Browsing Tag

تفنگت را زمین بگذار

بیداد سکوت مجموعه داستان‌هایی برای خسرو آواز ایران محمدرضا شجریان
کتاب‌گرد معرفی و مرور

بیداد سکوت شجریان

وقتی راضی‌ام کردند بروم بهداری، نمی‌دانستم باید به دکتر بگویم چه مرضی دارم. روی تخت نشسته بودم و همین‌طور در سکوت به دکتر، که نمی‌دانست با من چه کند، نگاه می‌کردم که یکی از زندان‌بان‌ها با شوق کودکانه‌ای وارد بهداری شد و درِ اتاق…

۱ مهر ۱۳۹۶
Back to Top