خوابگرد قدیم

چگونه به داوت کمک کنیم؟

۷ خرداد ۱۳۸۴

رضا قاسمی، نویسنده‌ی مقیم فرانسه، یادداشتی نوشته با عنوان پس، فیلتر کن تا بچرخیم و روی سایت ادبی‌اش دوات منتشر کرده و از کسانی که با تکنیک ارسال با ایمیل آشنا هستند برای مبارزه با فیلتر تقاضای کمک کرده. من هم مدتی‌ست برای مراجعه به این سایت از ضدفیلتر استفاده می‌کنم. شما که در ایران هستید، لطف کنید و کلیک کنید. اگر با فیلتر روبه‌رو شدید، متن یادداشت را می‌توانید در این صفحه از ضدسانسور خوابگرد بخوانید. سانسور در اینترنت به آرامی، در سکوت، و گاماس گاماس دارد پیش‌روی می‌کند. حداقل سکوتش را گاهی‌وقت‌ها بشکنیم و به هم‌دیگر آگاهی دهیم.

آقای قاسمی
شما هم اگر مایل‌اید، می‌توانید برای بازنشر نوشته‌های‌ دوات به انتخاب خودتان در فضای خوابگرد حساب کنید. من تکنیک آن ماجرا را نمی‌دانم، ولی به حرمت آزادی بیان، هر کمک دیگری از دستم بربیاید، حاضرم. اگر می‌خواهید می‌توانم بخشی راه بیندازم در کتابخانه‌ی خوابگرد با نام آینه‌ی دوات. یا هر روش دیگری که پیشنهاد می‌کنید. ارسال با ایمیل هم روش خوبی‌ست. امیدوارم یکی از این همسایگان که کار فنی بلد است، به شما کمک کند.

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top