Browsing Tag

گربه روی شیروانی داغ

فیلم نهنگ
فیلم و سینما

ملاحظاتی پیرامون فیلم نهنگ و متافیزیکِ چاقی

اگر در گذشته رویکرد سینما ساده‌کردن پیچیدگی‌های زیستن بود، سینمای امروز، تا می‌‌تواند، سعی می‌کند پیچیدگی‌های یک زندگی ساده را بیرون بکشد و نمایش دهد. فیلم نهنگ این کار را با نشانه‌ها انجام می‌دهد: یک خانه‌ی ساده و آشفته و مردی که از فربهی…

۱۳ فروردین ۱۴۰۲
Back to Top