خوابگرد قدیم

موسیقی کلام بیهقی

۲۱ آذر ۱۳۹۱

زبان بیهقی در تقسیم‌بندی جدید جزء زبان‌های نثر بینابین قرار می‌گیرد که یک سوی آن نثر مرسل و سوی دیگر نثر مسجع و متکلف و مصنوع است. بیهقی قاعدتا باید ویژگی‌های هر دو سبک قبل و بعد از خود را در نثرش آورده باشد اما این تقسیم‌بندی بسیار کلی و نارساست. شاید بهتر باشد که بیهقی را جزء مکتب غزنه در دوره‌ی بینابین قرار دهیم. موسیقی کلام بیهقی مانند نثرهای آهنگین اولیه نیست. همچنان‌که با موسیقی نثرهای مصنوع تفاوت دارد. شاید به تعبیری بتوان گفت موسیقی‌اش غنی‌تر از نثرهای قبل و بعدش است. به خاطر همین در سرچشمه‌های شعر نیمایی و سپید معاصر، نخستین جرقه را نثر بیقهی می‌دانستند.ششمین مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی موسیقی کلام در تاریخ بیهقی اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر حمید عبداللهیان در روز چهارشنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۶:۳۰در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهیدبهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم برگزار می‌شود. ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top