Browsing Tag

در خیال بر درختی میوه می‌دهد

در خیال بر درختی میوه می‌دهد
آثار برگزیده جایزه‌ی بهرام صادقی

داستان کوتاه «در خیال بر درخت میوه می‌دهد»، فرهاد بابایی، تهران

امروز برای بار اول است که شب جمعه با بابا و نادیا نرفته‌ام بهشت زهرا. دایی ساسان قرار است بیاید و با هم فیلم کوتاهی را که ساخته‌ام، تماشا کنیم. تماس گرفته و گفته که دیر‌تر از ساعتی که قرار گذاشته بودیم، می‌آید. کتاب…

۷ دی ۱۳۹۴
Back to Top