Browsing Tag

آلت تناسلی

زبان‌گرد

آلت تناسلی مردان و زنان در زبان فارسی

خوابگرد: این یادداشت را با حذف برخی بخش‌ها از وبلاگ Monelly بازنشر می‌کنم؛ وبلاگ دوزبانه‌ی ماندانا که از مهاجرت می‌نویسد و به قول خودش، خاطرات مادرشدنش. موضوع این یادداشت یکی از بزرگ‌ترین معضلات تاریخی و فرهنگی ما در نام‌گذاری اعضای تناسلی است که پیامدهای بد…

۱ اسفند ۱۳۹۵
Back to Top