Browsing Tag

فریده شبانفر

داستان سفید سفید مثل برف
آثار برگزیده جایزه‌ی بهرام صادقی

داستان «سفیدِ سفید مثل برف»، فریده شبانفر

صبح زود بود که برف شروع به باریدن کرد. توران در حاشیه خیابان ایستاده بود، بی انتظاری...دانه‌های برف روی مژه‌هایش که می‌نشست از خواب آلودگی مانده از شب قبلش می‌کاست. سردش بود و جابجای تنش از درد می‌سوخت. لباس نازکش گرما…

۲۶ دی ۱۳۹۵
Back to Top