Browsing Tag

حسام انوری

داستان قبل از خواب چراغ‌ها را خاموش می‌کنم
آثار برگزیده جایزه‌ی بهرام صادقی

داستان «قبل از خواب چراغ‌ها را خاموش می‏‌کنم»، حسام انوری

دیگر هیچ کاری از دست من ساخته نبود. فرامرز آمد صندلی عقب ماشین درست کنار دست من نشست و از آن طرف یوسف خان هم که یک ربع تمام توی ظل آفتاب داد زده بود "انقلاب" و گلوی خودش را جر داده بود، با…

۲۶ دی ۱۳۹۵
Back to Top