زبان‌گرد نگارش و ویرایش

آن‌چه یا آن‌چه که؟

۶ خرداد ۱۳۹۶
آن‌چه بدون که موصولی

«چه» در «آن‌چه» همان «که» است. ننویسید «آن‌چه که…»، تا شیواتر باشد.
مگوی آن‌چه طاقت نداری شنود
که جو کشته گندم نخواهی درود
سعدی

یکی از خطاهای رایج در نگارش، کاربرد بیجای «که»ی موصولی است. وقتی «چه» معنای «چیز» بدهد یعنی موصول است. بنابراین استفاده از «که»ی موصولی بعد از آن، از زیبایی و شیوایی کلام می‌کاهد. این بیت سعدی شاید آشناتر باشد:
من آن‌چه شرط بلاغ است با تو می‌گویم
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

14 + 19 =

Back to Top