشید ما هیچ وقت شما را تنها نمیگذاریم همیشه اقا امام زمان یاور شما باشد
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۱۹:۱۹

سید ابوالفضل seed1377ab@yahoo.com
سلام و درود خدا بر رهبر فرزانه انقلاب و لعنت خدا بر کسانی که دل او را به درد اوردند
غاصبان ولایت دیوانه شده اند روزی پیامبر را به خاطر انتخاب اسامه دیوانه خواندند و دیگر روز طلحه و زبیر جنگ جمل را راه اندازی نمودند اما بدانید این ملت اهل کوفه نیستند جانم و جان فرزندانم فدای رهبر فرزانه باد
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۱۹:۲۱

مهران دذدئ د
ان خس و خاشاك تويي
پست تر از خاك تويي
شور منم نور منم
عاشق رنجور منم
زور تويي كور تويي
هاله بي نور تويي
دلبر بي باك منم
مالك اين خاك منم

۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۱۹:۲۶

آنام liangshanpo095@yahoo.com
اهواز احتیاج به لیدر و اطلاع رسانی خوب دارد.کمک کنید
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۱۹:۵۷

محسن
ایووووول موسوی رو عشقه
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۱۹:۵۸

ali kamangiran-javan
میر حسین دوستت دارم
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۲۰:۳۷

آناهیتا ana.hita19@yahoo.com
بازی سیاسی دیگری آغاز شد.
چرا آزادی بیان واندیشه را انقلاب مخملی میخوانند.
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۲۱:۳۸

مرتضی
مرگ بر دروغگو.
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۲۱:۵۶

علي اميني
اقاي موسوي سلام.حالا كه رهبري اين قدر صريح از شما خواسته اند به لشكركشي خياباني پايان دهيد ايا ادامه وضع موجود و عدم واكنش يا سكوت شما مخالفت اشكار با رهبري نيست؟ چرا باوضوح نميگوييد با رهبري مخالفيد يا نه؟ چرا تكليف هوادارانتان را مشخص نميكنيد؟ اغلب طرفدارانتان با نظر به اينكه فكر ميكنند ميخواهيد رودر روي رهبري قرار گيريد از شما حمايت ميكنند .تكليف ما را روشن كنيد .
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۲۲:۳۷

zeinab www.ze_tanha@yahoo.com
من از طرفدارهای موسوی هستم . احمدی نژاد فکر می کنه با بچه 2و3 ساله هستیم ولی امیدوارم همه مثل من بیدار ش با آرزوی موفقیت برای آقای موسوی.
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۲۳:۰۵

یونس
ما که از قطار انقلاب پیاده شدیم
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ | ۲۳:۴۳

فاطمه
آقای موسوی ترو خدا مراقب خودتون باشید.
من برای شما و همه ی مردمی که دنبال حقن دعا میکنم.
رای منم دزدیدن
۱۳۸۸/۰۳/۳۱ | ۰۰:۰۰

حميد
سا يه ترس حاكم كردن.توپ اوردن تانك اوردن بسيجي اوردن.اما راي ما بر موسوي بود.
۱۳۸۸/۰۳/۳۱ | ۰۰:۱۲

babak
afsoos
afsoos
va baz ha, afsoos

۱۳۸۸/۰۳/۳۱ | ۰۰:۲۰

نگین neginkarimi-mathh@yahoo.com
می خواستم به جوانهای تهران بگم ما هم از شما حمایت میکنیم پیروزی هزینه داره
۱۳۸۸/۰۳/۳۱ | ۰۰:۳۶

مهدي نوازي
مير حسين ما رو تنها نزار ...
۱۳۸۸/۰۳/۳۱ | ۰۱:۰۰

سودی.ع soudiattar@yahoo.com
عاقبت نور برتاریکی غلبه خواهد کرد وصبح روشن فرا میرسد دیرو زود دارد اما سوخت وسوز ندارد.
۱۳۸۸/۰۳/۳۱ | ۰۱:۲۹

azi black
من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟
من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمی خیزند.
یا علی مدد
سبز بودن هنر است. سبز ماندن هنری والاس
۱۳۸۸/۰۳/۳۱ | ۰۱:۴۴

مظلوم
آقای موسوی امیدوارم که اینها شعارنباشه وبتونی ازاین مردمی که در تنگنا هستند دفاع کنی چون که مردم درایران بیشتر از لبنان وعراق گرسنه هستند.
۱۳۸۸/۰۳/۳۱ | ۰۱:۴۵

مظلوم
آقای موسوی امیدوارم که اینها شعارنباشه وبتونی ازاین مردمی که در تنگنا هستند دفاع کنی چون که مردم درایران بیشتر از لبنان وعراق گرسنه هستند.
۱۳۸۸/۰۳/۳۱ | ۰۱:۴۶

azi black
سبز مي بينم جهان را . سبز حتي آسمان را . سبز باور مي كنم من . سبز در بر مي كنم من . سبزي هر لحظه ام را با خدا سر مي كنم
این شعری بود از مظاهر عزیز

۱۳۸۸/۰۳/۳۱ | ۰۱:۴۹

azi black
“امروز برنده ی اصلی انتخابات 40 میلیونی اند که در انتخابات شرکت کرده اند ازا مروز همه در کنار همیم کسی حق ندارد از کسی بپرسد به چه کسی رای داده اما سه چهار تا خش و خاشاک می خان حلاوت این پیروزی را بر مردم تلخ کنند”
سخنان دکتر در ولیعصر
۱۳۸۸/۰۳/۳۱ | ۰۱:۵۶

امیر بیرامی mohammadmoghimi90
ایول ایوله............. ایول
موسوی یله ..........ایول
ایول ایوله ............. ایول
حسین تاج سر ......ایول
ما هوای شما را داریم (( فقط و فقط موسوی ))
۱۳۸۸/۰۳/۳۱ | ۰۲:۰۰

مهدي
مرگ بر منافق
۱۳۸۸/۰۳/۳۱ | ۰۲:۱۵

llk
سلام
این خوارج همه را غرق ریا می بینم بر سر نیزه نه قرآن که خدا می بینم
بر حذر باش که این طایفه پیمان شکنند میهمانان سر سفره نمکدان شکنند
پیش از افطار به مهر تو کمر می بندند خوش که خوردند به نان و نمکت می خندند
پیشنهاد من به برادر بزگوارم جناب آقای موسوی این است که با پوسترها و نوشته های "هل من ناصر ینصرنی" و "اگر دین ندارید آزاد مرد باشید" و تصاویر امام خمینی تجمع کنیم تا دیگر توجیهی برای گرگ صفتان مبنی بر ارتباط ما با بیگانگان ویا دشمنی ما با اسلام و انقلاب نماند که با دستاویزی به آن خواهران و برادرانمان رابدرند.
با امید پیروزی مظلومیت و خون بر دیکتاتوری

۱۳۸۸/۰۳/۳۱ | ۰۹:۴۸

77
از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست .
۱۳۸۸/۰۳/۳۱ | ۱۱:۰۵

ح ز great_eagle_4891@yahoo.com
اي خداوند ، اي خداوند
به علماي ما مسئوليت
و به عوام ما علم
و به مؤمنان ما روشنايي
و به روشنفكران ما ايمان
و به متعصبين ما فهم
و به فهميدگان ما تعصب
و به پيران ما درك
و به جوانان ما آگاهي
و به اساتيد ما هدف
و به دانشجويان ما عقيده
و به خفتگان ما بيداري
و به بيداران ما اراده
و به مبلغان ما حقيقت
و به دين داران ما درستي
و به نويسندگان ما تعهد
و به هنرمندان ما درد
و به شاعران ما شعور
و به محققان ما هدف
و به نشستگان ما قيام
و به راكدان ما تكان
و به مردگان ما حيات
و به كوران ما نگاه
و به خاموشان ما فرياد
و به فرقه هاي ما، و به فرقه هاي ما وحدت
و به حسودان ما شفا
و به خودبينان ما انصاف
و به فحاشان ما ادب
و به مجاهدان ما صبر
و به مردم ما خودآگاهي
و به همه ملت ما همت تصميم و استعداد فداكاري و شايستگي نجات و عزت بخش

۱۳۸۸/۰۳/۳۱ | ۱۲:۳۵

ابی
درودبرمیرحسین
۱۳۸۸/۰۳/۳۱ | ۲۳:۱۲

ابی
درودبرمیرحسین
۱۳۸۸/۰۳/۳۱ | ۲۳:۱۶

کنعان kanan_kurd1
من از تما ایران می خواهم صدای فریاد بزند به کمک مردم تهران بشتابند تنها انها ازادی خواه نیستندتما ایران ازادی می خواهند
۱۳۸۸/۰۳/۳۱ | ۲۳:۵۳

راد mehdi_ash2003@yahoo.com
ما تا ÷ای جان به اعتراضاتمان ادامه خواهیم داد
۱۳۸۸/۰۳/۳۱ | ۲۳:۵۵

kocholo mohammadgto@yaho.com
سبز یعنی استقامت با رسول /اعتدالی بین اصلاح و اصول/سبز یعنی عشق ناب فاطمه/یا علی گفتن بدون واهمه/سبز یعنی دفن تزویرو ریا درپس فریادیا مهدی بیا/ به امید شنیدن صدای عدالت
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ | ۰۰:۱۳

نا صرغلامرضاي NA_GHOLAMREZAE.yahoo
ما مردم ايران هميشه قدر نشناسيم قدر داشته هاي خود را نمي دانيم وبا حرفهاي زيبا ولي دروغ ديگران دل خوش ميكنيم وبه دلسوزان وزهمتكشان بي مدعا كه بدون سر وصداوهياهو كار مكنند بشت ميكنيم وبدنبال شعارهاي بزرگ ورنگين افرادنالايق ولي اتشين مي رويم كه نه شناسنامه اي دارند ونه ما انها راميشناسيم ومو قعي
متوجه ميشو يم كه خيلي دير شده از گذشته ي قوم درس نمي گيريم
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ | ۰۰:۲۲

مهیا
دوستان عزیزم امروز اگر به ظاهر موسوی رای نیاورده و اگر چه شرط سنی به من اجازه نداد به ایشان رای بدهم ولی تنها رییس جمهور من ودوستانم اقای میر حسین موسوی است
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ | ۰۰:۵۰

مهیا
اقای موسوی تا اخرین نفس همراهتان هستیم ناامیدمان نکنید قابل توجه بعضی ها رنگ سبز اقای موسوی فقط یک نشان است نه توهین به مقدسات وهر چه باشد مثل بعضیها هاله ی نور ندیده اند وبرای سخنرانی خودشان با پول از قشر فقیر طرفدار جمع نکرده اند
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ | ۰۱:۰۰

azi black
…ازهمان روزي كه دست حضرت قابيل گشت آلوده به خون حضرت هابيل
از همان روزي كه يوسف را برادر ها به چاه انداختن
از همان روزي كه به شلاق خون ديوار چين را ساختند
از همان روزي كه فرزندان آدم زهرتلخ دشمني در خونشان جوشيد
آدميت مرده بودگرچه انسان زنده بود
بعددنياهي پر آدم شد واين آسياب هي گشت وگشت قرنها از مرگ آدم هم گذشت
اي دريغا آدميت برنگشت……………..افسوس که دولت ایران آدم نیست
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ | ۰۱:۳۶

azi black
…ازهمان روزي كه دست حضرت قابيل گشت آلوده به خون حضرت هابيل
از همان روزي كه يوسف را برادر ها به چاه انداختن
از همان روزي كه به شلاق خون ديوار چين را ساختند
از همان روزي كه فرزندان آدم زهرتلخ دشمني در خونشان جوشيد
آدميت مرده بودگرچه انسان زنده بود
بعددنياهي پر آدم شد واين آسياب هي گشت وگشت قرنها از مرگ آدم هم گذشت
اي دريغا آدميت برنگشت……………..افسوس که دولت ایران آدم نیست
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ | ۰۱:۳۷

kiaraash www,vitamineh_2006@yahoo.com
آقای موسوی میدونم که میدونی انایی که کشته شدند به خاطر عشق به تو بوده خواهش میکنم به خاطر خون انها هم که شده به راهت ادامه بده .... من هم آماده هستم که خون خودمو در راه تو بریزم.....
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ | ۰۱:۴۹

mahya
میدونی من در این یک هفته چکار کردم لیست تمام طرفداران اقای موسوی واحمدی را نوشتم به یک نتیجه ی جالب رسیدم طرفداران موسوی : بی ریا /بی باک /صادق/روشنفکر طرفداران احمدی :دورو/ترسو/دروغگو/کهنه فکر
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ | ۱۰:۴۸

درجواب علی نادان(در مورد خانم رهنورد)
متاسفم برات خیلی کهنه فکری راستی در کدام کوه به اینترنت دسترسی داری حتما دولت احمدی اینترنت را به کوههای دور افتاده هم برده است
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ | ۱۱:۰۲

مردم اذربایجان
اذربایجان اویاخدی اوز اوغلونا دایاخدی اقای مهندس موسوی حتی اگر همه تنهایتان گذارند مردم اذربایجان تا اخرین نفس پشتیبان شما هستند
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ | ۱۱:۰۷

ariya ariya23@yahoo.com
برای دموکراسی. برای ایرانم.برای اینکه بگم دروغ ممنوع در جبهه هر حق طلبی هستم.
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ | ۱۳:۲۰

ف ر
مردم از پای ننشینید واقای موسوی را تنها نگذارید پس این همه تلاش و تجمع برای چه بود دلم از این همه بی عدالتی وظلم وزور وکشتار به درد امده است وای بر قوم دروغگو و ستمکار
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ | ۱۳:۲۳

آرمان arman.mihan@yahoo.com
ای مردم آگاه باشید اگر به خانه هایمان برگردیم روشن کردن دوباره شعله آزادیخواهی بسیار دشوار خواهد شد و دوران اختناق جدید و شدیدی آغاز خواهد شد. پس از تب و تاب نیفتیم. موسوی را تنها نگذاریم همان گونه که او ما را رها نکرد.
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ | ۱۳:۲۷

m-t-s
باوركن ميرحسين مرد!!!!!!!!!!!
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ | ۱۳:۵۲

رضا mehdi_ash2003@yahoo.com
تظاهراتمان را ادامه میدهیم تا اخرین قطره خون این موج خاموش نمیشود
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ | ۱۴:۱۴

علي WWW>GOHARI_@yahoo.com
طرفداران آقاي موسوي من به شما مي گويم وقتي اين کشور 25 ميليون جمعيت داشت ساهاي خفقان شاهنشاهي به علاوم سالهاي سخت جنگ را همين افراد به اصطلاح بسيجي گذراندند آنهم با دادن بيش از 500 هزار خون جوانان اين کشور اگر شما هم مي خواهيد کاري کنيد لااقل نصف اين مدت تلاش کنيد و حالا که جمعيت 3 برابر شده ما انتظار نداريم شما سه برابر ولي به همان تعداد که از خون پدران و برادران ما ريخت شما هم از خون خودتان در شهر تهران بريزيد قول مي دهم انقلاب شما هم پيروز مي گردد
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ | ۱۵:۰۷

یاس
گرچه یک چند فلک پیرو بد کیشان است عاقبت،کار به کام دل درویشان است
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ | ۱۷:۳۳

محمد
ایول موسوی بدون پشتت هستیم تنهامون نذار تا پایه جون باهاتم
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ | ۱۸:۳۸

یک رزمنده
یک رزمنده دوران جنک وجانباز شمیای این میدونم کسی جانشو فدای میهن مملکت این ادمهای خوب کرده نمیاد حالا این ادمهای خوب. کی دلش میاد اینطور به این وحشیانه این مردم خوب درکوچه خیابان را به خاک خون بکشد . نه اینها بسیجی نیستند .بسیجی یعنی کسی دست مظلو می رابگیرد نه اینکه مظلو می را به خاک خون بکشد
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ | ۲۱:۵۰

دینا
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدایی که در همین نزدیکی هاست.
جناب آقای رضا من به شما علاقه مندم .من به عنوان هموطن نه چیز دیگر شمارا دوست دارم.
اقا رضا اول اینکه اگه موسوی یه ایرانی با غیرت بود برائت خود را از آشوبگران اعلام میکرد.
دوم اینکه خونتان در راه حق صرف کنید و خود را بیخود خسته نکنید.
سوم اینکه شما راست میگویید موسوی خاتمی نیست از او بدتر است.
چهارم اینکه ما که جمعه شب صدای تکبیری نشنیدیم.
پنجم اینکه بهتر سواد خود را تقویت کنید و "حتی"رو این جور ننویسید"حتا"
به امید پیروز دکتر محمود احمدی نژاد عزیز
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ | ۲۲:۱۲

حبیب
جواب به علی: هر کس امروز ادعای جبهه و خون میکند باید بالای 35 سال داشته باشد. چماق داران امروز همه زیر 30 سال هستند. در ضمن اگر خدا قبول کند بیشتر شهدای جبهه از تهران بودند. شما سنتان قد نمی دهد.
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ | ۲۳:۵۱

alireza 40@30
doset daram
۱۳۸۸/۰۴/۰۲ | ۰۰:۴۲

حميد
من براي تعقير دادن راي دادم.نه براي تحقير شدن.من براي ازادي راي دادم.براي اينده روشن.نه براي اسارت وسياه شدن. بار ديگر نيز راي مرا خواهي خواست.ولي دگر بار سياهت نشوم.
۱۳۸۸/۰۴/۰۲ | ۰۰:۵۱

hf
براي پايمال نشدن خون هموطنانم از پاي نخواهم نشست.
۱۳۸۸/۰۴/۰۲ | ۰۰:۵۵

آرش دشمن arash2000_0
کسانی که از کارهای محمود احمدی نژاد خبر ندادن دیگه حرف نزنن
۱۳۸۸/۰۴/۰۲ | ۰۱:۵۴

peyvand abnoos_0097@yahoo.com
اقای احمدی نژاد ما همان جوانانی هستیم که تا قبل شما انان را اینده سازان کشور میدانستید حالا که حق خود را میخواهیم به مشتی خاشاک تبدیل شدیم؟ این است استقلال ازادی؟

۱۳۸۸/۰۴/۰۲ | ۰۲:۱۶

peyvand abnoos_0097@yahoo.com
به یاد شهدای حوادث اخیر 1 دقیقه سکوت لطفا

۱۳۸۸/۰۴/۰۲ | ۰۲:۲۵

ساسان sasan_blue2020@yahoo.com
احساس مشابهی دارم.نوشته ی عالی ای بود!

۱۳۸۸/۰۴/۰۲ | ۰۲:۴۴

امیر حسین
درود بر ریاست محترم جمهوری ایران میر حسین موسوی. خداوند حافظ میر حسین و راهش با پیروزی همراهباشد.

۱۳۸۸/۰۴/۰۲ | ۰۹:۰۸

راحيل
ميرحسين، ميرحسين است، میرحسین موسوی اصالت دارد.او از جنس مردان مرد هست او بوی دفاع مقدس وغیرت رو به یاد ما جوانان میاره <یا حق> مجهول مقدس
۱۳۸۸/۰۴/۰۲ | ۱۰:۵۱

ارمان
ایا مشکل مردم ما شکل موی بچه های ماست؟ ایا مشکل ما اینه که فلان دختر فلان لباسو ÷وشید؟ ایا مشکل کشور ما اینه یا مشکل مردم ما اینه؟
سخنانی بود از احمدی نژاد ققبل از را انداختن گشت ارشاد
۱۳۸۸/۰۴/۰۲ | ۱۱:۰۳

س ن
نگذارید خون عزیزانمان پایمال شود . زنده باد موسوی
۱۳۸۸/۰۴/۰۲ | ۱۱:۰۶

.................
مهم نیست من کی هستم فقط امیدوارم خون شهدای این چند روز پایمال نشه
۱۳۸۸/۰۴/۰۲ | ۱۱:۳۲

ازادی
زنده باد میر حسین
۱۳۸۸/۰۴/۰۲ | ۱۱:۳۶

ناصر
ميخواهم بپرسم كه در اين چهار سال اخير خيلي در شهر ما دولت هزينه كرده قبلا اين پولها صرف چه مي شده آيا هماني است كه احمدي گفت يا .....
۱۳۸۸/۰۴/۰۲ | ۱۱:۴۷

وفايي
مافقط صداقت موسوي را باور داريم وهيچ توطئه اي نمي تواند ما راعليه اوبشوراند پس اعصاب ملت شريف ايران را بادروغهاي تكراري ومثلا كوبنده تون از صدا وسيما و روزنامه هاي طرفدار دولت 9 خراب نكنيد وما را بيش از اين به خودتون بد بين نكنيد..........
۱۳۸۸/۰۴/۰۲ | ۱۱:۵۰

ایران
چنین روزی در سال 1633 میلادی گالیلئو گالیله منجم، ریاضیدان و فیزیکدان ایتالیایی به اجبار در برابر مقامات کلیسا عقاید خود را انکار کرد!
او در مورد حرکات منظومه شمسی کتابی به رشته تحریر در آورده و در آن اعلام کرده بود که زمین به دور خورشید میگردد، اما سال بعد پاپ او را به پایتخت احضار کرد و اظهاراتش را کفر آمیز خواند و او را وادار نمود که عقاید علمی خویش را انکار کند. در تاریخ آمده که وی به هنگام خروج از آن جلسه با انگشتان خود روی زمین نوشت:"با این همه زمین حرکت می کند."
این همان زمین گالیله است و... سبز باقی می ماند.
۱۳۸۸/۰۴/۰۲ | ۱۵:۱۹

گلاله laleh_2008G@yahoo.com
ابولهبان زمان سين وشين گفتن بلال را به سخره ميگرفتند.
ما حامي مردي هستيم كه چيز ميگويد اما دروغ نميگويد .تهمت نميزند.مرد است .وبراي رسيدن به قدرت ناموس ديگران را گرو نميگذارد.
ماحامي مير حسين موسوي هستيم.
سيد سر جدت كوتاه نيا تو از نسل محمدي خدا پشت وپناهته ما مردم بي سلاح هم به اميد همون خداست كه پششت وايساديم
اگه ميبيني مردم كردستان كاري نميكنن نه اينكه حامي تو نيستن نه ما كردها دستو پامونو بستن تو كه خودت تو كار سياستي بهتر ميدوني چي ميگم .
خواهش ميكنم اين حرفاي منو به گوش مهندس مير حسين موسوي برسونيد.

۱۳۸۸/۰۴/۰۳ | ۱۶:۰۲

ح . ب jelveh.film@yahoo.com
توکول به خدا کنید دعا کنید درست بشه
۱۳۸۸/۰۴/۰۴ | ۰۲:۰۸

مهسا
به امید روزی که هیچ نشانی از زورگویان و دروغگویان در سرزمین سبزمان" ایران" باقی نمانده باشد.
۱۳۸۸/۰۴/۰۴ | ۱۴:۴۶

س.ا
از خدا ميخوام كه صداقت رو به سرزمين ما برگردونه

۱۳۸۸/۰۴/۰۴ | ۱۶:۳۹

ترانه looti_gharn21@yahoo.com
سلام
من میخوام به خانم دینا بگم که من به چشم خودم دیدم که توی تظاهرات عده ای از طرفداران آقای احمدی نژاد بودن که سطل های زباله ی شهرداری رو آتش زدند. آقای موسوی برائت خودش رو از آشوبگران اعلام کرد اما آقای احمدی نژاد قبول نکرد که این آشوبها از طرف ایشون و طرفداران ایشونه!!
۱۳۸۸/۰۴/۰۴ | ۱۷:۲۵

فرهاد
درود بر موسوی
۱۳۸۸/۰۴/۰۴ | ۲۳:۴۶

نگین neginkarimi-mathh@yahoo.com
دلم برای بچه هایی می سوزه که توی این چند روز عمرشونو برای رایشون دادن
دلم برای بچه هایی می سوزه که ممنوع از تحصیل می شن و دولت براشون انواع واقسام پرونده ها رو درست می کنه ولی هنوز به رایشون نرسیدن چقدر بغض توی گلومون سنگینی میکنه
۱۳۸۸/۰۴/۰۵ | ۱۰:۰۸

نعمت nn_1346@yahoo.com
با غربتا میزد حسین
۱۳۸۸/۰۴/۰۵ | ۱۱:۰۰

...se
با اين مردم بي غيرت كه به خاطر ماشين هاي 3 يا 4 ميليونيشون از بچه هايي كه براشون حكم فرزنداشون و خواهر و برادر دارند كه جلوشون كتك مي خورن , باتوم هاي محكم مي خورن و گريه ميكنن صداشون هم در نمياد كه كسي به ماشينشون ضربه اي نزنه و فقط وايميستن و نگاه ميكنن هيچ ملتي جلو نميره و به هيچ جايي هم نميرسه. از اول هم گفتن : خلايق هرچه لايق.
۱۳۸۸/۰۴/۰۵ | ۱۵:۰۷

بهزاد behzadzzr@yahoo.com
ناامید نباشیدوکوتاه نیاین.ما پیروزمیشیم .باور کنین که پیروز میشیم .ای کاش دروغگویان توبه کنندو موج سبز به حقش برسه .
۱۳۸۸/۰۴/۰۵ | ۱۵:۲۶

پریسا
سلام چرا دوباره ساکت شدید تا چهار تا دونه تفنگ دیدید رفتید کنار این که نمیشه شما جوونها باید برید جلو آزادی بها داره می دونم که سخته اما بهتره که بهای اونو بدیم تا از شر اینا راحت بشیم مطمئن باشید روزی می رسه اینها مثل طالبان خونمون رو توی شیشه می کنن.موسوی رو تنها نگذارید .اینکه همه از ترستون بشینید توی خونه انقلاب نمی شه .زندگی گشت ارشاد نیست باید جلوی اینها ایستاد.به فکر اینده بچه هایی باشید که بعد ما می خوان زندگی کنن.
۱۳۸۸/۰۴/۰۵ | ۱۵:۲۷

اصلاح طلب
سلام. الان که دارم این پیامو می نویسم تقریبا یه هفته از انتخابات می گذره و در کمال بهت و حیرت همگان احمدی دوباره انتخاب شده اما نه منتخب مردم بلکه منتخب رهبر و امثال ایشون. تقریبا اکثر شهر ها تظاهرات کردند.من تو تبریز زندگی می کنم اینجا 4روز اول پر بود از دانشجو هایی که برای گرفتن حقه شون به خیابونا ریخته بودن که به وسیله ی گارد تهدید میشدن. ولی الان تبریز سکوته... ولی چرا باید اینطوری بشه در حالی که تهرانیا از جان گذشتن و شهید میشن1!!!!!!!!!!!!
مردم تبریز بلند شید نترسید بذارید صدای اعتراضتون دنیا رو بگیره بذارید اقای موسوی بدونه ما هم ازش حمایت می کنیم...
۱۳۸۸/۰۴/۰۵ | ۱۶:۰۶

دختر ایرانی neginkarimi-mathh@yahoo.com
می خوام به بسیجی ها و لباس شخصی هایی که این مدت به جون هموطن ها شون افتادن بگم فکر نکنید اگه که مسلحتون کردن به خاطر اینه که خیلی حالیتونه شما اگه قدرت تعقل داشتید تو این راه ازتون اسفاده نمی کردند شما اکثرا از قشر بی سواد جامعه هستید قدرت تجزیه وتحلیل هیچ مسئله ای رو ندارید اما می تونن از نیروی فیزیکیتون اسفاده کنن خلاصه اینکه اگه حداقل سواد خوندن ونوشتن دارین کتاب قلعه حیوانات رو بخونید وجه اشتراکهای زیادی بین شما واون هایی که شعار چهار پا خوب ودو پا بد رو میدن وجود داره
۱۳۸۸/۰۴/۰۵ | ۱۷:۳۴

همت
بنظر من موسوی راست میگوید روسیه در سیاست ایران دخالت میکند و استقلال ما در خطر است. راستی چرا کارکنان صدا و سیما آن را تحریم نمیکنند؟ چرا همه صدا و سیما را تحریم نمیکنیم؟
۱۳۸۸/۰۴/۰۵ | ۱۸:۰۹

بهاره
من خودم دیدم بسیجی ها اومدن تو بن بستمون وتمام ایفون ها وشیشه ها رو شکستند
۱۳۸۸/۰۴/۰۵ | ۱۸:۱۴

شمیم
سلام من دانشجو ساکن اصفهانم با کابل یه بسیجی پام چلاق شده چلااااااااقااااااا اما نهضت ادامه هی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
۱۳۸۸/۰۴/۰۶ | ۰۰:۲۸

مثل خودت شکست خورده محبت 450
سلام سید هنوزم مثل دوران جنگ سرت درد میکونه برای چیزای عجیب این آقایون دیکتاتوری آخوندی آورده اند و برای یک شخص که اصلا هیچ لیاقتی نداره که اسمشو آدم بزاریم نظام واسلام را دارند فدا میکونند که اونو غالب مردم کنند و تا افرادی همچون دینا وجود دارند چنین خواهد بود
۱۳۸۸/۰۴/۰۶ | ۰۱:۲۳

یاس
نظر من هم تحریم صدا و سیماست ؛ننگ ما،ننگ ما ،صدا و سیمای ما
۱۳۸۸/۰۴/۰۶ | ۱۵:۴۲

سارا
باگریه میگم دلم برای موسوی تنگ شده
ازین دولت بیزارم
۱۳۸۸/۰۴/۰۶ | ۱۵:۵۹

کیان KIAN_B@YAHOO.COM
من و خیلی ا ز هموطن های دیگه شاید از بعضی افراد و سران کشور دل خوشی نداشته باشیم ولی با نظام جمهوری اسلامی کاملا موافقیم . دوستان این نکته توجه کنند که آقای موسوی هم فرزند همین انقلاب و معتقد به راه امام خمینی است و حتی اگر هم ریس جمهور می شد باید در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی حرکت می کرد. بنا براین به اون دسته از دوستانی که رویای تغییر نظام و یا سکولار شدن اون رو در سر می پرورانند توصیه می کنم زیاد جوش نزنند و خون خودشون رو کثیف نکنند . بهتره با احترام به نظر اکثریت به جای شلوغ کاری و عربده کشی های سیاسی که در حد و اندازه خیلی از آنها نیست و دود اون فقط به چشم خودشون میره ( مثل اون برادر دانشجوی اصفحانی ) دست به دست هم بدهیم و با اتحاد گروهها و دیدگاهها مختلف زیر پرچم ایران دشمنان ایران وایرانی رو از رسیدن به اهدافشون نا امید کنیم
۱۳۸۸/۰۴/۰۶ | ۱۷:۵۱

امیر amir_be67@yahoo.com
من نوکر سیدم هسنم حالا تا ابد
۱۳۸۸/۰۴/۰۶ | ۱۸:۲۳

حمزه
حا جی جون مگر همین جوانان کف خیابون شما هارو نیاوردن سر کار .هلاا کف خیابون بدشود.
۱۳۸۸/۰۴/۰۶ | ۲۲:۵۷

هیس
کمی چشم ها رو باز کنید تا ببینید جمعیتی رو که به خاطر موسوی حاضرند باتوم بخورند مشت و لگد نیروهای انتظامی رو تحمل کنن...
کتک خوردن و از جون گذشتن خیلی سخت تر از کف و سوت زدنه...
۱۳۸۸/۰۴/۰۷ | ۱۱:۳۵

هیس
میگن جو آرومه، کشور در آرامشه... این آرانش نیست... سرکوبه...
تا کی میتونن ملت رو خفه کنن؟ تا کی حکومت نظامی رو توی شهر می خوان ادامه بدن؟ تا کی می خوان سایت ها رو فیلتر کنن؟ پیامک ها رو قطع کنن؟
آتیش زیر خاکستر دوباره شغله میگیره...
۱۳۸۸/۰۴/۰۷ | ۱۱:۳۸

رضا
آقای میرحسین موسوی برای جلوگیری از بازگشت دیکتاتوری همه ی ملت همراه شما هستند.مطمئنا صداقت بر دروغ پیروز می شود.
۱۳۸۸/۰۴/۰۷ | ۱۱:۴۴

پرستو patin_joon2010
چرا این احمدی نزادی ها اینقدر تندرو هستند؟

۱۳۸۸/۰۴/۰۷ | ۱۲:۵۱

عباس
میرحسین دوستت دارم چون دروغ نمی گویید.
۱۳۸۸/۰۴/۰۷ | ۱۳:۲۳

navid eshghe_parizad@yahoo.com
agaye mosavi che bashi va che nabashi to rayis jomhore ma hasti
۱۳۸۸/۰۴/۰۷ | ۱۴:۳۵

saman pesare_tanha_bedonbaledost@yahoo.com
تا موسوی تو میدانه از حمایت ما بر خورداره دوستار میر حسین موسوی

۱۳۸۸/۰۴/۰۷ | ۱۴:۴۴

حق دوست
ميخواستم از تمام حق طلبان تقاضا كنم كه نگذارند عده اي فريبكار وسود جو حق مير حسين را ضايع كنندچون من خودم شاهد عيني تخلفات انتخاباتي بوده ام
۱۳۸۸/۰۴/۰۷ | ۱۷:۲۳

babak omidi
moosavi nazanin jomong iran zamin

۱۳۸۸/۰۴/۰۷ | ۱۸:۲۲

دردکشیده hamed1minner@yahoo.com
عزیزان
نمیشه با کسی که خوب بلده عوام فریبی کنه مقابله کرد
نمیشه باکسی که ثروت چند میلیاردلاری دستشه وهیچکس هم جلوش ونمیگیره و نمیپرسه کجا خرج میکنی مقابله کرد
نمیشه با کسی که برای تبلیغات انتخاباتی ،امکانات عریض وطویل دولتی در اختیارشه و ابایی از بکارگیری آن در جهت شخصی نداره مقابله کرد
نمیشه با کسی که در رفتارش با رقیب به هیچ شکلی از اخلاق وانسانیت پایبند نیست مقابله کرد
وبالاخره نمیشه با کسی که باهمه این رذایل قدرت هم در دستشه مقابله کرد
۱۳۸۸/۰۴/۰۷ | ۱۸:۳۰

.... sina_b14@yahoo.com
دیگه حالم از این صدا و سیمای به اصطلاح ملی به هم میخوره امام خمینی قیام کرد برای آزادی برای استقلال.اگه امام بود حتما حق و باطل رو از هم جدا میکرد.یا امام خودت برای ما دعا کن تا بدعت تو این دینه پاک گذاشته نشه.تهمت دروغ ...آیا چنین کسی روش میشه بگه که مسلمانه؟از مسلمانی هم سر کرده آخه هاله ی نور دورش رو گرفته!موسوی بیا بیا بیا.اونا از حرفه حق میترسن برای همین همه ی حرفای حق رو فیلتر میکنن.خسته شدم از این خفقان.دارم خفه میشم.انقلاب انقلاب
۱۳۸۸/۰۴/۰۷ | ۱۸:۴۳

بهار
آهای شما/شماییکه دم از موسوی یا خاتمی می زنید/اینو یادتون باشه حق همواره پیروز است/و باطل نابود/ما باید بریم بمیریم وقتی میشنویم که باراک اوباما از میر حسین موسوی حمایت میکنه/وای بر میر حسین و طرفداران ساده لوح و ....
برای همتون متاسفم/متاسف......
کمی بیاندیشید و منطقی باشید.
۱۳۸۸/۰۴/۰۷ | ۲۰:۰۳

هموطن diyamond@yahoo.com
به امید موفقیت و طول عمر رئیس جمهور عزیزمان موسوی عزیز
تو بر قلبهای ما حکومت میکنی
زنده باد موسوی
۱۳۸۸/۰۴/۰۷ | ۲۱:۲۴

محسن mohandes51@yahoo.com
فضاتنگ است وتاریک است ولی افسوس نمی دانند....جوان مشتاق ایران است ولی افسوس نمی دانند...
باشه...چهارسال دیگه هم تحمل میکنیم
خوبیش اینه که جغرافیمون قوی میشه وباکشورهایی که تاحالا اسمشون رونشنیدیم آشنا میشیم وحق من ایرانی تواون کشورها مصرف میشه ورییس جمهورمون میشه محبوب بیچارگان وفقیرات جهان....
ولی...
این نیز بگذرد...
۱۳۸۸/۰۴/۰۸ | ۰۱:۲۵

نماینده نسل سبز
تخم کینه ای که کاشتید به درختی تنومند تبدیل خواهد شد.
آن ها ترسیده اند...
سبز باشید...
۱۳۸۸/۰۴/۰۸ | ۰۲:۰۸

سما jk_0300yahoo.com
سلام به همه -عدالت را ، پول نفت سر سفره را تهمت را، دروغ را، افترا را، عزت را، آبروی ایران را وسزبلندی را و از همه مهمتر اسلام ناب محمدی (ص) را معنا کردن- وای بر ما که هنوز .......... ومن الله التوفیق
۱۳۸۸/۰۴/۰۸ | ۰۲:۲۶

محمد
آقايان نوكيسه: اگر اين بسيجي ها نبودند مطمناً خيلي از اين خواهران شما در زير چتر امريكايي ها و انگليس ها مي خوابيدند البته براي مثل فرقي هم نمي كند كه كجا بخوابند.
دوم: كسي كه هيچ يك از قوانين مملكتي را قبول ندارد گو مي خورد به در اين انتخابات شركت مي كند كسي كه رهبري،شوراي نگهبان، مجلس و وزارت كشور و... قبول ندارد اي بني صدرهاي دوم؟!
۱۳۸۸/۰۴/۰۸ | ۱۱:۱۰

تینا ZAROURIT@yahoo.com
خیلی جالبه که فقط نظر موافقاتونو میزنید تو سایت. واقعا که. شما که میگید فیلتر بده چرا اینهمه نظری که من فرستادمو فیلتر کردید.متاسفم. کسایی دم از آزادی میزنن که 4تا نظر مخالفم نمیتونن بزنن تو سایت
۱۳۸۸/۰۴/۰۸ | ۱۱:۲۰

فدايي ايران
سلام به موسوي سلام به شما سلام به همه كساني كه بت شكن هستند و بت دروغ را بدون هيچ واهمه اي مي شكنند و ترس از جان ندارند چرا كه دروغگو دشمن خداست و خدا كمك مي كند به همه كساني كه با دشمنش دشمني كنند و با دوستانش دوستي ، شمايي كه حرف از عدالت مي زنيد، اما عادل نيستيد. شمايي كه حرف از راست مي زنيد اما دروغگويي بيش نيستيد. به اسم بسيج به اسم شهدا به اسم اسلام همه گند و كسافتي را انجام مي دهيد و اگر كسي به شما اعتراض كند او را آشوبگر و متحجر مي خوانيد تا كي مي خواهيد پشت اسلام خود را قايم كنيد بالاخره اسلام و مسلمين واقعي انتقام ما را از شما خواهند گرفت بترسيد از آن روزي كه نتوانيد توبه كنيد و توبه شما هم پذيرفته نشود تا كي مي خواهيد مردم فريبي كنيد تا كي مي خواهيد خودتان را گول بزندي و حرفهاي انحرافي به مردم بگوييد مردم ايران كه بي سواد و بي دانش نيستند خوب را از بد تشخيص مي دهند هرچقدر رسانه ملي اطلاعات دروغ تحويل مردم دهد مردم بيشتر به نظام بدبين تر ميشوند بيدار شويد و خود را به خواب نزنيد سرتان را مثل كبك در برف فرو برده ايد به گمان اينكه هيچ كس از اعمال شما آگاه نيست واقعاً شرم بر شما باد .
دورود بر موسوي بت شكن و يارانش موسوي بر قلبها حكومت مي كند تا آنگاه كه تمام بتها شكسته شود ما هستم تا آخرين نفس و قطره خون نمي گذاريم خون شهدا پايمال شود آنانكه براي آزادي خون داده اند در عذابند وقتي برادرانشان را در بند ظالمان ببيند دعاي آنها همواره پشت سر ما خواهد بود
۱۳۸۸/۰۴/۰۸ | ۱۴:۲۷

سعید saeed6742@gmail.com
در جواب به محمد : وقتی رئیس جمهورتون اینقدر بی ادبه از شما انتظاری نمیره که ادب را رعایت کنید...
ما هر کسی که مدافع این جمعیت ابله و دروغگو باشه قبول نداریم .
ای ابوموسی اشعری ها!!!
۱۳۸۸/۰۴/۰۸ | ۱۵:۲۰

خالدی kordyankhaldei@YAHOO.COM
یک یاحسین دو میرحسین مامثل شیر پشت سرت هستیم آسید موسوی ای نر شیر ایران زمین درودخدا برتو باد
۱۳۸۸/۰۴/۰۸ | ۱۶:۳۶

دردکشیده hamed1minner@yahoo.com
درد کشیده
درجواب بهار:
بله همواره حق پیروز است وباطل نابود- حتی اگر به ظاهر غیر از این اتفاق بیافتد-مانند کربلا که یزید پیروز شد وامام حسین شکست خورد-اما همواره حق پیروز است-
واما اگر این آقای به اصطلاح پیروز از نظر شما نماد حق است پس چه زیبا گفت امام حسین که
و علی الاسلام سلام...
۱۳۸۸/۰۴/۰۸ | ۱۷:۰۷

سعیده happy_rdp777@yahoo.com
ادب از که آموختی؟از احمدی و طرفداراش(اعم از سپاهی،بسیجی،صداسیما و حامیانش در بالا)!!
۱۳۸۸/۰۴/۰۸ | ۱۹:۳۵

نوشا
خاتمی همتا ندارد
۱۳۸۸/۰۴/۰۸ | ۱۹:۳۶

ر.د happy_rdp777@yahoo.com
بهار خانوم!اوباما قبل انتخابات گفت برای ما احمدی و میرحسین فرقی نمی کنه...من فکر کردم فقط گنده هاتون اخبارو فیلتر میکنن و چیزایی که به نفعشونه رو میگن،نگو...
۱۳۸۸/۰۴/۰۸ | ۱۹:۴۴

یک دختر ایرانی
واقعا" که ذات طرفدارای احمدی نژاد مشخص می شه آقا محمد چطوری جرات می کنی و روت می شه درباره ی زنان با کرامت ایرانی اینطوری صحبت کنی؟مطمئن باش عامل عدم تجاوز به حریم پاک بانوان ایرانی پاکی و عزت نفس خودشونه وگر نه به لطف مملکت داری خوب آقایون چیزی که زیاده اراذل و اوباش و بی غیرت ها و بی حیا و بی عفت هایی مثل شما تو خیابون هاست طوری که نیازی به آمریکایی ها و انگلیسی ها نباشه!
۱۳۸۸/۰۴/۰۸ | ۲۰:۰۸

تمشك
سكوت مير حسين خود فريادي بلند است.
۱۳۸۸/۰۴/۰۸ | ۲۲:۵۵

ف ر
دلها گرفته .دلها گرفته ازغم. کسی دراین دیار ظلمت وتاریکی نیست خیانت را باجنایت ودروغ سرپوش می نهند. اقای موسوی خداوند تورا ازشر شیاطین انسان نما حفظ کندو پروردگار مقتدر و دانا و حکیم تو را کافی است ودعای خیر بیش از نیمی از مردم ایران بدرقه تو باد .رئیس جمهور محبوب ما
۱۳۸۸/۰۴/۰۹ | ۰۰:۳۶

عابدین
با عرض ارادت و خدمت از روی رغبت
با احترام به نظرات تمام عزیزان و سروران گرامی خصوصا ؟ که جای داره بهش تبریک بگی جوان 18 ساله ای که دارای این قدر شعور سیاسی است ولی ببشخید آقای ؟ بعید می دانم این حرفها از خودت باشه چون یکته خوبی بود ولی جای تاسف دارد در زمانی که مردم با شعورند همه چیز را میفهمند افرادی با نام قرآن و اسلام و خوارجین و ... به راحتی به دیگران توهین می کنند غافل از اینکه فردای هم هست.
چه خوب بود به پیشینه خودمان نگاه می کردیم مشاهده می کردیم چه چیز های ارزشمندی را از دست داده ایم و از دست خواهیم داد.
آیا اینکه افرادی بخواهند از حق قانونیشان دفاع کنند و آن هم قانون اساسی که فنداسیون یک مملکت است خار و خاشاکند و من تبریک می گم به این مردم فهیم که چهره خیلی ها با ظاهر وطن دوست به ظاهر خداپرست و .... چگونه جوانهای مردم را به گلوله می بنندند البته شاید از امام زمان (عج) مجوز گرفته اند که به نام مقدسات با جان و مال و آبروی مردم بازی می کنند ه قول قدیمها
هر چه بگندد نمکش دهند وای به روزی که بگندد نمک
همین افرادی که امروز شدن ارث خورد مملکت دیروزشان و فردایشان را فراموش نکنند چون خلخالیانهای وجود دارند که.........
در پناه یزدان پاک سرافراز و سربلند باشید.
کورش کبیر: خدایا این مملکت را از دروغ و خشکسالی {از شر آدمهای نا آدم} محفوظ بدار.
سید بزگوار عزیر دیده خاتمی و سید بزگوار نور چشممان موسوی در پناه یزدان موفق پیروز و سربلند باشید . امید است روزی برسد پایانی شب سیه
زندگی
۱۳۸۸/۰۴/۰۹ | ۰۱:۰۲

سارا berjis77@gmail.com
اگه اقاي خاتمي يه كم از اين شجاعت ميرحسين را داشت حالا حال و روزمون اين نبود
به نظرم خاتمي موسوي نيست
گرچه او را هم دوست دارم
۱۳۸۸/۰۴/۰۹ | ۰۱:۲۲

حسین
دلم گرفته
۱۳۸۸/۰۴/۰۹ | ۰۲:۰۰

فدایی خاتمی
ما فقط حقمون رو می خواهیم و ساکت نخواهیم نشست(به امید ایرانی ازاد)
۱۳۸۸/۰۴/۰۹ | ۰۸:۳۸

asal
az aval ham maloom bood ke baz shomari ara faydei nadare oon ham bedoon hozoore namayandegan mousavi

۱۳۸۸/۰۴/۰۹ | ۱۱:۵۷

roghayeh hyujik@yahoo.com
امیدواریم تاوان این همه بی عدالتی را خدا بدهد .خدا ازاشون نگذره.آقای موسوی خدا یارت باشه ما به خاطر تغیر رفتیم رای دادیم نه چیز دیگری......
۱۳۸۸/۰۴/۰۹ | ۱۸:۳۴

همت
ما باید موسوی را حفظ کنیم. این مرد همه شرایط لازم برای رهبری خیزش ما را دارد. جوان نیست که بگویند بی تجربه است. بی سابقه نیست که بگویند معلوم نیست از عهده برآید. ملا نیست که زحمت مردم بنفع آنها مصادره شود. مدرکش را بعد از انقلاب نگرفته که بگویند بهش داده اند. ضعیف نیست و قبلا با نادیده گیرندگان رای مردم پنجه در پنچه انداخته و شجاعتش را ثابت کرده است. این مرد که یک نایغه اداره کشور است لیاقتش مردمانی بهتر از ماست. بیایید لیاقت نشان دهیم و او را نگهداریم.
۱۳۸۸/۰۴/۱۰ | ۱۷:۵۵

زهرا
شما هم مثل موسوی ترسو هستید چون نظرهای مخالف خودتونو نمی گذارید. متاسفم .....
منتظر باشید تا رهبر دلیرتون قیام کنید
۱۳۸۸/۰۴/۱۱ | ۱۱:۵۵

مهدی
اگر خاتمی 4سال پیش مانند احمدی نژاد رفتار می کرد الان ما شاهد این قانون شکنی ها نبودیم
اگر خاتمی4سال پیش مانند موسوی علنی همه ناگفته ها را به مردم می گفت الان بی قانونی نبود
این رسوایی ها باید 4سال پیش اتفاق می افتاد
آخر مظلومیت تا کی آقای خاتمی؟
۱۳۸۸/۰۴/۱۲ | ۱۱:۵۴

امیر
من دیگه رای نمیدم

۱۳۸۸/۰۴/۱۲ | ۱۸:۴۲

ایرانی
میر حسین تو رو به جدت قسم دست از سر ما جوونا بردار.
۱۳۸۸/۰۴/۱۳ | ۰۲:۱۶

مریم سبز
چشمان من همیشه گریان است
روزهاازته دل عاملان این خیانت بزرگ رانفرین میکنم
آهای شمایی که به خانم رهنوردتوهین کردی...ذهنت هنوز ظرفیت شناخت اولین پروفسورزن درایران راندارد وسطحی نگرهستی
اگرچه در ظاهرموج سبزراسرکوب کردندولی
عاقبت جناح حق پیروزاست
دلم امیدوارانه میگوید "میرحسین"
وفریادبرمی آورم:*یک یاحسین تا میرحسین/یک یاعلی تاموسوی*
۱۳۸۸/۰۴/۱۳ | ۱۶:۲۷

پرچم
بابا دیگه رهبری هم از آقای احمدینژاد دفاع کرد تو حرف نزن ررررررررراااااااااااایییییییییییی ببببببرررررررر ننننننننننننمممممممممممییییییی گگگگگگگگررررررررررددددددددددددههههه!!!!!!!!
فقط محمود گل پسر
۱۳۸۸/۰۴/۱۳ | ۲۲:۱۶

مرجان
متاسفم که ایران 8 سال ریئس جمهور اصلاحاتی چون خاتمی داشت میر حسین ثابت کرد که خاتمی نه جسارت داشت نه شهامت و ترسو بودن محافظه کاری هایش کشور را با معزل مواجه کرد
درود بر میرحسین
۱۳۸۸/۰۴/۱۴ | ۰۱:۱۲

يك ايراني
قسمتي از پيامها رو خوندم
يكي گفته بود بسيجي ها اگر نبودن ...
آره اگه جوانان اين مملكت نبودن كه به نام بسيج نمي جنگيدن اعراب كشور ما را مي گرفتند(هر چند الان هم فرقي نداره زبان عربي تو مدارس آموزش مي ديم قوانين عربي داريم اسامي اعراب و مي زاريم براي سركوب جوانانمون از اعراب و كسايي كه فكر عربي دارن استفاده مي كنيم زير تابلوي خليج عربي مي شينيم ومثل اعراب با زور شمشير البته مدرنش حرف مي زنيم)
يكي ديگه گفته بود براي كسايي كه طرفدار موسوي هستن به دليل حمايت اوباما متاسفم...
واقعا هم جاي تاسف داره آخه از كشور ما بايد اخوان المسلمين و حزب الله لبنان وحماس و القاعده حمايت كنند نه فرانسه و ايتاليا و آمريكا و آلمان و امسال اينا
---------
عزيزان اين تابو شكسته شده حكومتي كه پايه هاي قدرتش بر روي خون جوانانش علم بشه دير يا زود فرو مي ريزه
صبر كنيد
۱۳۸۸/۰۴/۱۴ | ۱۲:۳۲

مریم سبز
الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم
"حکومت با کفرباقی می ماند ولی باظلم نه"
از آقای موسوی می خواهیم حق مارواز یک راه دیگه از این حکونت ظالم مطالبه کنن مثل اینکه این افرادی که نگاهشون فقط به ظاهرقضیه هست استواری و پایداری مهندس موسوی وتلاششون برای حمایت از حق پایمال شده ی مردم رو قدرت طلبی و اغتشاش میدونن!
مهندس موسوی و آقای خاتمی بیشتر از اونی اک بعضیا فکر میکنن طرفدار دارن...
کی حاضره برای کسی مثل محمود احمدی نژاد جون بده؟؟
اما من 20 ساله حاضرم 1000بار به خاطر حق و راه وعقاید مهندس موسوی جونمو فدا کنم
این یعنی عزت موسوی...یعنی پیروزی واقعی
موج سبز همیشه پیروزه....

۱۳۸۸/۰۴/۱۴ | ۱۹:۳۰

mahsa
baraye kasani ke fekr mikoonan kare ma tamom shode moteasefam mogesabze ma piroze mishe be omide oon roz
۱۳۸۸/۰۴/۱۴ | ۲۱:۴۰

كتي naz_nazi446
من براي اولين بار راي دادم حتي به اقاي خاتمي هم راي ندادم اما اخرش چيشد؟؟؟؟؟!!!!
۱۳۸۸/۰۴/۱۴ | ۲۳:۲۱

مهدی
موسوی باز هم دوستت داریم
۱۳۸۸/۰۴/۱۵ | ۱۱:۳۸

محسن
در جواب خانم سحر:
خدا شما را به راه راست هدایت کند.
۱۳۸۸/۰۴/۱۵ | ۲۱:۳۷

حسین موتوری
موسوی من تا آخرش هستم از طرف بچه های لب خط و اتابک وبی سیم
راستی من هنوز لباس سبز می پوشم هرکی مرد به ما یه سری بزنه
یا حق
۱۳۸۸/۰۴/۱۶ | ۰۰:۴۵

Morteza_bastak

میر حسین حقمون رو از دروغگوها بگیر . . .
ما همه با تو ایم، این مردم فقط منتظر یک پیشوا بودن، پس حالا که این اتفاقات افتاده پیشوای ما باش و بخاطر خون بچه های که شهید شدند کوتاه نیا و تا گرفتن حق از ظالم جلو برو
زنده باد ایران و ایرانی
۱۳۸۸/۰۴/۱۶ | ۰۱:۰۳

يك بسيجي دوستدار وطن
ايت ا... خامنه اي در خطبه هاي نماز جمعه اعلام كردند كه اقاي هاشمي رفسنجاني از قبل از انقلاب ثروتمند بوده است و اين بيانگر اين است كه اقاي احمدي نژاد به شخصيت برجسته ومهم اقلاب تهمت بزرگي زده است و از طرفي اقاي خامنه اي مي گويند كه افكار وعقايد اقاي احمدي نژاد به من نزديكتر است يعني تعييد فردي دروغگو وكسي كه خيلي راحت بدون داشتن هيچ مدركي اتهاماتي به ستون هاي اين انقلاب ميزند و با خراب كردن ديگران مي خواهد براي خود رائ جمع كند واقعا چنين كسي صلاحيت رياست جمهوري را دارد و در اخر مي خواهم بگويم كه اقاي احمدي نژاد در فريبكاري و نيرنگ سياستمدار خوبي هستيد اما بهتر است براي بالا بردن شخصيت خود خود را بسازيد نه اينكه ديگران را تخريب كنيد
۱۳۸۸/۰۴/۱۶ | ۰۱:۵۹

محمد
احمدی نزاد سهام عدالت به کارمندان
واجبتر است
یا به کارگرانی که در هوای گرم سرد
زندگی خود را اداره مکنند
عدالت همین است
عدالت این نیست که یک کارگر بدبخت
اگر بیمار شود باد از جیب خود بخورد
و شما با دارو دسته تان تفریحات استانی
بکنید و کیف کنید بعد هم بگوید ما خادم
ملت هستیم
آیا تا بحال به یک بیمارستان رفتهاید سوال کنید آیا بیمارن هزینه درمانی دارند
درد مردم با سهام عدالت و با حرف زدن خادم ملت برای مردم پول نمی شود درد درمان می شود ولی جیب بی پول
اگر راست مگویید به فگر مردم هستید
چرا حقوق برای افراد کم در آمد در نظر نمی گیرید عالت به سهام عدالت ختم نمی شود شما مبارزه با سرمایه دار کردی نتیجه چه شد چقدر از مردم فقیر
مشکلاتشان حل شد پس چرا در کنار خیابانها هنوز بعضی دست به کدایی می زنند بروید فکر کنید و بعد حرف بزنید من طرفداری از جناح یا گروهی نمیکنم
فقط از مردم فقیر طرفداری می کنم

۱۳۸۸/۰۴/۱۷ | ۱۳:۳۸

سعيد چگيني saeidchegini@yahoo.com
درود بر موسوي لعنت بر دروغگو . ما تا پاي مرگ درراه مير حسين كه راه امام حسين (ع) است ودر برابر ضظالمان ميجنگيم.

۱۳۸۸/۰۴/۱۸ | ۱۱:۴۷

مهسا parnian_pretty_2004@yahoo.com
زنده باد میرحسین موسوی.
۱۳۸۸/۰۴/۱۸ | ۱۴:۵۴

سردار جنگل
کاش خاتمی عزیز برای بعداز هشت سال اصلاحات هم فکری کرده بودو از ورود نفوذی های راستی ها به جبهه ی اصلاحات جلوگیری می کرد.
۱۳۸۸/۰۴/۱۹ | ۰۳:۵۴

سلام
اینکه فقط نظر موافقان هست .
۱۳۸۸/۰۴/۱۹ | ۱۳:۰۳

کامبیز kambiz_sh63@yahoo.com
برنده انتخابات مردم بودند چون فهمیدند با چه جنایت کارانی طرف هستند.
زنده باد میر حسین
۱۳۸۸/۰۴/۲۱ | ۰۱:۱۸

مهتاب
زنده باد میر حسین . سبز میمانیم .
۱۳۸۸/۰۴/۲۴ | ۱۸:۵۴

حسین www.aliazna75@yahoo.com
شورای نگهبان به این سید فرزانه خیانت کرد.
۱۳۸۸/۰۴/۲۵ | ۰۰:۱۶

"مهرداد قدیم" اما از این به بعد "محمودغریب"
سلام مدیر وبلاگ خوابگرد
ازخواب گران خواب گران خواب گران خیز
از خواب گران خیز
۱۳۸۸/۰۴/۲۷ | ۱۶:۵۵

علي
احمدي دوست دارم
۱۳۸۸/۰۴/۳۰ | ۱۳:۴۸

m-m m-mjh@yahoo.com
سلام اتفاقی وارد سایت شدم ونظرها رودیدم تو این مطالب نظرهای دوگروه بیشتر به چشم میخورد یه عده که حرفای دلشنو گفتن یه عده به اسم دین وخدا میخوان بقیه رو از چیزی که دوست دارن بهش برسن دور کنن البته متاسفانه این چیزا برای گروه دوم عادی شده چون همین نوع افراد و گروهی که ازش دارن حمایت میکنن با همین فکر و به اسم .... باعث دین گریزی در مردم شدن هر چند اونا با این حرفا مخالفت میکنن ولی هر انسان عاقلی میتونه با نگاه کردن به همین نظرات و نحوه تبلیغات این گروه وصحبتاشون متوجه بشه.
(بالا رفتن حقوق معلمین و بازنشستگان یک ماه قبل از انتخابات وکم شدن آن درست یک ماه پس از انتخابات قطره ای از دریای ........این دولت است)
به امید بیدار شدن همه مردم.
۱۳۸۸/۰۴/۳۱ | ۱۲:۳۶

m-m
در ضمن می خواستم بگم میر مخملی میر مخملیه حالا چه اون باشه چه این
۱۳۸۸/۰۵/۰۱ | ۰۹:۴۴

m-m m-mjh@yahoo.com
متاسفانه یکی به اسم من این پیام دوم رو داده این هم نشونه ای از کوته فکری یک سزی افراد نادانه
۱۳۸۸/۰۵/۰۱ | ۲۳:۱۸

همت
چند ماه پیش وقتی تلویزیون اعلام کرد که از این پس بازرسی فنی هواپیماها در داخل انجام میشود دلم لرزید گفتم امروز و فردا سقوط هواپیماها شروع میشود و متاسفانه حادثه هفته گذشته شرکت کاسپین اتفاق افتاد و این آغاز فاجعه هاست مگر اینکه بزرگانی مثل مهندس موسوی چاره ای بیندیشند البته تصمیم دولت در این باره انفعالی بود چون موسسات بازرسی فنی خارجی حاضر به تایید هواپیماهای کهنه و دستگاری شده ما برای پرواز نبودند و نیستند مثلا" هواپیمایی که سال گذشته در مسیر قزاقستان به تهران افتاد و به گفته بی بی سی در اجاره شرکت آسمان ما بود سه سال بود که نتوانسته بود تاییدیه موسسات بازرسی فنی بین المللی را بگیرد. فعلا" بهتر است به هیچ هواپیمای داخلی سوار نشویم.
۱۳۸۸/۰۵/۰۲ | ۲۰:۰۶

مینا ghatrea_shabnam600@yahoo.com
رای مردم را به اسم کسی دیگر چپاول کردن و برای مشروعیت خودشدن استفاده کردن اگر امروز ساکت بنشینیم تا صد سال دیگر نمیتوانیم آزادی خود را کسب کنیم.
زنده باد میر حسین موسوی و زنده باد مردم آزادی خواه ایران

۱۳۸۸/۰۵/۰۲ | ۲۳:۴۰

arak ARAKI@YHOO.IR
سلام .راستي چه سلامي چه عليكي بازهم
ياوه گويي.بابا خجالت بكشيد.خاتمي وموسوي ووووديگه دستشان براي همه 25ميليون رو شده.بلهموسوي خاتمي نيست چون خاتمي وعده ازادي شورت برهنه هارا داد
عمل كرد وحالاهم موسوي بدون شورت ولختي را وعده دادبله اين اون نميشه .ايران كه انتاليا نمي شه.مرده باد موسوي وخاتمي وهاشمي وكروبي زنده باد مردم خسته از منافقين داخلي.شما كورشديدچپاول اين اقايان را مگر نمي بينيد؟
۱۳۸۸/۰۵/۰۳ | ۰۷:۴۱

mojtaba ms_bb@yahoo.com
جناب اقای دکتر احمدی نژاد رعیس جمهور محبوب
همان طوری که شما قول دادید به پاس زحمات شما و پیشرفت های حاصله ما کم کم در دنیا از دیگر کشورها پیشی میگیریم
برای اثبات این حرف ایران هم اکنون با کسب23درصد سوانح هوایی که در دنیا روی میدهد اولین کشور دنیاست
واین اولین گام دولت برای اول شدن در دنیاست
پس بیاییم حمایت کنیم تا در بقیه زمینه ها نیز مانند همین مورد اول شویم
۱۳۸۸/۰۵/۰۴ | ۱۱:۲۳

mojtaba ms_bb@yahoo.com
به پاس زحمات وتلاش های بی وقفه دولت و با توجه به قولی مبنی بر اینکه با تلاش های ایشان و دولتشان ایران از سایر کشورهای جهان پیشی گرفته و اولین کشور جهان خواهد با نگاهی عاقلانه متوجه تحقق این موضوع میشویم.
اکنون ایران به لطف وتلاش دولت ومدیران وباتوجه به وعده های رییس جمهور محبوبمان با کسب23 درصد سوانح هوایی در اولین گام تلاش ها در رتبه نخست جهان قرار دارد
بیایید از این دولت مردمی حمایت کنیم تا در بقیه زمینه ها نیز همانند این موضوع در جهان پیشتاز باشیم
۱۳۸۸/۰۵/۰۴ | ۱۱:۳۵

سميه
"مردم ايران پيشينه اي درخشاني از الزايمر تاريخي دارند." اين بخشي از متن بود. نمي دانم اين را نشان ميدهيد يا نه. ولي خيلي راحت به همه توهين مي كنيد. اتفاقا مردم ما حافظه خوبي از وقايع تاريخي دارند. مي دانند كه چه افرادي مرد شرايط سخت نيستند، اهل تملق را مي شناسند، اهل بي ادبان به ولايت فقيه را مي شناسند، مي دانند چرا برخي از اهل منازعه در انتخابات، در نماز جمعه تاريخي براي پايان اختلافها كه به نفع انها نبود شركت نكردند . مي دانند كه در شرابط سخت جنگ چه كساني استعفا دادند و خبر استعفاي انها ابتدا از رسانه هاي خارجي منتشر شد و بعد امام خميني ان را فهميد. مردم ما اتفاقا حافظه خوبي دارند و همه چيز را به خوبي به ياد دارند. دسيسه ها را هم خوب مي شناسند. منتها بعضي مردم ما را به دليل نگرش سطحي خود خوب نمي بينيند و به انها نسبت الزايمر مي دهند. اگر همين موضوع مثل خس و خاشاك از دهان يكي ديگر در مي امد ان وقت موضوع خوبي مي شد براي خرد كردن، سركوب و له كردن ان فرد. مردم ما همه اينها را خوب ميدانند. مي دانند و مي دانند.
۱۳۸۸/۰۵/۰۵ | ۱۴:۱۵

لاله
برای این آدم (میر حسین)که اینهمه لهمان کرد خودتان را له نکنید
۱۳۸۸/۰۵/۰۷ | ۲۳:۰۵

تینا
وب خوبی داری و از اینکه حداقل یکی مثل موسوی هست که به مردم دل گرمی بده خوشحالم ، اما از یک چیزی خیلی افسوس می خورم اونم اینه که با وجود این همه دروغی که احودی نژاد گفته چرا هنوز یک عده ی بی فکر ازش طرفداری می کنن ! واقعا مسخره است!
به امید روزی که همه درست فکر کنیم ! به دروغ ها فکر کنیم ! به هاله ی نور ! به پول نفت ایران ! و خیلی چیزهای دیگه !
۱۳۸۸/۰۵/۰۸ | ۱۷:۳۳

تینا
وب خوبی داری و از اینکه حداقل یکی مثل موسوی هست که به مردم دل گرمی بده خوشحالم ، اما از یک چیزی خیلی افسوس می خورم اونم اینه که با وجود این همه دروغی که احودی نژاد گفته چرا هنوز یک عده ی بی فکر ازش طرفداری می کنن ! واقعا مسخره است!
به امید روزی که همه درست فکر کنیم ! به دروغ ها فکر کنیم ! به هاله ی نور ! به پول نفت ایران ! و خیلی چیزهای دیگه !
۱۳۸۸/۰۵/۰۸ | ۱۷:۳۴

به تو چه
سایت تخمیی
۱۳۸۸/۰۵/۰۸ | ۱۷:۴۸

تركمن
اگرموسوي هرچه باشدازمحمود كه بهتراست كه بااينكه كشورعزيزمان ايران يك كشوراسلامي است ولي باتبعيضهايي كه دردولت محموددارداتفاق مي افتدتفرقه ميان شيعه وسني كه خواست دشمنان ايران عزيز است تحقق پيداميكند
۱۳۸۸/۰۵/۰۸ | ۱۷:۵۵

رها
عشق است عشق است ممود جونو عشق است
۱۳۸۸/۰۵/۰۹ | ۰۱:۳۶

علی
درود بر خااااااااااااااااااااااااااااااااااااتمیییییییییییییییییییی
۱۳۸۸/۰۵/۱۰ | ۲۱:۲۲

ایرانی
ما می تونیم به همه چی برسیم
ما می تونیم به همه جا برسیم
اگه
ما خودمون رو اصلاح کنیم
به کسی بر نخوره ، 70 میلیون کلاهبردار، دروغگو و دزد داریم تو یه کشور زندگی می کنیم ، همه به فکر خودمون هستیم و بس
هیچ کی کمترین ارزشی برای یه همنوع قائل نیست
دوستان
هم وطنان
عزیزان
راه نجات این کشور ریختن تو خیابونا نیست
راه نجات این کشور آتیش زدن نیست
راه نجات این کشور انتخاب افراد این سایت نیست
راه نجات این کشور براندازی نظام نیست
راه نجات این کشور افتادن تو یه سیکل 30 ساله نیست
راه نجات این کشور همه چی رو از صفر شروع کردن نیست
راه نجات این کشور بازی کردن با نمادهای فرهنگی، اجتماعی ، مذهبی نیست
راه نجات این کشور
آرامش، اتحاد واقعی ، اصلاح خودمون و تربیت نسلی سالم و فهمیده است.

۱۳۸۸/۰۵/۱۴ | ۱۵:۳۸

24ميليون
دكتر محمود احمدي نژاد توانمند عامي و خستگي ناپذيرمي تواندو پيشرفت در كشور قابل و به عينه00000
۱۳۸۸/۰۵/۱۷ | ۰۸:۴۲

سارا berjis77@gmail.com
واقعا اگه همه اصلاحطلبا شجاعت مير حسين رو داشتن الان ما اين همه مشكل نداشتيم در زمان اقاي خاتمي هم تقلب شد اگه همون موقع خاتمي جلوي اينا واستاده بود حلا همچين گستاخي ازشون نمي ديديم
۱۳۸۸/۰۵/۱۷ | ۱۴:۱۱

سیما
من فکر میکنم میر حسین موسوی یه بار امتحان خودش را تو دورهی نخست وزریش پس داده پس یا حسین میر حسین
ان ها این کلام را نشنیدند اما کار این دولت سر یه سال تمام است

۱۳۸۸/۰۵/۱۷ | ۲۰:۰۳

متاه
سيد جان موسوي خاتمي نيست درست ولي محمود نيست كه ازتخمه مرغ شانسي دربياد
۱۳۸۸/۰۵/۱۷ | ۲۰:۱۵

علي berjis77@gmail.com
ميرحسين عشق است.........
۱۳۸۸/۰۵/۱۸ | ۱۲:۳۹

رضا ahmadi7@gmail.com
فقط مير حسين مي تونه جلوي اينا وايسه كاشكي اون 8 سال به جاي خاتمي نه چندان
شجاع ،مير حسين اومده بود مخصوصا اون موقع كه مجلس ششم بود چه كارا كه نمي شد كرد خاتمي به جاي اينكه پشتشون باشه شونه خالي كرد مثل جريان كوي ، حيف چه فرصتاي طلايي بودن
۱۳۸۸/۰۵/۲۱ | ۱۸:۵۷

sabze sabz e_66@yahoo.com
age mir hosein miomad dg ki taghalob mikard??????????????????/
na sharghi na ghrbi jomhoorie irani

۱۳۸۸/۰۵/۲۱ | ۱۹:۰۴

sh
دولت محمود جز بیکاری و تورم و افزایش شمار گدایان و دستفروشان و راننده گان تاکسی و کودکان دعا فروش و آدامس فروش و شیشه پاک کن و بنزین فروش چه گلی به سر جامعه ایرانی زده؟ تا کی تعصب کورکورانه ؟ مسلمان باشید اما خر نباشید. مسلمان باشید اما ساده و خرافاتی نباشید کاش همه دو تا کتاب از دکتر شریعتی میخوندن ...
۱۳۸۸/۰۵/۲۴ | ۱۷:۱۳

صغری ندارد
دولت محمود ومحصو لی خائن ووووو فقط به درد لا ی دیو ار می خو رند.......مرگ بر دیکتا تور خا ئن.................
۱۳۸۸/۰۵/۲۵ | ۰۰:۵۴

mgs
مابااصل
نظام مشکل داریم نه احمدی نزاد یاموسوی
۱۳۸۸/۰۵/۲۵ | ۰۱:۰۸

نیکان
خداوند روزی سزای عوام فریبان را خواهد داد .ودرجای حق نشسته ودیریازود خون بناحق ریخته شده دامان عاملان راخواهدگرفت
بدانند وآگاه باشند ازخون جوانان باردگرلاله دمیده.

۱۳۸۸/۰۵/۲۵ | ۱۶:۲۲

کسری
sh باید بدونی که خوندن کتاب دکتر شریعتی مطرح نیست فهمیدنش مهمه نباید اونم مثه درسات بخونی!!!!!!!!!
۱۳۸۸/۰۵/۲۶ | ۱۲:۴۳

حامد هاکان
من ایران را دوست دارم نه مردم ان را
۱۳۸۸/۰۵/۲۶ | ۱۳:۰۳

فرشاد far.ari48@yahoo.com
mgsراست گفت
ما با ولایت فقه مشکل داریم نه با چیز کس دیگه
من نمیخوام به خاطر این که میر حسین بیاد سر کار هزاران جوان دیگر خونشون پایمال بشه
4ساله که صبر کردیم
4 سال دیگه هم صبر میکنیم
۱۳۸۸/۰۵/۲۶ | ۱۳:۴۹

اصلاح طلب جوون
درسته مهندس راي نياورد
من عاشق مهندسم...حالا هم كه ميخواد حقشو از آقاي احمدي نژاد بگيره تا پاي جون باهاش ميرم
مير حسين داريمت...
با گذشت اين همه روز از انتخابات من هنوز پوستر مير حسين رو ديوار اتاقمه ...تيشرت سبزش تنمه و مچ بند مقدسش رومچم
پس درود بر موسوي
درود بر موسوي
و درود به تمام اصلاح طلباني كه اسمشون افتخار ايران هست
نه مثل بعضيا كه نصف كشور هاي دنيا راشون نميدن

۱۳۸۸/۰۵/۲۶ | ۱۸:۳۰

محمد
با سلام من برادر چهار شهيد هستم و اطلاعات دقيقي از گذشته موسوي و اهدافش دارم اما اگه يك روز هم از عمرم باقي باشد اين مرد خبيس و احمق را مي كشم كه چجوري از خون شهدا و انقلاب را براي رسيدن به قدرت زير پا گذاشت خدالعنت كند ادم منافق و خود فروخته ما هم مي دانيم ملياردي خرج شده و شبكه هاي ماهواره طرفدارش بودن كه همه اينها نشانه انقلابي بودنش هست خاك برسر ايراراني كه همچين ادمي براي نجاتش امده ما چقدر بدبختيم درود بر هر چي مرد و دلسوز ايران فقط دولت احمدي نژاد مرد بي كله كه بي ني امرايكا را به خاك ماليد
۱۳۸۸/۰۵/۲۶ | ۲۲:۳۱

NOOF nooof_star20
HAME CHI TAMOM SHOD MA BAKHTIM KHAILI NARAHATAM
۱۳۸۸/۰۵/۲۶ | ۲۳:۱۱

دوستدار احمدي نژاد مقتدر kuchike2@yahoo.com
با اين حرفهاي...جوانان را احساسي نكنيد رييس جمهور يك كشور بايد برنامهاي كاربردي داشته باشد .از كشور شناخت داشته باشد .به علم روز اشنا باشد.علاوه بر فرهنگ از مسايل عمراني اقتصادي صنعتي و.. اطلاع داشته باشد رييس جمهوري ساده زيست داشته باشد ما ادمي نميخاهيم كه حامي اش فقط تعليق بلد بود. نميخواهيم .اري شماها همان ادمهايي هستيد كه عقده داريد عقده ي با كلاس بودن عقده ي خاص بودن..چرا طرح ها را نمي بينيد ..شاااااايييييييد (شايد) اقاي احمدي نژاد چند دروغ گفته باشد مگر شما نميگوييد مگر ايشان معصوم اند..وقتي برنامه نداريد از كاريزما مينويسيد..ههههههه
۱۳۸۸/۰۵/۳۰ | ۰۰:۵۷

سعید
http://www.gigaimage.com/images/apvrfx3sl7s5p94j04k9.jpg
یه پوستر جالب از موسوی!!!
۱۳۸۸/۰۵/۳۰ | ۱۲:۱۶

محمد mohammad.khanchi@gmail.com
من گذری وارد سایت شدم. وقتی تمجید وتعریف از موسوی و همپیمانانش را دیدم شرمم گرفت از اینکه یه ایرانی این جور استدلال میکنه درباره فعالان سیاست که این طور فضاحت به بار آوردند و باعث ریختن خونها شدند. دوستان خوبه که همیشه منطق را سرلوحه قرار دهید. در نهایت می گویم خوشحال باشید از این کسی رییس جمهوره که اگه یه روز تو این مملکت نون نبود ننگ هم نباشه/ یا علی
۱۳۸۸/۰۵/۳۰ | ۲۱:۵۷

roina
بعضی ها همان طور که بیان کردند ما 4 سال صبر کردیم 4 سال دیگر هم روش ولی این درست نیست اجداد ما نیاکان ما همیشه در مقابل ظلم ایستادگی کردند اگر ما ساکت بنشینیم مطمئنا تاریخ به خاطر این سکوت ما را بازخواست خواهد کرد.
۱۳۸۸/۰۶/۰۱ | ۱۱:۱۰

جواد
میرحسین کسی است که شوررا به ایرانیان بازگرداند وچشم مردم را باز کرد
۱۳۸۸/۰۶/۰۲ | ۱۰:۵۰

aria aria200915@yahoo.com
امسا ل هم مثل سال84مردم آمدند برای رای نگرفتن یک نفر سال84برای رفسنجانی بود سال88برای رای نیاوردن احمدی نزاد البته با تقلب
۱۳۸۸/۰۶/۰۲ | ۱۰:۵۸

aria aria200915@yahoo.com
امسا ل هم مثل سال84مردم آمدند برای رای نگرفتن یک نفر سال84برای رفسنجانی بود سال88برای رای نیاوردن احمدی نزاد البته با تقلب
۱۳۸۸/۰۶/۰۲ | ۱۰:۵۹

meysam meysameskandary@gmail.com
ما هر چی بدبختی داریم از هشت سال دولت خاتمی هست سرشماری سال 75 به ما گفت که 10 سال دیگه بیش از25 ملیون جوان داریم که نیاز به تحصیل و اشتغال ومسکن دارند .کاری نکردیم حالا می خواهیم همه را احمدی نزاد یک شبه درست کنه . موسوی هم ادامه خاتمی هست.
۱۳۸۸/۰۶/۰۲ | ۱۸:۴۶

mmmmmm
همیشه از گفتن "ای کاش" متنفر بوده ام ولی
ای کاش می دانستیم!
۱۳۸۸/۰۶/۰۳ | ۰۰:۴۲

دوستدار حقیقت
درسته که ما مشکلات زیادی داریم ولی این مملکت که 24 سال دست موسوی ورفسنجانی وخاتمی بود اگه اونا عرضه داشتند که این مشکلات را نداشتیم
اگه خاتمی به جای مملکت داری فکر سفرهای خارجی با هزینه های ملیاردی با خانواده ودوستانش نبود حا لا ما این همه مشکل نداشتیم
۱۳۸۸/۰۶/۰۳ | ۱۴:۰۲

نادیا
باز اخوند با امامه با دروغ های فراوان میخورد از مال مردم می پرد بر کول مردم کودکی تنبل به حوضه همچو بلبل مدح وروضه یادم امد از فلسطین از بلندی های جولان از دلار نفت ایران بشنو از من کودک من از زبان مام میهن مرز وبوم پاک ایران این رئیس جمهور نادان کرد ویران کرد ویران
۱۳۸۸/۰۶/۰۵ | ۲۲:۴۳

منتقد
شما یا واقعا ،واقعیت را نمی بینید یا اینکه دوست دارید چشماتون را ببندید تا اتفاقات اخیر را آن طور که دوست دارید ببینید!!!!
موسوی هم خودش را خراب کرد هم اصلاح طلبها را!!!!!!!!!!!!
۱۳۸۸/۰۶/۰۶ | ۱۲:۲۶

منتقد
شما اون قدر شجاع نیستید که نظر من را ثبت کنید!!!!!!!!!!!!!!
۱۳۸۸/۰۶/۰۶ | ۱۲:۲۸

مسیح
وظیفه همه ما (تلاش برای بیداری همه و مقاومت )
۱۳۸۸/۰۶/۰۷ | ۱۰:۵۸

امین dj_ashegh_tanhae85
سلام
ایا هنوز کسی رویش میشود از محمود طرفداری کند.مزد 40 ملیون رای انهمه گرانی؟؟؟؟!!!!!

۱۳۸۸/۰۶/۰۷ | ۱۷:۳۰

امید omidsite2@yahoo.com
زنده باد 15درصد
۱۳۸۸/۰۶/۰۷ | ۲۲:۳۰

امین aminazad65@gmail.com
واقعا خوشحالم که آدم دورویی مثل موسوی رییس جمهور نشد. هوادارهای موسوی{خاتمی و رفسنجانی}بدترین رییس جمهورهای تاریخ اند.چقدر زمان این دو نفر ما بد بختی کشیدیم.حالا جوونها واسه این که بریزند تو خیابونها و برقصند مایلند یه دون صفت دیگه مملکت رو اداره کنه.
۱۳۸۸/۰۶/۰۸ | ۱۸:۴۹

امیر
رئیس جمهور ما موســـــــوی است و بس.
۱۳۸۸/۰۶/۰۹ | ۱۵:۴۳

شهرام SHAHRAM_LEE@YAHOO.COM
درود بر میر حسین
۱۳۸۸/۰۶/۱۰ | ۰۱:۴۹

لاله
مرگ بر دیکتاتور
۱۳۸۸/۰۶/۱۰ | ۱۲:۴۴

فریدون
بچه ها ماها دیگه امنیت نداریم باید یه کاری کرد
۱۳۸۸/۰۶/۱۰ | ۱۲:۵۳

a sdfdsf@dfsf.com
درود بر میرحسین و کروبی و خاتمی
مرگ بر دیکتاتور
۱۳۸۸/۰۶/۱۰ | ۲۱:۲۴

مخملي
ادب مرد به ز دولت اوست
اونم چه دولتي
دولتي كه همه كارش دروغ و ريا
ريشه اش بر هوا و كله اش در برف
هيچ گراني نيست و مردم همه غرق شادي و خوشبختي كجايـــــي مـــــــوســــــوي؟!!؟
۱۳۸۸/۰۶/۱۱ | ۱۹:۲۳

الناز
يا حسين فقط مير حسين
اين 4 سال خدا كند 4 ساعت باشد
به اميد ان روز
۱۳۸۸/۰۶/۱۱ | ۲۲:۱۱

یاسمن Yasee5ivesh@.com
درود بر میرحسین که کاری که باید در چهارسال انجام میداد در یک ماه انجام داد.
۱۳۸۸/۰۶/۱۲ | ۱۲:۲۷

مهسا parnian_pretty_2004@yahoo.com
زنده باد میرحسین
۱۳۸۸/۰۶/۱۴ | ۱۱:۴۶

یه نفر ولی جای همه
او هر که هست یادم انداخت میهنم را دوست دارم و باید جانم دادن به راهش ایران من
۱۳۸۸/۰۶/۱۴ | ۱۲:۱۷

میلاد
هشدار به طرفدارای موسوی:احمدی اقایون کله گنده مفت خورو رسوا میکنه...ما این ریزه پیزه هاشو.....حامی واقعی یعنی
۱۳۸۸/۰۶/۱۴ | ۱۵:۲۸

میلاد
چرا فقط نظرات طرفدارای موسوی پبت میشه؟؟؟
۱۳۸۸/۰۶/۱۴ | ۱۵:۳۲

حرف ملت ebi_alifard
میر حسین اگه سکوت کنی خون ریخته شده از جوونا به گردن توست پس صدات رو پایین نیار و ببر بالاتر تا غرش مردم ایران رو بشنوی که چطور گوش این دیکتاتوران ظالمو کر میکنه . همه با هم یا حسین میر حسین
۱۳۸۸/۰۶/۱۵ | ۰۲:۰۰

hhhhh
بابا مهسا خانم برو ریاضی پیش تو پاس کن
۱۳۸۸/۰۶/۱۵ | ۱۴:۱۳

hhhhh
وقتی ایران بهم ریخت کشورای دیگه به ما لبخند می زدند ایرانی این قدر نشینیم به کشورمون توهین کنیم اگه تقلب شده 30ساله داره تقلب میشه اقایون چرا الان یادشون اومده... یه خوره فکر کنیم
۱۳۸۸/۰۶/۱۵ | ۱۴:۲۳

fhft ghe@yahoo
در روز قدس همه با هم:مرگ بر دیکتاتور
۱۳۸۸/۰۶/۱۵ | ۱۷:۵۹

sajad kakooee sajad13882009@yahoo.com
زنده باد احمدی نژاد جووون
۱۳۸۸/۰۶/۱۵ | ۱۸:۱۷

متینا
برای همتون متاسفم
۱۳۸۸/۰۶/۱۶ | ۲۱:۱۳

عباس lak_kal2000@yahoo.com
نه موسوی نه احمدی را
عشق است رهبری را
۱۳۸۸/۰۶/۱۷ | ۱۴:۵۹

جلال j_morady@yahoo.com
خدا مرگ بده به تموم كساني كه حقيقت را نميپذيرند و ادعاي انان مبني بر خط امام بودنشان آبروي امام را برد .آقاي موسوي من اگر جاي شما بودم فقط خود كشي ميكردم . برو از خجالت بمير .دل رهبري از شما و افراد منافق خون است
۱۳۸۸/۰۶/۱۷ | ۱۹:۰۰

آرزو abi_aseman1@yahoo.com
دروغ و ریا چقدر ؟! تو 4 سال ریاست جمهوریش فقط دنبال قانونای ضد زن بود مثل لایحه حمایت از خانواده با قانونی کردن ازدواج مرد بدون اجازه همسرش! حالا اومده وزیر زن میاره اونم کی زن حسین شریعتی اون کیهانی دروغگو!
10 سال پیش به کوی دانشگاه حمله کردن ولی کسی صداش در نیومد خوشحالم که بعد ده سال مردم ما بعد 10 سال همراه دانشجوهامون شدن!
مرگ بر دیکتاتور زنده باد آزادی بیان!

۱۳۸۸/۰۶/۱۸ | ۱۰:۲۳

hhhhh
10سال پیش زمان خاتمی بود خاتمیم از خودشون بود اون موقعه خامی مارو گول زد الان ام شما رو داره فریب می ده
۱۳۸۸/۰۶/۱۸ | ۱۳:۲۱

حامد
حیف که تقلب شد
۱۳۸۸/۰۶/۱۸ | ۱۸:۱۴

رحمان
موسوي مرد است اهل عمل است نه مانند احمدي نژاد دروغگو او شمرده شمرده و به جا سخن مي گويد پس بيايييد از مردي كه مي گويد حرف از حق مي گويد حمايت كنيم و حق خود را بگيريم
۱۳۸۸/۰۶/۱۸ | ۱۸:۵۶

علی
اگه احمدی نژاد ادم بود ادم,ادم کشی نمی کرد.
ببینید در مجلسی که ما اونو مجلس شورای اسلامی میدونیم .یکی از وزیران نه در مجلس موافق داشت نه مخالف, اما رای اورد اخه وزیری که در مجلس نه موافق داره نه مخالف پس چرا نمایندگان بی سواد ما به این وزیر رای دادن و چرا بعضی از وزیران که مخالف نبودن رای مخالف دادن.
البته مشکل از ماست که به این بی سوادها رای می دیم البته شورای نگهبان هم در این مورد به ما کمک می کنه چون همه با سوادها را به دلیل اعتراض به احمدی نژاد رد صلاحیت کرد .
پس بیایم با هم ایران را بسازیم با کمک خاتمی عزیز و یارش موسوی
۱۳۸۸/۰۶/۱۹ | ۰۱:۴۶

رضا
موسوی بزدل است.موسوس خائن به مردم و اسلام و میهن است.ننگت باد بر تو و امسال تو که مملکت را به آشوب کشیدی اغتشاشگر که خاشاکی بیش نیستی.شما همه فریبکار و ترسو هستید.تاروپود چپ بافته شده از ترس و دروغ وبزدلی.سرآمده همه بزدلا خانمی ملعون هست.ننگت باد که تو فرزند ناخلف ایران زمینی.
۱۳۸۸/۰۶/۱۹ | ۰۸:۰۸

پرسپولیس perspolis8769@yahoo.com
منتظر باشید و ببینید محمود چگونه ایران را به فنا می کشد
احمدی فرهنگ را کشتما را هم به گدایی می اندازد
درود بر فرزند آذربایجان که حقش این نبود
در انتظار روزی که موسوی بیاید تا انتقام این همه تحمت را بگیرد
۱۳۸۸/۰۶/۱۹ | ۱۳:۲۴

علی محمد amb_amb20@yahoo.com
عزیز ما جناب آقای میر حسین از مردم ایران از جنس مردم ایران همان ایرانی با اصالت است نه مثل آن ....احمق که میگوید من از جنس مردم هستم ،یکی نیست به او بگویداگر بودی که این شعار تو نبود اگر هم فکر میکنی هستی حتما از جنس مردمی هستی که همچون خودت احمق و نفهم هستی . خدا داند کهاصلا تو ایرانی هستی یا نه
۱۳۸۸/۰۶/۱۹ | ۲۱:۱۰

احمدتبریزی ahmad_kartal@yahoo.com
اگه بی مغرضانه بگبم موسوی هم از قماش خائنین به مزو بوم باور ندارید مراجعه کنید به تاریخ انقلاب

۱۳۸۸/۰۶/۲۰ | ۱۴:۵۷

امیر
یه آرزو دارم { حاضرم جونم را بدم بخوابونم تو گوش احمدی نژاد}
۱۳۸۸/۰۶/۲۰ | ۱۷:۳۴

امیر ن
اگر میر حسین صلاحیت نداشت خیلی غلط کردند ایشان را به عنوان کاندید معرفی کردند بس است اینهمه مسخره بازی و دروغگویی. هر کس در هر مقامی این جوون ها را مورد مسخره قرار داده خدا لعنتش کنه
۱۳۸۸/۰۶/۲۰ | ۱۷:۴۷

جان جهان
سلام ، با تمام وجود برای تمامی جوانان پر شور و با محبت میهن اسلامی ایران آرزوی سلامتی و موفقیت دارم ، تاریخ عبرت همه ما و شماست ، فرقی ندارد هر کسی با هر سلیقه ای با مرور تاریخ در می یابد که هیچ چیزی غیر از خدا و ائمه معصومین ارزش فدا کردن جان و مال و آبرو ندارد و چیزهای دیگر ذیل این موارد ارزش دارند . بی شک دختران با محبت و پسران غیور ایرانی در طول تاریخ به دلیل عقل و هوش و ایمان ذاتی خود ماندگار خواهند بود چه طرفدار احمدی نژاد و چه طرفدار غیر احمدی نژاد . همتونو دوست دارم ........
۱۳۸۸/۰۶/۲۱ | ۱۱:۵۱

z.z bineshan_60
دوباره داریم روزهای تلخ و سیاه رو میگذرونیم که انگار دیگه عادت کردیم بهشون...
۱۳۸۸/۰۶/۲۱ | ۱۴:۵۴

علی ali.k7070@yahoo.com
طرفدارای موسوی منافق به نفعتونه که روز قدس تو خونه ی ماماناتون بمونین و به روزه خوردنتون بپردازین اخه شما سوسولا رو چه به تظاهرات شما بهتره برین همون رای ما رو پس بدین زود باشینتون رو بگین اگه یه وقتم زد به سرتون که بیاین اشکال نداره قراره به خوبی! ازتون پذیرایی بشه مرگ بر موسوی وکروبی منافق
۱۳۸۸/۰۶/۲۱ | ۱۸:۰۳

اشی
خدا را شکر میکنم که رای ندادم والا آتیش به پا میکردم
۱۳۸۸/۰۶/۲۱ | ۱۸:۳۴

شاهرخ
بعد از 4 سال دیگه به چه ترفندی مردم را به پای صندوق های رای میکشانید؟
۱۳۸۸/۰۶/۲۱ | ۱۸:۳۹

منصور
میر حسین آمده است و خواهد ماند کلمه ای که فقط نام یک فرد نیست بلکه بهانه ای برای گفتن یک یا حسین برای مبارزه با ظلم ...
۱۳۸۸/۰۶/۲۱ | ۲۲:۰۵

شاهین
منکه تازه امدم نمیدونم چه خبره و اصلا نمیخوام بدونم چه خبره. هرکی رییس جمهوره چه موسوی چه احمدی نژاد مخلصیم. هر کی هم به من بگه منافق منافق خودشه
۱۳۸۸/۰۶/۲۲ | ۱۳:۵۳

حسین
سلام بر سبز و سبز اندیشان
علی اقا خواهش میکنم کمی از نهج البلاغه صاحب اسمت مرد ازادی و ازاد اندیشی دلاوری که برای حفظ حکومتش راضی به ریختن قطرهای خون نبود را متالعه کن
موفق باشی
۱۳۸۸/۰۶/۲۳ | ۱۰:۴۲

سعید @yahoo.comsepanoo_saeed
سلام.چرا صدای حودتونو صدای ملت میدونین؟!چرا با بی ادبی رئیس جمهور کشورمونو دروغگو میخونین؟!مگه شعار شما ((ادب مرد به زدولت او ))نبود پس چرا بی ادبی میکنین؟!چرا این عزیز دل مبرو دیکتاتور میخونین؟!حالا که آبروتئن رفته همتون دادگاهی شدین حالا که محمود جون رئیس جمهور شده حالا که میر حسین چپیده تو خونش قایم شده حالا که دروغای خودتون برملا شده حالا که ضد انقلاب بودنتون رو شده حالا که دل سید علی رو خون کردین!!!!
بازم از رو نمیرین ؟!
به امید روزی که میر حسین رو بالای دار ببینیم!!!!!
درود بر یاور انقلاب و رهبری منتظر ظهور آقا دکتر حاج محمود احمدی نژاد.
۱۳۸۸/۰۶/۲۳ | ۱۶:۰۶

حسین
وا اسفا وااسفا وااسفاااااااااااااا
روزی روزگاری مردی بود یل ، عادل، شجاع، خلاصه یک کلام شیر مرد، نام او علی ، کنیه اش ابوطالب ، شوهر سرور زنان عالم
داماد پیغمبر، او را فرزندی به نام حسین بود که هر چه از ازادگیش گوییم کم است
نابخردان و رسوایان زمانه ازادگیش را بر نتابیدند و سر از تنش ربودند همچون یاغیان سر گردنه ،تمام نشد اهل بیتش را هجوم وحشیانه تاختندبه نامردی تمام. اهل بیتی که رسولشان به امانت نزدشان نهاده بود.
و حال بعد از 1400 سال تاریخ این قصه تکرار شد ، بر اهل بیت اماممان ، رهبرمان،خمینی کبیر چه ناجوانمردانه میتازند این معاویه صفتان.
به راستی کدامین حرمت را نگاه داشتند این دولت و حامیانش
وااسفا وااسفا وااسفا
۱۳۸۸/۰۶/۲۵ | ۱۵:۲۰

مهتاب
سلام به تمام سبز انديشان عزيز
به نظر من به تيپ و قيافه آقاي موسوي رياست جمهوري مي خوره حالا بماند كه ايشان نماينده اصلاح طلبان در پروسه انتخابات بودند..در كل احمدي نژاد قربونش بره
۱۳۸۸/۰۶/۲۵ | ۱۷:۱۱

اسی essicivil@yahoo.com
شما طرفداران احمدی نژاد باید دست افرادی مثل موسوی رو بوسه بزنید.
۱۳۸۸/۰۶/۲۶ | ۰۲:۴۸

كيان مهر
تو راس ميگوئي مير حسين خاتمي نيست وانابهت خاتمي راندارد ولي ميتوانسبيشتر از ما دفاع كند
۱۳۸۸/۰۶/۲۶ | ۱۲:۱۶

منتقد
آخه نادان چند تا نظر مخالف هم قرار میدادی تا یه چیزی از داخل بحث در بیاد. الان که انتخابات نیست که ستاد انتخاباتی راه انداختی
۱۳۸۸/۰۶/۲۷ | ۲۱:۰۸

زهرا zahra64_85@yahoo.com
سیاست بازی کثیفی است . به راستی حق با کدام طرف است؟ تنها این را به خوبی میدانم حق با هیچ کدام نیست و این را نیز میدانم مظلوم تمام کسانی بودند که بیگناه قربانی این سیاست دو طرفه شدند.
۱۳۸۸/۰۶/۲۸ | ۱۱:۱۶

محمد NaseriNejad2010@gmail.com
خوب بود
۱۳۸۸/۰۶/۲۸ | ۱۲:۰۵

انسان faridimm@yahoo.com
نه گفتن به غزه نه مربوط به انتخابات است نه ولایت نه حتی مردم ایران بلکه مربوط به بشریت است که در جنگ 22 روزه حتی آمریکایی ها هم علیه دولت خودشان راهپیمایی کردند گویا آقای موسوی از تکه تکه شدن کودکان غزه سود می برند شاید اگر رئیس جمهور می شدند امروز باید بچه های ایران تکه تکه می شدند
۱۳۸۸/۰۶/۲۸ | ۱۲:۳۲

بيتا bita_iran88@yahoo.com
سلام . سلامي كه رنگ خون دارد .
از كودكي شنيده ام خوني كه به ناحق ريخته شود خداي عالم تقاصش را ميگيرد؟
ندا ، سهراب ، سجاد ، ترانه ،‌... و همه آنهائي كه گمنام سر به نيست شدند خونشان به ناحق ريخته شد . چون آنها فقط يك حرف داشتند و آن اعتراض به راي خودشان بود ؟ اعتراضي كه خشونتي درآن نداشتند ولي در كشوري كه دم از حق و عدالت و قانون ميزنيم دم از خدا و خداشناسي و پيامبر و علي ميزنيم جواب اعتراض جوانان با گلوله و حبس و تجاوز داده شد آيا ديگر كسي ميتواند بگويد اسلام دين خدا بود و درآن دفاع از حق مظلوم برترين امر بود؟ما كه 30 سال است در بوق و كرنا كرده بوديم كه كشوري آزاد هستيم چرا جواب اعتراض را با گلوله و چماق گرفتيم ؟
بحث شخص احمدي نژاد يا موسوي يا كروبي نيست بحث اجراي حق و عدالت است گيريم كه موسوي اعلام كرد مردم به خيابان بياييد و تظاهراتي آرام عليه راي هاي خود بكنيد؟بايد با گلوله جواب ميدادند ؟
اينكه ادعا ميكنيد موسوي مسبب خونهاي ريخته شده است فقط براي سرپوش گذاشتن بر وجدانهاي بيدار اين كار را ميكنيد.موسوي گفت به خيابان بياييد مردم آمدند چه كسي فرمان كشتار داد ؟ چه كسي تا دندان مسلح جلوي جوانان بي سلاح ايستاد و چه كسي فرمان شليك داد ؟
آيا اين كارها را موسوي كرد يا نظام جمهوري اسلامي كه از [...]
چرا گناه كار خود را به گردن كسي مياندازيد كه فكر ميكنيد خدا هم گول شما را ميخورد؟
فرض بگيريم كه اصلا موسوي مقصر است او كه نكشته ؟
در اسلام و قانون جزا كسي كه قتل مرتكب ميشود قصاص ميشود و كسي كه عامل بوده زنداني .
خب حكم نظام مشخص است چرا با رفتارهاي كودكانه كشتاري را كه [...] مجوز داد و نيروهاي مسلح به فرمان [...] اجرا كردند به گردن موسوي و كروبي و خاتمي مي اندازيم ما انسانيم و خداوند انسان را با عقل آفريده و عقل سليم مقصرين را مشخص ميكند ولي اين دل است كه به دليل زنگار گرفتن و يا به دليل مصالح مالي يا حالي از بعضي ها حمايت ميكند تا شايد در اين آشفته بازار سمتي هم دست آنها را بگيرد ولي چقدر جالب است كه ما مسلمانيم و خيلي بيشتر از هر اديان يا بي دينان قيامت و خدا و روز جزا را ازياد برده ايم .
۱۳۸۸/۰۶/۲۸ | ۱۵:۳۶

علی alirahimi.sale@yahoo.com
این یاحسین را پایانی نیست اما به امید روزی که با آقا و سرورمان امام زمان به پیروزی برسیم
۱۳۸۸/۰۶/۲۸ | ۱۶:۰۶

فرشته
زایه ها دیدید که خیت شدید فعلا اقای دکتر محمود احمدی نزاد رییس جمهوره ای ول احمدی نزاد درود بر احمدی نزاد
۱۳۸۸/۰۶/۲۸ | ۲۲:۴۰

سعید rajaee_saied@yahoo.com
این انقلاب خوبه ولی جامعه رابه افراتی گری کشونده اگه از کسی خوشش بیاد دیگه کاری تداره چه کاری انجام میده خوبه یا بده
اگه از احمدی خوشش بیاد دو آتیشه قبولش داره حتی اگه راجع به مشایی باشه یا آمارای دروغ قبل از انتخابات باشه یا دستورای بیجایی که به وزیر نفت میداده و...
اگه از موسوی خوشش بیاد ذیگه کاری نداره که چقدر از رو نوشته بخونه و از خودش حرفی واسه گفتن نداشته باشه مانند مناظره با احمدی که جوابشو تو مناظره آخرش اونم کاملا از روی نوشته که انگار حتی یک بارم نخوندتش میده یا مواضعی که در قبال فلسطین میده و...
خلاصه اینکه دوستان ما یک ملتیم چه موافق چه مخالف .خوب یا بد.بی دین یا با دین..تا ایران و ایرانی هست ما هم چه خواسته چه ناخواسته توی این جامعه زندگی میکنیم.مطمءن باشید از این دو دستگی ها فقط دشمنانمون سود میبرند.اگه میخوایند حق رو بفهمید راجع به اخبارها مخصوصا در موارد مشابه به عنوان بی طرف خبر رو از دو منبع افراطی و از یه منبع تقریبا بی طرف بخونید اگه روح حق طلبی داشته باشید و بدون جبهه گرفتن قضاوت کنید میفهمید کی دروغ میگه کی راست.من میدونم فقط امام تمام حرفاش بدون طرفداری و از روی حق بوده پس فقط امام خوب بود پس بین بد و بدتر یکیو انتخاب کنید اونیکه کمتر به ایرانو اسلامو ایرانی ضرر بزنه
با درود به تک تک شما
۱۳۸۸/۰۶/۲۹ | ۰۰:۵۶

ali harekat2@yahoo.com
رئیس جمهور من موسوی. میمیرم ذلت نمیپذیرم
۱۳۸۸/۰۷/۰۷ | ۲۰:۲۹

ترختور ۹
موسوی هرکی هست از محمودپیرپکاجکی بهتره
۱۳۸۸/۰۷/۰۹ | ۰۲:۴۰

peiman peimansaberi@yahoo.com
اصلااین جمله یادتون میاد
"خاتمی با رفتن‌اش کاری اخلاقی کرد ولی آمدن من کاری غیراخلاقی نبود، و در آینده این را درک خواهید کرد."
۱۳۸۸/۰۷/۰۹ | ۱۱:۴۵

علی
خیلی خیلی براتون با این افکار غیر منطقی متاسفم.فقط اقای محمود دکتر احمدی نژاد.
احمدی شیره عین شمشیره موسوی موش عین خرگوش
۱۳۸۸/۰۷/۰۹ | ۱۷:۴۳

ترختور ۹
مگه امام نفرمودنظامیهادرسیاست دخالت نکنند.پس ضد ولایت کیه؟
۱۳۸۸/۰۷/۱۰ | ۰۱:۰۰

یک زندانی آزاد شده ali_vali@yahoo.com
سلام به تمامی دوستان
به تمامی ایران دوستان
روزهای زیادی از انتخابات گذشته است و ما چی بدست آورده ایم؟!
یا بهتر...
چه هزینه ای پرداخت کرده ایم....؟
خدایا کمک کن
۱۳۸۸/۰۷/۱۵ | ۰۲:۴۵

mahna
خدا دیرگیره اما سخت گیر. انشاا... یه روز با دستای خودمون انتقام خون نداوسهراب و ترانه و... رو میگیریمو بت بزرگو میشکنیمو ادمای خائن و دروغگو رو از خاک ایران بیرون میکنیم.
درین خاک زرخیز ایران زمین نبودند جزمردمی پاک دین*چومهرو وفابود خود کیششان گنه بود ازار کس پیششان*کجا رفت ان دانش وهوش ما؟ که شد مهر میهن فراموش ما*نه دشمن درین بوموبر لانه داشت نه بیگانه جایی درین خانه داشت*از ان روز دشمن به ما چیره گشت که مارا روان و خرد تیره گشت*از ان روز این خانه ویرانه شد که نان اورش مرد بیگانه شد*چو نا کس به ده کدخدایی کند کشاورز باید گدایی کند.
زنده باد ایران اریایی زنده باد خاتمی و موسوی که حالو هوای انقلابیو تو دل ایرانیای ازاده بیدار کردن
مرگ بر دیکتاتور زنده باد ایران زنده باد ازادی
۱۳۸۸/۰۷/۱۵ | ۱۳:۴۳

sepehr sepehr@yahoo.com
امروز بعد از مدتها وارد اینترنت شدم.خیلی خوشحالم میبینم جنبش سبز هنوز بیداره,دمتون كرم,خیلی با حالین
۱۳۸۸/۰۷/۱۶ | ۱۸:۳۵

شاملو
سلام
پیشنهاد میکنم قانون اساسی و تاریخ انقلاب فرانسه روسیه و57ایران وهمینطور رنسانس رو دوستان به دقت مطالعه کنند .
سایت ویکیپدیا راهنمای خوبی هست.
باید برای مبارزه خوراک فکری ونظریه داشت و اتحاد در فکر پیدا کرد تا در عمل نمایان بشه.
نبوی و نوری وسروش و حجاریان اثار و زندگی این افراد کمک میکنه.
۱۳۸۸/۰۷/۱۷ | ۱۳:۲۱

رومینا قق@یی
مرگ بر دروغو مرگ بر برونده ساز مرگ بر دیکتاتوری

۱۳۸۸/۰۷/۱۸ | ۱۰:۳۶

مرگ بر روسیه
این کاراتون اصلا درست واخلاقی نیست . شعار همه یاید
نه شرقی نه غربی فقط ایران اسلامی
باشه .
مرگ بر صهیونیست
۱۳۸۸/۰۷/۱۹ | ۱۱:۰۹

SAHAR
nang bad in rezhim bikhode iran nang baaaaaaaaAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDD
۱۳۸۸/۰۷/۱۹ | ۲۱:۰۶

مرگ بر روسیه fadai.rahba@yahoo.com
بعضیا خودشون میخوان فاسد باشن
به نظام چیکار دارن sahar جون بی تربیت نباش و لطف کن به اونایی که مخلف نظام هستن ننگ و لعت بفرست
مرگ بر روسسیه
مرگ منافقینی که میخوان با اشوب و اختشاش میر حسین تخریب کنن
مرگ بر صهیونیست

۱۳۸۸/۰۷/۲۰ | ۱۲:۲۴

ایرانی
سلام دمت گرم برادر
۱۳۸۸/۰۷/۲۱ | ۱۵:۴۳

دولت عشق
میرحسین موسوی از نظر من یک فرد,با اخلاق اسلامی بسیار عجیب است...همانطور که آیت الله صانعی میگفتند...به هر حال گرچه که میرحسین خاتمی نیست،اما احساس میکنم از لحاظ دستورات اسلامی فوق العاده هست و حتی از سید خاتمی هم بهتر...من در شیراز ایشات را از نزدیک دیدم...زیبا بود...فراموشش نمیکنم... قال الله تعالی:{سیماهم فی وجوههم من اثر السجود}
۱۳۸۸/۰۷/۲۱ | ۱۶:۰۰

محسن
سلام
من با شاملو موافقم
پیشنهاد میکنم قانون اساسی و تاریخ انقلاب فرانسه روسیه و57ایران وهمینطور رنسانس رو دوستان به دقت مطالعه کنند .
سایت ویکیپدیا راهنمای خوبی هست.
باید برای مبارزه خوراک فکری ونظریه داشت و اتحاد در فکر پیدا کرد تا در عمل نمایان بشه.
نبوی و نوری وسروش و حجاریان اثار و زندگی این افراد کمک میکنه
۱۳۸۸/۰۷/۲۳ | ۱۴:۲۳

شبنم bahar2254
از يكي از مورخين خوندم كه هر انقلابي فرزندان خودش ميخوره انقلاب ما هم مير حسين و امثالشو خيلي وقت خورده پس واي به حال ما.كي ميخواد بالا بياره خدا ميدونه
۱۳۸۸/۰۷/۲۵ | ۲۱:۵۵

دیگه جاریست...
می دونستین من چقدر علاقه به هاله ی نور دارم؟!
۱۳۸۸/۰۷/۲۹ | ۰۷:۲۲

پزمان
زنده باد کورش کبیر
۱۳۸۸/۰۸/۰۵ | ۲۰:۵۹

فرزند خاک
سلام بر جنبش سبز-به امید روزی که آقامون بیاد و پرچم سبزش رو بالا ببره -اونوقت هست که معلوم میشه کی حقه و کی ناحق
درود بر جنبش سبز- درود برموسوی درود بر خاتمی
۱۳۸۸/۰۸/۱۲ | ۰۸:۵۸

علی bb_3863@yahoo.com
موسوی دوست دارم
۱۳۸۸/۰۸/۱۲ | ۱۵:۳۲

m
من آزادی مثل اروپا می خوام کی رو باید ببینم که اینقدر به ما گیر ندند و باید همش بگیم چه جور می شه بریم اروپا که اونجا هم اینقدر سخته چرا اینقدر اینا ما را اذیت می کنند خوب بزارند هر کس دین خودش را داشته باشد
۱۳۸۸/۰۸/۱۳ | ۱۹:۲۳

ارش
کل رسانه و انتخابات و شمارش اری دست خودشون بود انتظارداشتین نتیجه ی انتخابات چی شه؟!
۱۳۸۸/۰۸/۱۴ | ۱۴:۴۵

بردیا
مرگ بردولت مردم فریب یا حسین میرحسین
ایران شده فلسطین مردم چرا نشستین
۱۳۸۸/۰۸/۱۷ | ۱۳:۴۵

RONIZ RONA@GMAIL.COM
BA TASHAKOR AZ TAMAM SABZ POSHAN KESHVAR .
MIKHASTAM AZ AGHAYAN MOSAVI VA KAROBI KHAHESH KONAM TA GHARARE BADY RA JAHATE RAHPEYMAEE MILYONI MARDOM RA JOLOYE ZENDANE EVIN BEGOZARAND .
BA TASHAKOR
۱۳۸۸/۰۸/۱۸ | ۱۲:۳۵

ددوست
ناله ي مرغ اسير اين همه بهر وطن است
مسلک مرغ گرفتار قفس ، هم چو من است
فکري اي هم وطنان در ره آزادي خويش
بنماييد که هر کس نکند مثل من است
جامه اي کاو نشود غرقه به خون بهر وطن
بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است
آن کسي را که دراين ملک سليمان کرديم
ملّت امروز يقين کرد که او اهرمن است
۱۳۸۸/۰۸/۱۹ | ۲۲:۰۲

آزاده
سلام گرصبر كنيم ز غوره حلوا خواهيم ساخت. به ياري خدا باردگر روزگار چون شكر خواهيم ساخت
۱۳۸۸/۰۸/۲۱ | ۱۰:۳۲

مهسا parnian_pretty_2004@yahoo.com
درود بر موسوی.

۱۳۸۸/۰۸/۲۱ | ۲۱:۳۶

ایرانی نا امید
این روزها مصادف با برگزاری نمایشگاه خودرو در کنار نمایشگاه مواد شوینده بود. بعد از رفتن به نمایشگاه و مقایسه این دو صنعت، 1ساعت به حال خودم بعنوان یک ایرانی به حال ایران و به حال نسل آیندمون گریه کردم.
قطعاً کوروش هم از فرزندان خودش راضی نیست.
واقعاً آینده ما با روی آوردن ما به واردات صرف، با رشد رانت خواری، نزول، ربا، ... چه خواهد شد.
آیا آرزوی دموکراسی، عدالت، ... با شکوفا شدن صنایعی نظیر مواد شوینده، غذایی، بهداشتی، دکوراسیون، ... سرابی بیش نیست؟
سوال مهم این است:
1- آیا آمریکا با پیشرفت صنعت مواد بهداشتی، آرایشی، ... به این درجه از قدرت نظامی، سیاسی رسیده است؟
2- چرا صنعتهایی چون مواد شوینده، آرایشی بهداشتی، غذایی، پوشاک، ... آنقدر پرسود و فعالند ولی صنعتهای واقعی و مولد و ریشه ای مانند خودرو، کامپیوتر، نظامی، ... در کما بسر می برند؟
3- آیا کشوری که اقتصاد فعال در آن در حوزه مواد شوینده، آرایشی، بهداشتی (آن هم فقط با واردات دستگاهها و تکنولوژی تولید از خارج با ثروتهای بادآورده) است و افراد ثروتهای بادآورده از از این راه هها کسب کنند میتواند عامل برقراری عدالت، برچیده شدن ظلم، .. باشد؟
من احساس میکنم این محیط به کام خیلی هاست و نیازی به تغییر آن نیست. بنظر من مهم این هست که ثروتمندان کمی از کوروش از نسل آینده خجالت بکشند.
به نظر من، ما نیاز به یک جنبش سبز ابتدا در حوزه صنعت و فرهنگ مصرف داریم.
ژاپنی ها بعد از جنگ جهانی دوم هر کسی را می دیدند که بستنی می خورد، آرایش می کند، ... مورد تحقیر قرار می دادند. و می گفتند کشور ما تحت سلطه است و تو داری ....

۱۳۸۸/۰۸/۲۳ | ۱۷:۴۴

سیروان
خدا همه فرزندان ایران را که به ایران می اندیشند ، سلامت بدارد . ولی اکنون چه کسانی بهای این موضوع را میدهند . سران سیاسی یا مردم ؟ میرحسین موسوی برخواست ولی باید استوار تر از قبل ایستادگی کند . چون اکنون رویدادهای زیادی برای عوام مردم اتفاق افتاده و ...
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ | ۱۸:۱۶

sahar princess_adena2004@yahoo.com
میر حسین موسوی دوست دارم
۱۳۸۸/۰۹/۰۲ | ۰۰:۵۷

iraniiiiiiiiiiiiiiiii
ندا و امثال ندا كم نيستن. كم از انها كه دم از خدا و مسلمان مي زنند كتك نخورديم.
ادم اشتباه مي كنه كتك نميزنه . زور نمي گه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پا پس نكشيد تا اخرش بريد ما هستيم
۱۳۸۸/۰۹/۰۸ | ۲۳:۰۷

iraniiiiiiiiiiiiiiiii
fekr nakon be siyasat be jaie nemirese. harchi bekhad mishe be mano to kari nadare
۱۳۸۸/۰۹/۰۸ | ۲۳:۱۵

iraniiiiiiiiiiiiiiiii2 iraniiiiiiiiiiiiiiiii2@yahoo.com
به اميد فرداي بهتر از امروز براي ايران!
فرداي بهتر از 16 آذر 88
۱۳۸۸/۰۹/۰۹ | ۱۶:۵۸

sarina
به محرم نزديكيم انجا بايد گفت يا حسين ميرحسين
پرچم سبز با ياحسين و يا ابولفضل هميشه بالاست البته اگر محرم را هم از ما نگيرند!!!!!!!!!!!1
افسوس
۱۳۸۸/۰۹/۰۹ | ۲۱:۳۸

احمد sevil_as
من مي خواستم از اون ادم هايي كي مي يان و اقاي موسوي را تخريب مي كنند بپرسم ببي نم چند گرفتيد كي اومديد اين حرف ها رو عليه موسوي مي زنيد .واقعا براي شما متاسفم شما قيرت نداريد شما ادم هاي اوامي هستيد كه بايد مانند يك بز زير نظر اي حكومت زندگي كنيد .شما قدرت اجرايي نداريد وبايد تا اخر عمر زير سلطه زندگي كنيد و در اخر درود مي فرستم به سيد سالار موسوي
۱۳۸۸/۰۹/۱۰ | ۱۶:۱۳

sarina
وعده ما 16 اذر 88
۱۳۸۸/۰۹/۱۰ | ۲۱:۵۶

سروش
درود بر تو ای میرحسین عزیز خداوند تورا حفظ نماید.
مرگ بر دیکتاتور...
۱۳۸۸/۰۹/۱۱ | ۱۰:۲۶

سروش
وعده ما 16 آذر 887 علیه دیکتاتور
۱۳۸۸/۰۹/۱۱ | ۱۰:۲۸

محسن
خاک بر سرتون که با این سایت مسخره ضد انقلابا و مستکبرا رو دور خودتون جمع کردین. از غصه دق کنیین ما در حال استقبال احمدی نژاد توی اصفهان هستیم
۱۳۸۸/۰۹/۱۳ | ۱۲:۳۴

من
هنوزمیرحسین زنده است
چون نفس می کشهچون هنوز پشت ما دانشجو هاست
چون هنوز با بیانیه هاش اعلام حضور میکنه پس راهش ادامه داره من اونو ادامه میدم حتی اگه فقط من و میرحسین تنها بمونیم بازم دوتایی میجنگیم دیکتاتور هارو پس میزنیم و جلو میریم.
16 اذر تن دیکتاتور هارو لرزوندیم
من دانشخوی دانشگاهبوعلی هستم
اون روز صحنههایی دیدم که همیشه در ذهن من و تاریخ میمونه
بگم؟
طرفدارایدیکتاتور که همه جوره کم اورده بودن رفتن ادرار هاشون رو ریختن تو بطری نوشابه و به ما پاشیدن{فکر کن}
بعد از دیدن اون صحنه من به طور رسمی از قطار کهنه انقلاب پیاده شدم وشعارهای رادیکال تر سردادم
۱۳۸۸/۰۹/۱۸ | ۱۱:۱۴

حمیدرضا
به نام خدا
دوستدارن آقای موسوی !!!!!!!! چه اصراری دارید که در صف ابوسفیان و معاویه و یزید قرار بگیرید و در این صف بودنِ خود را افتخار می دانید؟! و اگر من به جای حاکمیت بودم کاری که حضرت علی علیه السلام با خوارج انجام داد من هم با شما انجام می دادم، تا ریشة فتنه و کج فهمی و کفر و الحاد کنده شود.
۱۳۸۸/۰۹/۲۰ | ۰۰:۳۵

م م
برو بمیر

۱۳۸۸/۰۹/۲۰ | ۱۹:۲۰

مرگ بر سبز
هر کس امام زمان و ولایت را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است.
۱۳۸۸/۰۹/۲۰ | ۲۱:۰۸

كريم
اين جنبش به هيچ جا نمي رسه
۱۳۸۸/۰۹/۲۱ | ۱۵:۱۹

شبنم
واقعاً واسه سایتتون متأسفم
شما پیغام پنجشنبه شب منو که ساعت 12 شب گذاشته بودمو رو سایت نیاوردید. مگر ادعای آزادی نمی کنید؟ پس از چی می ترسید و دیگه هیچی از 16 آذرِ سوخته تون نمی گید؟
۱۳۸۸/۰۹/۲۱ | ۱۸:۴۱

شبنم
تقدیم به آقا احمد با سواد خودمون که نمره دیکته و انشاش بیسته. آخه بچه جون تو که هنوز نمی دونی غیرتو با "غ" می نویسن نه با "ق" و اون عوامه نه اوام و قربونش برم عفت کلامتم که
حرف نداره، چی می فهمی زیر سلطه بودنو نبودنش یعنی چی؟!!!! به جای این حرفای گنده تر از دهنت برو یه کم از دیکته تمرین کن تا اینجوری هم خودنو و هم، هم قطاراتو ضایع نکنی. برو، برو بابا جون
۱۳۸۸/۰۹/۲۱ | ۱۹:۳۱

مهدی yanesar20@yahoo.com
سلام ، یک کم بنشینید فکر کنید ، ملت رو ساده لوح نپندارید ، حوادث 16 آذر تیر خلاص این رویه ی فکری بود

۱۳۸۸/۰۹/۲۱ | ۲۱:۱۶

مهسا
زنده باد جنبش سبز ایران
۱۳۸۸/۰۹/۲۱ | ۲۲:۴۱

ف
الحمد لله که بازم سرتون به سنگ خورد. چی فکر کردین، خودتونم باورتون شده که اکثریتین؟ روز 16 آذرم به لطف خدا هیچ غلطی نتونستین بکنین غیر از آبرو ریزی برای خودتون. ملت ایران هنوز بیداره و به انقلاب و شهدا وفاداره.
۱۳۸۸/۰۹/۲۱ | ۲۳:۱۳

ف
الحمد لله که بازم سرتون به سنگ خورد. چی فکر کردین، خودتونم باورتون شده که اکثریتین؟ روز 16 آذرم به لطف خدا هیچ غلطی نتونستین بکنین غیر از آبرو ریزی برای خودتون. ملت ایران هنوز بیداره و به انقلاب و شهدا وفاداره.
۱۳۸۸/۰۹/۲۱ | ۲۳:۱۴

محمد
مرگ بر كوفيان دولت دهم وحاميانشان

۱۳۸۸/۰۹/۲۱ | ۲۳:۲۵

علي ghsad@dask.com
شما مشتي احمق هستيد

۱۳۸۸/۰۹/۲۲ | ۱۲:۱۶

علي ghsad@dask.com
شما ادماي گوسفندي هستيد. مرگ بر خودتان

۱۳۸۸/۰۹/۲۲ | ۱۲:۱۷

انسان عاقل
به نام يگانه بي همتا.خداراشاكريم به خاطر رهبري عزيز ورييس جمهوري مقتدر كه انساني است كامل و وارسته وعزيز ومحبوب قلوب همه انسانهاي ازاد واسماني تاچشم بعضي كورشودازجايگاه رفيعش دربين ملت وخداي عالميان.خدااين موسوي وهاشمي رابكشد كه همه مشكلات ملت ازانهاست.تاازحسرت بميريدكه مردم اگاهندوهمه رهبرمهربانشان واحمدي عزيزشان راازاعماق قلبشان دوست دارندوخداوحجت خداباملت است كه احمدي نژادراعطاكردوايران الحمدالله وبه كوري چشمتان ارام است .بدبختهابرويدتوبه كنيدوازاين موسوي ديوانه وخل وضع فاصله بگيريدكه نفرين ملت كارساز است.اللهم اشف كل مريض
۱۳۸۸/۰۹/۲۲ | ۱۷:۳۹

شبنم
ممنون که نظراتمو درج کردید. اما هنوز متن پنجشنبه شبمو نیاوردیدا
۱۳۸۸/۰۹/۲۲ | ۲۲:۲۳

معقول
خدا رو صد هزار مرتبه شكر كه اصلح ترين فرد رئيس جمهور ايران اسلامي شد اگر روم به ديوار اين جماعت مي خواستن يه گوشه اي از اين مملكت رو بگيرن معلوم نبود چه به سر ايران عزيز مي يومد . دقت كردين چقدر روشنفكر در ايران وجود داره !
۱۳۸۸/۰۹/۲۲ | ۲۲:۴۵

man
مرگ بر موسوي
۱۳۸۸/۰۹/۲۲ | ۲۲:۴۷

امير
عزيزم در را با ديوار مقايسه نكن . برو اطلاعاتتو زياد كن . كمتر از كتاب شعر استفاده كن
۱۳۸۸/۰۹/۲۳ | ۰۳:۰۵

عاشق ولایت واحمدی نژاد
آقای موسوی مملکتو با این کارهات به گند کشوندی-تو که اینکه تو سخنرانیهات دم از قانون وامام میزدی دیدی رای 24میلیونی آقای احمدی نژاد چه طور تو رو رسوا کرد؟هی قانون قانون کردی.آخرش هم اولین نفری بودی که قانون رو زیر پا گذاشتی وبا این بچه بازیهات دل رهبرمون رو به درد اوردی.میگفتی نخست وزیر امامم خاک برسرت.مردمی که به اندازه تو به امام نزدیک نبودند امام رو شناختن ودر این چندسال به امام عزیز ما اهانت نکردند.ولی تو به خاطر مقام وریاست همه چی رو گذاشتی زیر پا.آبرو وشرف خودت برات مهم نبود امام وملت رو چی کار داری؟اینو بهت بگم که با این کارات نه تنها عزیز نشدی بلکه با مخ رفتی توی زباله دان تاریخ که هرچی شال سبزیها هم دارن زور میزنن که تو رو در بیارن نمیتونن.دیگه تو این مملکت هیچ جایگاهی نداری.برو بمیر با جلبکهایی که دور خودت جمع کردی
۱۳۸۸/۰۹/۲۳ | ۱۱:۱۰

علی jacks 760
درود بر جنبش سبزبا چوب د چماق ساکت نمی شویم
۱۳۸۸/۰۹/۲۴ | ۱۴:۱۷

دانیال کردستان
درود خدا و خلق خدا بر پریزیدنت موسوی
۱۳۸۸/۰۹/۲۵ | ۲۳:۰۰

شبنم
آخخخخی بمیرم براتون علی جون. چقدر شما بیچاره ها کتک خوردید که انقدر عقده ای شدید؟! برو بابا تا بگم چه کنم می زنید به مظلوم نمایی. هرکی ندونه فکر می کنه شما اسیرای دشت کربلایید. برو این حرفاروبه یکی بگو که باور کنه و وحشی بازی شما قرمه سبزیها رو ندیده باشه. اما ایندفه دیگه باید ساکت شید. چون این خود مردمن که از دست این مظلوم نمایی و ظلم کردن شماها خسته شدن. ایندفه هم کتک می خورید. اما نه از مأمورا. از خود مردم. مثل روز قدس، 16 آذر. آخه کتک خورتونم ملسه
۱۳۸۸/۰۹/۲۵ | ۲۳:۵۲

مبارز
کاش میرحسین پا به پای کروبی بیاد
۱۳۸۸/۰۹/۲۸ | ۰۰:۰۱

صداقت
درود بر غیرت کروبی که با وجود ... هنوز خدا را میشناسه
۱۳۸۸/۰۹/۲۸ | ۰۰:۰۵

امیر
خانم شبنم امیدوارم خدا شفات بده و به راه راست هدایتت کنه
۱۳۸۸/۰۹/۲۸ | ۰۰:۰۸

صداقت
از پخش اپزودهای کمدی که هر روز از اخبار شبکه 1 پخش میشود متشکریم
۱۳۸۸/۰۹/۲۸ | ۰۰:۱۱

هم وطن
برای کسانی که فریب خوردن متاسفام .بچه ها تا ایرانی هستید رهبر را تنها نگذارید.
۱۳۸۸/۰۹/۲۸ | ۱۶:۱۱

sarina
شبنم جون طرز فكر ت احمقانست.....
كتك خوردن مظلوم نمايي نيست . اخه تو چه مي فهمي!!!!!!!!
همونايي كه مثلا ناموس دارن.13 ابان خواهر 14 سالمو كه از مدرسه مي امد كبودو سياه كردن
ما كه ازشون نمي گذريم خدا هم از اون بي شرفا نگذرهههههههههههه. درود بر موسوي
۱۳۸۸/۰۹/۲۸ | ۲۱:۰۵

امیر
سبز سبز سبز سبز سبز سبز سبز .....................................سبز
۱۳۸۸/۰۹/۲۸ | ۲۲:۴۳

استقلال ازادی وجمهوری اسلامی نه بیشتر ونه کمتر a_mosave@yahoo.com
اقایون وخانم ها چرا خودتان را گول میزنید شما اسلام را نمی خواهید اگه میگید میخواهیم چرا عکس امام راپاره میکنید وشعار جمهوری ایرانی سرمیدهید این دولت چه کاری کرد جز خدمت یه بصیرت داشته بلاشید فکر کنید چرا وحدت ندارید امام چه گفت تفرقه انگیز نباشید اگه طرفدار امام هستید چرا به راهپیمایی نیامدید میگید تورم است قبول داریم اما زمان آقای رفسنجانی تورم چقدر بو د 40 درصد میگید اقای خاتمی کمتر تورم داشت از شما میپرسم اون زمان برق آب گاز تلفن اینترنت این همه پالایشگاه بود وقتی سوال میپرسید دنبال جواب هم باشید میگید تقلب شده چرا شکایت نمی کنید خدا شاهده دنبال جواب رفتید چرا ایبن کارها رامیکنید سطل آشغال ها را آتش میزنید موتور ها راآتش میزنید چرا هرچه ماهواره ها میگویند گوش میدهید ازشما خواهش میکنم به حرف هام فکر کنید
۱۳۸۸/۰۹/۳۰ | ۱۳:۱۴

علي محمد amk1369@gmail.com
عزيز من انتخابات چه خوب يا بد تمام شد اگر مي گوييد راي مي آوريد كه انشاءالله انتخابات بعد بدون احمدي نژاد . بينيم راي مي آوريد يا نه .
دست از اين كار هاي بي خود مثل راهپيمايي و... غيره برداريد
تا شايد خدا توفيق عنايت فرمايد
هرچند ديگر به نظز من طرفداري نداريد
۱۳۸۸/۰۹/۳۰ | ۲۲:۱۶

خشایار
سلام به تمام ملت سبز ایران. به امید پیروزی همیشه پایدار و پابرجا خواهیم ماند به امید پیروزی. وعده ی ما تاسورا و عاشویا
۱۳۸۸/۱۰/۰۱ | ۱۴:۵۲

شبنم
با عرض سلام خدمت آقا امیر و سارینا خانم
اول از آقا امیر تشکر می کنم به خاطر دعای خیرشون. اما مطمئناً خودشون بیشتر از هر کسی به این دعا احتیاج دارند. اما اینکه ما از جناح مخالف کلام خوب می شنویم(حالا با هر طعنه و گوشه کنایه ام که شده) خودش جای شکر داره
بعد هم چند تا عرض کوچیک دارم خدمت خواهر خودم سارینا خانم
1- اول اینکه من نه احمقم نه نفهم. انفاقاً آدمایی که فکر می کنن خیلییی می فهمنو در عین حال رفتارشون چیز دیگه ای رو نشون میده احمق واقعی هستن. (روی کلماتتون یه کم دقت کنید. چرا فحش میدی دختر؟)
2- میگم مظلوم نمایی می کنید، ناراحت می شید. من نمی دونم خواهر 14 ساله جنابعالی روز 13 آبان کجا بوده و به چه دلیل زدنش، اما اگر به ناحق زدنش و فقط یه رهگذر بوده (که اینم یکی دیگه از اون حرفای موسویاست که میگن ما رهگذر بودیم و داشتیم از مدرسه، محل کار و... برمی گشتیم. یهو چنتا بسیجی همینجوری ریختنو زدنمون!!!!!!!!!!) منم با تو موافقم.
3- من هم امیدوارم اونایی که روز 24 خرداد بعد از پیروزی دکتر احمدی نژاد که از حسودی در حال سکته بودند به برادر 16 ساله من با آجر حمله کردند به خاطر اینکه پرچم ایران رو دوشش بوده (اینم یه نشونه محکمه دیگه از میهن پرستی هواداران موسوی!!!!!!!!) خدا هدایتشون کنه . بخصوص اینکه حضرت آقا با همسر گرانقدرشون که در حال تف کردن به برادر کوچک من بودند و اتفاقاً خیلی جالب یه پسر 12 ساله هم داشتند. سطح فهم و شعور رو نگاه کن!
با تمام این حرفا و اختلاف نظرای شدیدی که بین ما وجود داره من هیچکدوم از این حرکات را نمی پسندم و اصلاً از این همه نفاقی که بین مردم ایران افتاده راضی نیستم.
من از اینکه می بینم یه عده آگاهانه یا غیرآگاهانه مترسک دست کسایی شدند که بیشتر از هر کدوم ما دارن از این جو لذت می برند و آب تو آسیاب اونا می ریزند به شدت عصبانی می شیم. و بر خلاف شما به جای نفرین افراد وطنی بیشتر کسانی رو نفرین می کنم که این بازی کثیفو هدایت می کنن.
در آخرم بهت یه حدیث از پیغمبر می گم(البته اگه اهل این حرفا باشی): بدبخت ترین مردم کسانی هستند که آخرت خود را فدای دنیای دیگران کنند.
۱۳۸۸/۱۰/۰۱ | ۲۱:۵۵

ناصر naser1320@jmail.com
هر دو در یک وجه اشتراک دارند نوکر انگلیس اند و در دروغ گویی روی دست ندارند.
۱۳۸۸/۱۰/۰۲ | ۱۶:۱۴

امیر
( نص صریح حدیث نبویست که اگر مسلمانی فریاد بزند که مسلمانان به دادم برسید اگر کسی به داد او نرسد مسلمان نیست) سرکار خانم شبنم خدا ترا به راه راست هدایت فرماید من نمیدونم شما چند سال دارین شماها ادعا میکنید موسوی رفسنجانی خاتمی خائن بودند پس در واقع این ملت سی سال سرکار بودن عمیق فکر کن
۱۳۸۸/۱۰/۰۲ | ۱۷:۱۰

شبنم
من نمی دونم منظور شما از هر دو کیه؟ ولی کاملاً مشخصه که نوکر انگلیسه و کی موجب نفرت انگلیس. هوش زیادی نمی خواد که آدم اینو بفهمه. یه نگا به بی بی سی بندازی می فهمی. آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است؟!
۱۳۸۸/۱۰/۰۲ | ۱۹:۵۷

b.b.f beh_bahman@yahoo.com
اگه شما چشمه داشتيد اين همه زاغ نشين و بدبخت بيچاره ها را ميديد اون وقت مي رفتيد به اين آقا راي ميداديد . حقا كه در گمراهي آشكار هستيد . از تاريكي برون بياييد تا فرصت هست.
۱۳۸۸/۱۰/۰۳ | ۱۲:۲۹

براتون متاسفم a_mosace@yahoo.com
برید نهج البلاغه رو بخونید بهد حرف بزنید درزمان آقای احمدی نژاد چقدر از روستاها آباد شدند دنیا شمارا کور کرده است در ضمن شما اسم خود را گذتاشته اید مسلمان تا فرصت است بازگردید صد بار اگر توبه شکستی باز ای یاعلی یاحسین بدون میر حسین
۱۳۸۸/۱۰/۰۳ | ۱۳:۰۷

شبنم
چشمه؟!!! آهان منظورتون چشم هست. راست میگی تا قبل از این اصلاً زاغه نشین و بدبخت وجود نداشت. اصلاً تمام زاغه نشین ها تو همین چهار سال به وحود اومدن. تا قبل از این همه شون تو کاخ زندگی می کردن!!! نه عزیزم. اتفاقاً من چون این زاغه نشین ها و بدبختها رو دیدم که رفتم به همین آقا رأی دادم. چون اون کسایی که شما بهشون رأی دادید این مردمو گشنه و بدبخت کردن. 20 سال خوردنو چاپیدنو جیب خودشونو هم پیاله هاشونو پر کردن. بعد هم در کمال وقاحت گفتن ما رأی یه مشت گدا گشنه رو می خوایم چه کار؟!!! حالا دارن سنگ همون به قول خودشون گدا گشنه ها رو به سینه می زنن. دم خروسو باور کنیم یا قسم حضرت عباسو؟
۱۳۸۸/۱۰/۰۳ | ۱۴:۵۳

شبنم
مجدداً ازتون تشکر می کنم به خدای دعاهایی که در حقم می کنید. فکر نکنید یه وقت دارم طعنه می زنم. اصلاً. واقعاً ممنونم چون همه ما امکان گمراه شدنو داریم. فاصلة بین کفر و ایمان از تار مو هم نزدیک تره. نه اینکه بخوام جانماز آب بکشم یا ادعا کنم. سراسر ایمانم. اصلاً. اما نمی تونم چیزایی که دارم با چشم می بینم منکر شم. شما یه حدیث خیلی قشنگ از پیامبر در مورد[ مسلمان ] گفتید. ببینم اون جوونی که توی سعادت آباد با ماشین زیرش گرفتن مسلمون نبود؟ اون زنایی که تو خیابان چادر از سرشون کشیدن و هوشون کردن ناموس مردم نبودن؟ اون بسیجی که زنده زنده آتیشش زدن مادر و پدر نداشت؟ سرباز شهرستانی که جلوی در پاسگاه باغ فیض نگهبانی می داد ریختنو کشتنش در حالیکه دو ماه از سربازیش مونده بود، چشم به راه نداشت؟ کیا این بازی وحشیانه رو شروع کردن و به پایگاه های نظامی حمله کردن؟گفتید مسلمون. من و شما خدا نیستیم و نمیتونیم ایمان قلبی آدما رو بسنجیم. اما جناب! میشه به من بگید کدوم مسلمون سر نماز (نماز جمعه آقای رفسنجانی) با کفش نماز می خونه؟ یا کنار یه پسر و دختر دیگه؟(البته انشاا... که همه با هم محرم بودن)من آدم خیلی با ایمانی نیستم ولی اینو می دونم که لااقل مسلمون تو ماه رمضون وسط اون همه روزه دار بطری آب و سیگار به دستش نمی گیره. حداقل حرمت بقیه رو باید نگه داشت. کدوم مسلمون از جمهوری اسلامی اسلامشو حذف می کنه؟ منظور آقایان چیه از این حرف؟ پس بهتره اول برادریتونو ثابت کنید بعد توقع داشته باشید. در ضمن ما سی سال سر کار نبودیم. دو طیف همیشه تو این مملکت قدرت رو تو دستشون داشتن. حلا یه وقت تو پست ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان یا هر جای دیگه. در ضمن جناب! امام خمینی میگه معیار هر کس وضعیت کنونی اش است. طلحه و زبیر پسر عمه های حضرت علی بودن و صحابه پیغمبر. اما فتنه جمل رو کیا به پا کردن؟
مرز در عقل و جنون باریک است/ کفر و ایمان چه به هم نزدیک است
۱۳۸۸/۱۰/۰۳ | ۱۵:۱۲

امیر
سرکار خانم شبنم آیا دخترای جوون که بیرحمانه سرکوب میشوند مسلمان نیستند؟ من نه تو تظاهرات شرکت کردم نه مخالفت خودمو اعلام کردم خانمم را به دلیل افسردگی شدید به بیمارستان برده بودم که در هنگام خروج از بیمارستان مورد حمله بسیجیان قرار گرفتم تنها کاری که کردم خودم را سپر کردم که به خانمم ضربه نخوره ولی هم خودم هم خانمم ضربه شدیدی خوردیم با توجه به اینکه مدتی از ان مورد گذشته بیماریه خانمم هر روز شدیدتر مشه مگه ما به چه جرمی مورد تحاجم قرار گرفتیم؟ برای این موضوع چه توضیح و توجیهی دارید؟ خودم را هرگز نمیبخشم که به احمدی نژاد رای دادم من کسی نیستم که گله ایی داشته باشم به رسانه های بیگانه پناه ببرم احمدی نژاد را نمیبخشم و اگر روزی رودر روش قرار بگیرم جواب دندان شکنی بهش خواهم داد حتی اگر جانم را تو این راه بدهم از اینکه بهش رای دادم شدیدا پشیمونم... یارب زگناه زشت خود منفعلم.. وز فعل بد و خوی بد خود خجلم... فیضی بدلم زعالم غیب رسان تا محو شود خیال باطل ز دلم...
۱۳۸۸/۱۰/۰۵ | ۰۴:۳۵

امیر
خداوندا به بزرگیه خودت در جویباره دلمان نهال چشمه ایی از خشوع را بنشان و سبک عقلی و بد خویی های ما را به مهارهای قناعت مودب گردان و فقط از بیم خودت از گوشه های چشم ما قطرات اشگ را روان کن و ترا سوگند به روح رسول اکرم جوون هایی مثل سرکار خانم شبنم را از خواب غفلت بیدار کن
۱۳۸۸/۱۰/۰۵ | ۰۴:۴۹

امیر
چرا ما انسانها شادی را برای خود مخواهیم ودرد ورنج را برای دیگران چرا ما انسانها از رنج دگران لذت میبریم واز بیچارگی ی آنان شادمان میگردیم و اگر بتوانیم امید را در دلشان نابود میکنیم و نا امیدی را در دلشان مینشانیم جناب آقای رئیس جمهور به شما رای دادم ولی حقیقتش از خودم متنفرم امیدوارم بتونم بخاطر این اعتماد کاذبی که بوجود آورده بودی و فریبمون دادی تلافی کنم خدایا اگر احمدی نژاد حقه کمکش کن و سوگندت میدهم به شهید بزرگوار این ماه به غیراز اینه رسوا و نابودش گردان آمین رب الالمین
۱۳۸۸/۱۰/۰۵ | ۱۰:۰۷

عاشق رهبر
واقعا که همتون مثل رهبرتون که گند زد به رنگ سیادت بیچاره اید!!!منافقاراه به جایی نمیبرن منتظر حرکت ماباشید.درمقابل سیل آدمای خداشناس قد پشه هم نیستید.ماجلوی جهان وایسادیم شما که یه مشت بچه سوسول ترسویید.
۱۳۸۸/۱۰/۰۵ | ۱۲:۱۷

جومونگ ایران .ساری
مااماده فرمان رهبر بزگ میر حسین موسوی هستیم بخدا عاشقتم موسوی لعنت به دشمنانت
۱۳۸۸/۱۰/۰۵ | ۱۸:۱۷

جومونگ ایران .ساری
مااماده فرمان رهبر بزگ میر حسین موسوی هستیم بخدا عاشقتم موسوی لعنت به دشمنانت
۱۳۸۸/۱۰/۰۵ | ۱۸:۱۸

مدیریت زمان:حسین
خداوند به موسي فرمود: هر چه را كه احتياج داري از من بخواه حتي علف گوسفند و نمك طعامت را.[1] امّا بهتر است وقتي بندة محتاج در مقابل خداوندي بي‌نياز مي‌ايستد و از او درخواست مي‌كند، نعمت‌هاي بزرگ و ارزشمند بخواهد چرا كه براي خداوند، اعطاي نعمت هيچ زحمتي ندارد و كوچك و بزرگ آن نزد خداوند مساوي است.
۱۳۸۸/۱۰/۰۵ | ۱۸:۲۴

مدیریت زمان:حسین
هر كس به خدا و روز بازپسين ايمان آورد و كار نيكو كند، پس بيم و اندوهى نخواهد داشت. موسوی جان خدا به همرات با دشمنان ملت بجنگ ما در کنارتیم :بچه های غمگین ساری
۱۳۸۸/۱۰/۰۵ | ۱۸:۲۹

کاظم ساروی
كسى كه از مرگ و احوال پس از آن بيمناك نباشد در همين جهان مى‏ميرد، چرا كه مرده كسى است كه از حركت باز مى‏ماند و غفلت از مرگ انسان را از حركت پويا به سوى كمال محروم مى‏سازد. از همين روست كه در روايات ياد مرگ را گرامى و مبارك داشته‏اند.بیاد شهدای بعد انتخابات یاران جنبش سبز
۱۳۸۸/۱۰/۰۵ | ۱۸:۳۵

کاظم ساروی
كسى كه از مرگ و احوال پس از آن بيمناك نباشد در همين جهان مى‏ميرد،
۱۳۸۸/۱۰/۰۵ | ۱۹:۱۴

شبنم
از دست نوشته های یافت شده در سفارت آمریکا:
ما باید روی جوانهای ایران کار کنیم، هر وقت روی جوانها تسلط پیدا کنیم بر مسن ترها هم نفوذ خواهیم کرد. چون در ایران پیرها دنباله رو جوان ترها هستند و طبق میل جوانهایشان رفتار می کنند. بر خلاف ما که نسل قدیممان می توانند نسل جدیدمان را مدیریت کنند. ایرانیها همچین قدرتی ندارند.
من هر غفلتی هم داشته باشم از اون مسلمانهایی!!!!!!!!!!! که شما سنگشان را به سینه می زنید غفلتم کمتره. چون به اسم حسین و با نام شریفش تو خیابانها نمی آیم و هر هرزگی را انجام نمی دهم. لطفاً در دعاهای شبانه تان این قوم منحرف را هم یاد کنید. در مورد رأی دادن به احمدی نژاد کاملاً مطمئنم که دارید دروغ می گویید (البته با عرض معذرت) این عین جمله شماست: من نه در تظاهرات شرکت کردم و نه مخالفت خودم رو ابراز کردم. شما چه مخالفتی داشتید بکنید؟ مگر نمی گویید که به احمدی نزاد رأی دادید؟ اونهایی که در خیابان بودند به رییس جمهور شدن احمدی نزاد معترض بودند و ادعای مسخره تقلب رو عنوان می کردند. شما چه؟ اعتراض شما چه بود؟ به رأی خودتان؟!!!!!! و مثلاً می خواهید بگویید من به احمدی نژاد رأی دادم ولی یا ایهالناس از بس که دزدی و جنایت کرد تو همین چند وقت من برگشتم. این حرف شما از دو جنبه اشکال دارد اول اینکه اگر واقعاً رأی دادید و آدمی که به آن رأی دادید مشکل پیدا کرد آن هم در چند روز پس باید به قدرت تشخیص و تمیز شما شک کرد. دوم اینکه اگر حقیقت داشته باشه و با دو تا تشر از این رو به اون رو می شید پس اصلاً جزو آدم هایی هستید که سست عنصرید و با بادی از این طرف به اون طرف می شوید. اون وقت دم از امام حسین هم می زنید؟ فکر کنم اگر تو صحرای کربلا بودبد همون اول فلنگو می بستید. یا اگر تو جنگ صفین بودید 100% جزو کسانی بودید که می گفتید: اینها برادران ما هستند مگر نمی بینید قرآن به نیزه کرده اند.چرا آنها را می کشید؟شما بسیار آدم سطحی نگری هستید که بدون درایت کافی نسبت به اتفاقات اطرافتان مسائل را نتیجه گیری می کنید. در ضمن من نمی دونم این داستانی که فرمودید چقدر مربوط به خودتان است (بیشتر شبیه به یه تراژدی غم انگیزه تا یه واقعیت) و بعد اصلاً ربطش رو به احمدی نژاد نفهمیدم. آقا جان چه ربطی به احمدی نژاد داره؟!!!!!! مگه اون دستور داده که کسی کس دیگرو بزنه؟!!!!!!!! شما 18 تیر کوی دانشگاه کجا تشریف داشتید؟ اون موقع رییس جمهور کی بود؟ کی کیو زد؟ یه ذره عقلتونو به کار بندازید. یه عده ریختن تو خیابون به بهانه های مسخره شهرو به آتیش بکشن. توقع داشتید چه کار کنند؟ بذارن هر غلطی که هر کس می خواد بکنه؟ وظیفه نیروی امنیتی در تمام کشورها همینه. در مقابل هر دشمنی (داخلی و خارجی) که امنیت یک کشور رو به هم بربزه باید ایستاد. احمدی نژاد و موسوی و غیره و ذالک هم نداره. هرکسی هم رییس جمهور باشه یا نباشه همینه. شما هر وقت صاحب قدرت شدید نیروهای ضد شورش و امنیتی رو از تو مملکت جمع کن درشم تخته کن، ببینم اون وقت چه مملکتی درست می کنی.شما اگر کمی قدرت تفکیک مسائل رو داشتید می فهمیدید برخوردی که با شما شد(اگر صحت داشته باشه) نتیجه رفتار همون به اصطلاح مسلموناییه که شما ازشون دفاع می کنید. چون همون حیابونیها کاری کردند و جو وحشتناکی به وجود آوردن که دوست و دشمن قاطی شدند و این همون فتنه ای هست که حضرت علی ازش میگه. آدمهای سست عنصر تو این فتنه ها بد گرفتار می شن و حق و باطل در هم پیچیده می شه.
۱۳۸۸/۱۰/۰۵ | ۲۳:۴۷

شبنم
آقای عاشق رهبر
خودتو ناراحت نکن. تا چند وقت دیگه تو دادگاه رسوایی سران فته رو مستقیم از تلویزیون می بینی (انشاا...) البته این جماعت که من می بینم دوباره یه بهانه و دروغ دیگه ای می سازنو شروع می کنن به شایعه سازی. راستی می دونستی حضرت آقا می خواست چه کار بکنه؟ می خواستن لذتکده برامون بزنن!!!!! لذتکده خیلی خوبه، نه؟ تازه واسة پیرزن های تنها و پولدار هم برنامه داشتن که طفلکی ها رو تو فرهنگسراها!!!!!! یه جوری به مراد دلشون برسونن از اون طرف هم مشکل اقتصادی پسرهای جوون رو به این وسیله حل کنن. خیلی بازش نمی کنم. انشاا... وقتش که برسه همه می فهمن.
۱۳۸۸/۱۰/۰۵ | ۲۳:۵۵

يه كشور سوال
سلام .من يه انسان بدبختم كه وسط مشتي سوال گير افتادم .نظراتو بخونيد .هر كي ساز خودشو ميزنه.خانم شبنم از برادر بسيجيشو و سرباز بيچاره اي ميگه كه ارزوي كارت پايان خدمت و به گور برد.اقاي امير از جناح ديگه اي مسئله رو شرح داد.چه فرقي ميكنه مگه همشون انسان نيستن همشون كلي منتظر ندارن.نميدونم چرا خودمونو تو دعواي شخصي دو نفر بر سر قدرت اينطوري اواره كرديم.اقاي احمدي نژاد اسم كسي رومياره كه همه ميدونن چه كارس.چه به جاي اين مردم فريبي نميره جلوي مديري رو بگيره كه 10 سال از روستا به تهران اومده چطوري تونسته ميلياردها تومن ماشينو خونه و كارخونه ي خارج از كشور بزنه به جيب البته اين پولارو آ.احمدي ن ب نداده بهش اما چندين بار بهش پيشنهاد شهرداري رو داده و من از نزديك اين شخص و ميشناسم و تو هوا حرف نميزنم.حداقل ميتونه از بغل دستيش شروع كنه نميتونه.آقاي موسوي هم همينطور .دعواي قدرته اونايي هم خالصانه دور آ.موسوي اند هم به جايي نميرسن چون كساي زيادي ان كه بخوان وسط اين جماعت عقده گشايي كنن و نظراتو بخاطر خرابيهايي كه به وجود مياد تغيير بدن.يكي به من بگه سكوت بهتر نيست؟دلم خيلي پره اما ديگه..........؟؟؟؟؟
۱۳۸۸/۱۰/۰۵ | ۲۳:۵۶

moein sar sabz
shabnam khanoome bikar bejaye in ke hamash intoo biofti boro ye khorde motalee kon ,akhabre vaagheio goosh kon ,ta rooshan shi,ye kariam vase khodet too in dolati ke ashesgheshi payda kon ke inghadr alaf nabashi ke in hame peyghambezari ,albate age kar payda she
۱۳۸۸/۱۰/۰۶ | ۰۰:۲۳

moein sar sabz
shabnam khanoome bikar bejaye in ke hamash intoo biofti boro ye khorde motalee kon ,akhabre vaagheio goosh kon ,ta rooshan shi,ye kariam vase khodet too in dolati ke ashesgheshi payda kon ke inghadr alaf nabashi ke in hame peyghambezari ,albate age kar payda she
۱۳۸۸/۱۰/۰۶ | ۰۰:۲۳

يه كشور سوال
راستي يادم رفت يه خاطره تعريف كنم.يكي بود يكي نبود .27/9/88بود بعداز نماز جمعه بودو اعتراضات بعضيها به حتك حرمت و پاره كردن به عكس امام راحل(ق)كه بنده ميخواستم كيكي از نوع يزدي بخرم ورفع حوسي كنم كه ناگهان برادري اومد و از قناد پرسيد .جناب ببخشيد اين كيكهاشيرينه.قناد هم گفت نخير اقا ترشه مگه كيك هم ميشه شيرين باشه.ببخشيد خاطرم بيمزه بود نميدونم مگه خاطرم مزه داره ؟؟؟؟؟ااااااااه اصلا بيخيال شب و روزتون بخير
۱۳۸۸/۱۰/۰۶ | ۰۲:۰۵

امیر
سرکار خانم شبنم ادعای مسلمانی میکنید و به کسی که نمیشناسین تهمت دروغگویی میزنید کدام یک از ادیان ادعای شما را موجه میدانند؟ من مطمئن هستم شما مسلمان نیستین هیچ مسلمانی حق تهمت زدن به مسلمانی را ندارد مگر بخاطر منافع سخصی به عنوان مثال( عکس امام را خودتان پاره کردید که هر بیسوادی متوجه این موضوع شد که به کسانه دیگه ربطش بدهید تا برای سرکوبتان دلیل موجه داشته باشید این پاداشهایی که شما میگیرید اگر بفهمی حرامه و به جایی نمیرسی روزی میرسه که دیر شده من وکیل دادگستری هستم و برای سرکوب شدنم که گناهی نداشتم شکوائیه دادم من عرضه ی این که خودمو معرفی کنم نشان دادم ولی تو خانم شبنم همیشه مجهوالهویه هستی و فقط برای چند سطر که برات دیکته شده میای نت تایپ میکنی و بعد سهمتو دریافت میکنی از خدا بترس و در ثانی تو که موافقی چرا خودتو معرفی نمکنی؟
۱۳۸۸/۱۰/۰۶ | ۰۳:۳۴

يه كشور سوال
خانم شبنم برو به دوستات بگو به دنبال هر محركي پاسخيست .وقتي از سه روز قبل مامور ميزارين اين اولا ترسشونو ميرسونه ثانيا ملت ازين رفتار بيشتر قوت ميگيرن چون دستشون مياد كه بله اونقدر مشتشون بزرگ شده كه بيگانه ميارن كه زناشونو بزنن .مردم و از دين خدا بيرون بردن بس كه احساس گناه تزريق كردن. بس كه از شكم رودشون فتوا دادن .يه روز ميان يه بابايي رو ميكنن مقلد مردم فردا ميگن منافق اسلام.اسلام دين تسليم شدن در برابر خداست نه ناخدا .برو به دوستات بگو هر چند كه امروز نذاشتين مردم سوگشونو داشته باشن اما سياهشونو پوشيدنو نذرياشونم دادن.هرچند كه جاي طبل و سنج و پرچم.تفنگ بودو باتومو سپر.يا حسين مظلوم
۱۳۸۸/۱۰/۰۶ | ۱۵:۴۵

تفکر
بزرگترین ایراد میرحسین قانون گریزی ایشونه.حتم دارم میگین به چه دلیل؟ببینید وقتی کسی بر اساس یه قانون نوشته شده کاندیدا میشه باید الزامات قانونی بعدش رو هم قبول کنه.این از یه آدم فرهیخته بعیده که بعد از برنده نشدن تو انتخابات بدون ارایه عیچ دلیلی فقط بگه تقلب شده ولا غیر.خب اول باید راه قانونی رو طی کرد .اگه قانون مشکل داشت یا نباید کاندیدا میشد ویاقبل از برگزاری انتخابات کناره گیری میکرد.البته میشه گفت میر خسین قانون رو نمیدونسته.

۱۳۸۸/۱۰/۰۶ | ۱۶:۱۸

moein sar sabz
شبنم بالا رو بخون
۱۳۸۸/۱۰/۰۶ | ۱۸:۱۹

یاسمن افشار yasi_immortal@yahoo.com
یا حسین میزحسین

۱۳۸۸/۱۰/۰۶ | ۱۹:۱۴

يه كشور سوال
امروز 4تا كم شديم اما فردا 400تا زيادتر ميشيم .اگه تا ديروز بابابزرگه و عمه و خاله نميزاشتن صدات در بياداز فردا كه تو نيستي جات فرياد ميزنن.جناب اقاي مير حسين موسوي ترور شهيد بزرگ راه ازادگي جناب اقاي سيد علي حبيبي موسوي رو بهتون تسليت ميگيم.تا ديروز دلم ميخواست ساكت بشينم اما از امروز همه چي عوض شد.چون حسين ما مظلومهو ما هم كوفي نيستيم .
۱۳۸۸/۱۰/۰۶ | ۲۳:۴۵

شبنم
آقا امیر شماها عادت کردید که تمام صفات رذلیه خودتون رو به دیگران نسبت بدهید. شما منو متهم به دروغگویی می کنید اون وقت یک مشت اراجیف که زاییده مغز بیمارتونه (فکر کنم خودتون دچار افسردگی هستید نه خانمتون) همینجور به من نسبت می دهید. بدون اینکه به قول خودتون منو بشناسید. شما همه تون مثل هموت رییستون پر از تناقضید. به هیچ کدوم از حرفهایی که می زنید نه تنها عمل نمی کنید بلکه هیچ اعتقادی هم ندارید. دقیقاً مثل کوسوی که بیشتر از همه ادعای قانونگرایی کرد و دیگران رو متهم به قانون گریزی و خودش به اندازه یک بچه دبستانی احترام به قانون رو بلد نبود. من هیچ ادعای دیگه ای جز حرفهایی که خودتان زدید نکردم (البته اینم یه ویژگی دیگه از قرمه سبزی هاست که دنیای دروغ و تهمتن و بقای حیات میکروب وارشون بسته به همین تهمت زدن ها و دروغ گفتن هاست) من اگر حرفی زدم و چیزی گفتم با دلیل گفتم اونم از لابه لای حرفای خودتون و اون پیغامی گه اون بالا گذاشتید. سبز سبز سبز..... سبز. میگن آدم دروغگو فراموشکار میشه. انقدر از مرحله پرتید که با وجود تمام مدارکی که خودتون رو همین سایت گذاشتید. منکر می شوید. انقدر حرفهای شما خنده دار و احمقانه است که من مطمئن شدم کاملاً با یک آدم دیوانه و آنرمال طرف هستم. شما اگر مدرک داشتید بابت ادعاهای دروغین خودتون از تقلب می دادید یا سرکرده تان شب مناظره می داد تا به چیز چیزو این این نیفته. شما که به قول خودتان من رو نمی شناسید چطور چنین ادعاهایی می کنید. من از این به بعد به هیچ وجه دیگر جواب شمارو نمی دهم. چون شما نه تنها آدم منطقی و صاحب خردی نیستید بلکه برعکس نوعی بیماری وهم اندیشی هم دارید (که البته همه شما همینطور هستید چون اصلاً به چیزهایی که باید بشنوید، گوش نمی دید و طبق آیه قرآن صُمٌ بُکمُ و هم لا یعقلون) من بر خلاف شما عین زنهای کولی اهل ناله و نفرین و یا دعاهای جاهلانه نیستم. من حقیقت رو اونجور که هست می بینم و دلیلی هم نمی بینم که اصلاً با آدمی که سر سوزن عقل تو سرش نیست در مورد خودم توضیح بدم. شما گفتید وکیل دادگستری هستیدو متأسفم برای کسایی که موکل شما هستند و برای حل مشکلشون به آدمی مثل شما رجوع می کنند. شما برای مشکل موکلاتونم از همین ادله ای که گفتید ارائه میدید؟ یعنی همینجوری راهنماییشون می کنید؟ بدا به حال اونا. وقتی که تو منطق و دلیل و برهان کم میارید شروع می کنید به تهمت زدن و پرت و پلا گفتن یا اغتشاش کردن. همه تون همینید. من دیگه به هیچ وجه دوست ندارم که جواب آدم بی ادب و گستاخی مثل شمارو بدم.
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ | ۰۰:۲۹

مدیریت زمان:حسین
فرشتگان روزي از خدا پرسيدند : بار خدايا تو که بشر را اينقدر دوست داري غم را چرا آفريدي ؟ خداوند گفت:غم را بخاطر خودم آفريدم چون اين مخلوق من که خوب مي شناسمش تا غمگين نباشد به ياد خالق نمي افتد . ... موسوی دوستت دارم
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ | ۰۰:۴۴

شبنم
آقای یه دنیا سؤال. شما هم مثل بقیه دارید وانمود می کنید که بی طرفید. درصورتیکه اصلاً اینطور نیست. شما هم مثل بقیه کاملاً جبهه گیری می کنید. چرا دایرد تعارف می کنید. روراست موضعتونو مشخص کنید. این فردی که گفتید پولدار شده و ال و بل. من نمی دونم و نظری هم در موردش نمیدم. چون چیزی در این مورد نمی دونم. اما چرا همة این ادله و مدارک رو نرفتید به جناب موسوی، کروبی بدهید تا بنده های خدا شب مناظره دستشون پر باشه و انقدر مفتضجانه صداشون نلرزه و صحبت های آشفته نگن. من از اون دوست و رفیقایی که شما گفتید ندارم. والا اینجا نمی نشستم دونه دونه جواب هجمه های شماها رو بدم. بله من با شما موافقم امسال مردم ایران. دقت کنید همممممة مردم ایران (تهران، اردبیل، زنجان، مشهد، اهواز، رشت، یزد و....) از شمال تا جنوب، شرق تا غرب، مرکز همه و همه مراسم عزای حسینی رو بهتر از گذشته و باشکوه تر و در امنیت و آرامش کامل برگزار کردند. اگر منظور شما از باتوم و سپر و این حرفها اینه که یه تعداد لشکر یزیدی معلوم الحال با قیافه ها و شعارهایی که نه تنها هیچ ربطی به عاشورای حسین نداشت بلکه دقیقاً مخالف تمام شعائر اسلامی و مذهبی مردم بود، در یک نقطه از این تهران بزرگ جمع شدند و به یاد آتش فتنه ها در دشت کربلا، شروع به آتش زدن شهر و اموال عمومی کردن و مثل هم ترازهای اموی شون در ظهر عاشورا وقتی همه مردم ایران در نهایت ادب و احترام در حال گریه و عزاداری حسین مظلوم بودند اونها به جای همة اینها به هلهله و سوت و کف زدن پرداختند، هست؟!!!!! تو رو خدا یه جوری با من حرف نزنید که انگار همین دیروز از کره ماه به این کشور اومدم. یه جورایی به شعورم دارید توهین می کنید. تمام شبکه ها حتی خارج از کشور مراسم عزاداری مردم نجیب این سرزمین رو داشت به طور مستقیم پخش می کرد. شما هیج کدوم اونها رو ندید؟ یا داشتید چیز دیگه ای می دیدید؟ اون وقت یه جوری حرف می زنید که انگار بالای سر همه این مردم یک به یک یه اسلحه گذاشته بودید. تورو خدا این حرفارو برید به یکی بزنید که تو این مملکت زندگی نکنه یا مثل خیلی های دیگه تو همین سایت به جای زندگی روی زمین روی ماه پاره زندگی کنه. یا مثل بعضی ها بیمار باشه. حالم دیگه داره از این بزرگ نمایی ها و مظلوم نمایی های کریه به هم می خوره. شما این مملکت با این همه بزرگی رو ول کردید به یه گوشه که یه عده نه برای عزاداری، بلکه برای عزادار کردن رفته بودند رو دید؟ شما همیشه همه چیزو انقدر محدود و محصور می بینید؟ بابا ایران 70 میلیون جمعیت داره. چرا نمی خواهید بفهمید؟ حالا 10، 100 یا یک میلیون یا سه میلیون میان یه غلط زیادی بر خلاف نظر مردم می کنن که نمیشه به همه مردم ایران تعمیمش داد. خواهشاً کمی انصاف داشته باشید و انقدر مغزتونو با این حرفها شستشو ندید. همه چیز رو کمی وسیع تر ببینید.
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ | ۰۰:۵۹

شبنم
آقای معین جلبکی یا قرمه سبزی یا هر چچچچچچچیز دیگه
اول اینکه من هم شاغلم و هم دانشجو و بیشتر وقتم هم یا پای کتابه یا کامپیوتر و بر خلاف نظر کاملاً غلط شما نه تنها بیکار نیستم بلکه وقت سر خاروندن هم ندارم تا به توصیه حکیمانه شما (که مثل اینکه خیلی علاف تشریف داری ) پای اخبار وافعی که از ما بهترون از ماه براتون می فرستن بشینم و به قول خودتون روووشن شم. خدمتتون عارضم که چون کارم پای pc تموم شده اوقات تفنن و استراتحمو با سر به سر گذاشتن افراد خوش مشرب و بامزه ای مثل شما می گذرونم تا خستگی از تنم در بیاد و با انرژی دوچندان با کارم ادامه بدم. الانم دیگه براتون وقت ندارم و باید برم به بقیه کارام برسم. یا علی
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ | ۰۱:۱۰

moein sar sabz
خواهر زاده مهندس به شهادت رسید
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ | ۰۱:۲۴

يه كشور سوال
جناب تفكر چقدر باحالي انگار با بهرامو ناهيد از فضااومدي؟بابا بيخيال اينجا ايرانه. حرف از كدوم قانون ميزي ؟نكنه شبنم خانومي داري از راه ديگه وارد ميشي؟اقاي موسوي از رو كتاب قانون آ.احمدي.ن سر تخته واستاده جواب پس ميده.كجا نوشته تو به نظر ديگران توهين كني حالا چه راست چه دروغ راي اوردي.سر فتنه اونه . جاي اينكه بره به كارش برسه براخودش جشن ميگيره و نماد دزدي ميكنه و مردم و تحريك ميكنه كه به جون هم بيافتن.اين همه تست روانشناسي تو بازار ريخته اي كاش قبل از اينكه كسي كانديد بشه جاي مدرك كه كاملا معلومه از كجا گير اوردن ازشون يه تست صحت و سلامت روان بگيرن.ببينن .چطور ميشه اگه شخصي كه توهم ديداريو عقده خود بزرگ بيني و پارونوييد داره بشه رييس جمهور .همين روزاست كه يه ادلر ديگه پيدا بشه و دستشو رو كنه.
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ | ۰۲:۰۰

مدیریت زمان:حسین
شبنم برو کشکتو ....این سایت جای امثال شما نیست دوروددددددددددددددددبر موسوی
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ | ۱۱:۱۳

امیر
خانم شبتم اون امیری که پیام گذاشته سبز سبز سبز من نیستم متن هایی که من مینویسم کاملا مودبانه و عاری از اهانت به هیچ مقامی اگه خوب نگاه کنید اینجا 100 تا امیر وجود داره شما ادعاتون میشه حتی نمیتونید تشخیص بدید که این متن مال کیه من اگر چندین شبنم هم وجود داشته باشه میتونم تشخیص بدم کدوم متن مال شماست مثل رئیس جمهور وقتی کم میارین دنبال براهین واهی هستین بیشتر از این خودتونو از سکه نندازین عقده ای بودن شما کاملا مشخصه
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ | ۱۱:۵۲

مدیریت زمان:حسین
شبنم برو به جهنم
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ | ۱۲:۰۰

سارا andishe64@gmail.com
معني يا حسين تاميرحسين را ديروز در خيابان هاي تهران ديدم امام حسين هم فداي ميرحسين شد ؛ديروز عگس امام آتش كشيده شد امروز علم عباس فردا قران ؛ننگ بر خوارج ايران رايم راپس بده مير حسين جز اشگ توبه راهي برايم نگذاشتي معني فرهنگ تورا در اتش عزاداران حسيني ديدم
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ | ۱۴:۴۳

شبنم
إنَّ هذا یَومٌ تَبَرَّکَت بِهِ بَنّو اُمَیَّةَ
امروز روزی است که جشن گرفتند آنرا بنی امیه
هذا یَومٌ فَرِحَت بِهِ الُ زِیادٍ وَ الُ مَروان بِقَتلِهِمُ الحُسین صلوات ا... عَلَیهِ
امروز روزیست که شادمانی کردند در آن خاندان زیاد و خاندان مروان بجهت کشتنشان حسین راکه درودهای خدا بر او باد
اللهُمَّ فَضاعِف عَلَیهِمُ اللَّعنَ مِنکَ وَالعَذابَ الألیم
خدایا پس چند برابر گردان بر آنها لعنت و شکنجه را از جانبت
اللّهُمَّ إنّی اَتقَرّبُ اِلَیکَ فی هذَا الیوم و فی مَوقِفی هذا و اَیّامِ حَیوتی بِالبَرائةِ مِنهُم و اللَّعنةِ عَلَیهِم وَ بِالمُوالاتِ لِنَبیِّک و الِ نَبیِّکَ علیهِ وَ عَلَیهُم السَّلام
خدایا من تقرب می جویم به تو در این روز و در موقعیتم و در روزهای زندگیم با بیزاری از آنها و لعنت بر آنها و با دوستی و پیوستگی با پیغمبرت و خاندان پیغمبرت که بر او و بر آنان باد سلام
ما با آدمای عادی طرف نیستیم با یه مشت شمریو ابن زیادی طرفیم. جماعت ناجوانمردی که در روز عاشورا و طبق عادت همیشگی شون که شنا بر خلاف جهت آب هست به جای عزاداری مثل بقیه جوونها و مردم این مرزو و بوم و سایر شیقتگان اباعبدا... در سراسر دنیا به جشن و پایکوبی و هلهله پرداختند و با تأسی و پیروی از همان ابن مرجانه ها که در روز عاشورا خیمه ها را به آتش کشیدند، خانه ها و اموال عمومی رو به آتش کشیدند و به عزاداران حسین با سنگ و اسید حمله کردند. تا یکبار دیگه خوش خدمتی خودشون رو به اربابهای دور از وطنشون ثابت کنند و نشون بدن که چقدر در دین گریزی و نفرت انگیزی پیشرفت کردند. لطفاً دیگه اون دهن های پر از فتنه تون رو ببندید. بسه. خوب هر غلطی که دلتون می خواد می کنیدو میندازید گردن اینو اون. انقدر ضعیف و متزلزلید که حتی شهامت به عهده گرفتن رفتارهای شیطانی تون همه ندارید. من در هر موردی با شما اختلاف داشته باشم در مورد اهمال مجلس خبرگان در مورد تأیید صلاحیت یه بیلمز دیکتاتور و یک آدم روان پریش موافقم. کسیکه امام در آخرین استعفا بهش گفت تو هم برو همونجا که بنی صدر رفت. و خدا رحمت کند آن پیرمرد را که چه خوب همه چیز رو می دید و این مجلس خبرگان هیچ کدوم از این سوابق درخشان رو ندید. بهتر است مجلس خبرگان از این به بعد یه تست سنجش ظرفیت از کسانی که ظرفیت پذیرش شکست و یا احیاناً دیدن پیروزی طرف مقابل را ندارند و از شدت حسادت سر به در و دیوار می کوبند و خودشان و دیگران را به کشتن می دهند بگیرد. تا دیگر وقتی جشن و پیروزی دیگران رو دیدند برای خالی کردن عقده هایشان در روز عاشورا شروع به سوت و کف نکنند. ادله ادله. کدوم ادله؟. ادله ای از این محکم تر که دست به هر بی حرمتی زدید؟ آخرین جنایت خودتون هم کردید. دیگه بسه. سراپا کفر و دروغید و در کمال پر رویی سینه سپر می کنید و از تمام رفتارهای رذیله خودتان دفاع می کنید. در ضمن در جمله بندی حرفهایتان کلی سکته هست. به گمانم انقدر با عجله نوشته اید که بعضی از کلمه ها و فعلها رو جا انداختید. بله اینجا ایران است و من فرزند همین آب و خاک هستم و می مانم. نه عروسک خیمه شب بازی و مترسک دست یک مشت اجنبی که یک روز قبل از عاشورا مشقتان را به شما دیکته می کنند و چه خوب می نویسید وطن فروشها. نقاب سبز ابلبس/ حمایت از انگلیس
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ | ۱۵:۲۷

يك كشور سوال
جالبه شبنم خانم شما چطور از رو اسمي به اندازه جمله جنسييتم رو تشخيص دادي.شما در واقع بخشي از ناخداگاهت رو به اين وسليه بيرون ريختي چون از لوليدن در بين جنس مخالف لذت مي بري و انتظارت از يه برخود سالم بدون شناخت و رابطه به خيالپردازي هاي بدور از واقعيت مي انجامه.راستي اقا امير درست گفتن شما شعور تميز نداري اما تا بگي استعداد تعميم داري.(من يه كشور سوالم نه يه دنيا تكليف دنيا معلومه)
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ | ۱۵:۳۷

محمد
همیشه وقتی تو روضه ها می گفتن یزیدیان در مقابل اشک چشمای یه دختر بچه ی 3ساله ی یتیم هلهله می کردند و می خندیدند با خودم می گفتم آیا اینا انسان بودن؟؟؟ مگه میشه؟؟؟!!!
اما امروز با چشم خودمون دیدیم... نوادگان و ادامه ی همونا رو در 1400بعد...
امروز دیدیم کسانی که با شعار یاحسین دوباره سر امام حسین رو بردیدند و بعد کف و سوت زدن...
یاحسین میگن و جمهوری ایرانی لس آنجلسی!! می خواهند! یاحسین میگن و اسلام نمی خواهند! یاحسین میرحسین میگن که با دوست دخترا و دوست پسراشون راحتتر بگردن! یاحسین میگن که بساط دیسکو و کاباره شون برپا باشه! یاحسین میگن که راحت تر و علنی به کثافت کاری هاشون برسن!... یا حسین می گفتند و امروز با اقتدا به یزیدیان 1400سال پیش در روز مصیبت آل حسین سوت و کف زدند... و این یعنی مظلومیت حسین(ع) که این بار اسمش بر سر نیزه میره...
با اینکه دل همه ی عاشقان حسین(ع) امروز خون شد از مظلومیت اهل بیت و امامت و ولایت... اما خوبه!... امروز سند نابودی شون رو امضا کردند و تیشه به ریشه خودشون زدن... و به امید خدا بزودی زود جلوی چشم ما ذلیل و نابود خواهند شد. چون :
با آل علی هر که در افتاد، برافتاد..
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ | ۱۵:۴۰

مدیریت زمان:حسین
ملا شبنم مفید بنویس
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ | ۱۷:۳۶

مدیریت زمان:حسین
گاهی این سؤال پیش می‌آید که در چنین عصری که بشر به کره مریخ در حال پرواز است, عزاداری و به یاد حسین(ع) بودن یعنی چه و صحبت از آزادگی و رشادت او چه معنی دارد و این همه تأکید در بزرگداشت عاشورا برای چه منظوری است؟ شاید به این منظور ‌باشد که ظلم هنوز در دنیای امروزی ما وجود دارد
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ | ۱۷:۳۷

مدیریت زمان:حسین
محمد به گذشته خودتو خانوادت فکر کن .انقدر رنگ عوض نکنین
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ | ۱۷:۴۴

يك كشور سوال
اقامحمدو شبنم خانم.شماها دست خودتون فكرتون مريضه .هر كي ميخواد بره ديسكو بره. لااكراه في الدين مگه از شما ميخوان كه جوابشونو بدين .نه داداش من اين حرفا همش تخليه فكريو تزريق ايدوئولوژيه خاص يه سري افراد تو مغز شماست .بزاريد هر كي حرف خودشو بزنه شمام حرف خودتو بزن .خدا نكنه شماها كه نه سوت زدين نه چماغاتونو تو هوا چرخوندين.نه ساداتي رو بيگناه كشتين .حناتون رنگ باخته. از پشت اعتقادات مردم بياين بيرون كه گند زدين به اعتقاد همه.خدايا حاكمانمان را حق نشان ده و به مردمان خفته مان شعور درك حقيقت.
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ | ۱۸:۰۳

علی
میر حسین موسوی خاتمی نیست
1000 برابر اوست
۱۳۸۸/۱۰/۲۴ | ۱۶:۱۲

dorood bar moosavi

تو مرگ بر موسوي ميگويي در حاليکه دوربين ها رو به تو است براي پخش مستقيم از کانال سراسري .
من مرگ بر ديکتاتور ميگويم در حاليکه باتوم ها رو به من است . تو را با اتوبوس مي آورند و براي من خيابان ها را ميبندند
. تو را مردم مينامند و من را فتنه گر . تو امنيت شغليت تامين شده و من نگران امنيت جانيم هستم .
در ميان شما پرچم و پوستر پخش ميشود و در ميان ما اشک آور و گاز فلفل . اين است فرق من و تو

۱۳۸۸/۱۰/۲۵ | ۱۷:۱۱

رضا www.rz.com
فقط میرحسین وبس
۱۳۸۸/۱۱/۰۱ | ۱۲:۱۲

ساسان sasan_blue2020@yahoo.com
بسیار زیبا نوشتید
صداقت کلام نویسنده(ها)ی سایت رو بسیار دوست دارم
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ | ۱۳:۵۵

© 2009, Khabgard.com. All rights reserved.

بازنشر مطلب و عکس فقط با ذکر مأخذ آزاد است.