Browsing Tag

پروبلماتیک یعنی

دشواره به جای پروبلماتیک و مشکله و مسئله
زبان‌گرد نگارش و ویرایش

دشواره و دشوارگی به جای پروبلماتیک

چکیده: پروبلماتیک در انگلیسی هم صفت است و هم اسم. در فارسی، یا خودش را به کار می‌برند یا معادل‌‌هایی نارسا یا ناتوان مثل مشکله. در این متن، برابرنهادِ دشواره و دشوارگی به‌طور خاص برای پروبلماتیکِ اسم پیشنهاد شده است. رضا شکراللهی: به‌گمانم یک سال…

۱۲ فروردین ۱۳۹۷
Back to Top