خوابگرد قدیم

تای خورشید

۲۹ شهریور ۱۳۸۹

نامت را برمی‌دارم
و می‌زنم به کوه
می‌روم و می‌برم تا آسمان
و می‌کوبم به خورشید
       تا
       لبخندِ خورشیدِ همه‌ی نقاشی‌ها
                                               نام تو باشد

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top