Browsing Tag

فعل دعایی

زبان‌گرد نگارش و ویرایش

دست مریزاد یا پس مریضاد؟

اگر خیال کرده‌اید مشکل من نوشتن «مریزاد» با «ضاد» است، خیال باطل کرده‌اید! دست من از جایی شروع به ریزیدن کرد که دیدم یکی از خوانندگان، خوشحالی و تشکرش را به این شکل نوشته: «دم‌تون گرم، پس مریضاد.» حالا شما بفرمایید با این «پس…

۲۶ تیر ۱۳۹۴
Back to Top