خوابگرد قدیم

اصلاحیه از نوع سوم

۲ اسفند ۱۳۹۰

«قبرستان سقف ندارد» مجموعه‌داستانی ست که پاییز امسال منتشر شد. نویسنده‌اش دو سال پیش مصرانه از من خواست داستان‌های این مجموعه را همه‌جوره ویرایش کنم تا به گفته‌ی خودش «اگر روزی تصمیم به چاپ آن‌ها در یک کتاب» گرفت، در «بهترین وضع ممکن» به ناشر ارائه کند. پذیرفتم و کار را به انجام رساندم و قرارمان شد این که  هنگام چاپ کتاب «حق معنوی من با ذکر نام در جایی از کتاب» ایفا شود. پس از مدتی، کتاب را با توجه به رفاقت قبلی‌اش با مدیر نشر چشمه ـ بی دخالت من ـ به ایشان سپرد. و آن زمان، من نیز ویراستار همین نشر بودم.

سرانجام کتاب منتشر شد، اما مدیر محترم نشر به دلایلی که برای من مبهم ماند، هم از گردش و انجام کار به شیوه‌ای که حق  من در شناسنامه ایفا شود سر باز زد؛ هم به گفته‌ی نویسنده، به وی اجازه نداد این کار را، مثل کاری که پدرام رضایی‌زاده در «مرگ‌بازی» کرد، در صفحه‌ی تقدیم مجموعه صورت ببخشد. به این ترتیب، حق معنوی من از دست رفت.

مدتی پس از آن، نویسنده‌ ضمن عذرخواهی برایم نوشت که «اگر مصاحبه‌ای شد، اگر جایی حرفی زدم، توضیح می‌دهم، به تفصیل. عین همان چیزی که بود.» پس از چند ماه که سامان آزادی، نویسنده‌ی محترم مجموعه در مصاحبه‌هایش توضیحی در این باره نداده است، ناگزیر شدم این توضیح مختصر را به منظور حفظِ حق معنوی خود در خوابگرد بنویسم.

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top