Browsing Tag

رزم آفتاب‌پرست‌ها

رزم آفتاب‌پرست‌ها
آثار برگزیده جایزه‌ی بهرام صادقی

داستان کوتاه «رزم آفتاب‌پرست‌ها»، علی محمدی کاشانی، تهران

آن شب تشنج کردم. افتادم وسط پیاده‌رو و بدنم شروع کرد به لرزیدن. نه به این سادگی، با رکابی بودم و بچه گربه سیاه پیچیده در لباس‌هایم، در دستم. بعد از رفتن بابا همه چیز به هم ریخت. بدون خداحافظی در را رویش بستم.…

۷ دی ۱۳۹۴
Back to Top