Browsing Tag

بار عاطفی کلمات

بار عاطفی کشتن
زبان‌گرد

بار عاطفیِ کشتن

«هلاک شدن» و «کشته شدن» و «شهید شدن» و «فوت کردن» جملگی مفهوم مردن دارند، اما به رعایت بار عاطفیِ متفاوتِ آن‌ها ست که دشمن هلاک می‌شود، جانباز شیمیایی شهید می‌شود، مردم در زلزله کشته می‌شوند و هما روستا فوت می‌کند. اما بعضی واژه‌ها هم…

۲۱ مهر ۱۳۹۴
Back to Top