خوابگرد قدیم

دست‌های آلوده‌ى یک نویسنده

۴ مهر ۱۳۸۲

علی قانع : ما به هیچکس نگفتیم که آلوده شدهایم. شما هم جائی نگوئید . گفتیم تفریحی است. وقت پرکن . اراده کنیم فاتحهاش خوانده است و disconnect میشویم . تمام است به اشارتی . تمام … ]متن کامل[

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top