Browsing Tag

آریامن احمدی

اعدامی
کتاب‌گرد مقالات

تصویر اعدام در آینه‌ی‌ ادبیات ایران و جهان

اعدام از ابتدای سِفرِ پیدایش تا امروز راهِ خود را از بطن تاریخ به لبه‌ی زندگی آدمی ادامه می‌دهد؛ از لبه‌ی تیغ سیاست تا لبه‌ی تیغ دین و مذهب. نوشاندن زهر، در آتش‌افکندن، حلق‌آویز‌کردن، صندلی الکتریکی، اتاق گاز، خفه‌کردن در آب، جوخه آتش، گیوتین، و…

۳ دی ۱۴۰۱
خوزستان
دوره‌گرد شعر

خوزستان؛ آب، نان، آزادی | شعرهایی در رثای این‌روزهای سرزمینی هفت‌هزارساله که تشنه است

چه کسی می‌تواند از یاد برده باشد روزی که خرمشهر آزاد شد، تابلوِ «به خرمشهر خوش آمدید» را با تابلوی «به خرمشهر خوش آمدید، جمعیت: ۳۶ میلیون نفر» عوض کردند! و امروز خوزستان، مثل آن سال‌های جنگ، ۸۳ میلیون نفر شده است. …

۸ مرداد ۱۴۰۰
Back to Top