خوابگرد قدیم

نظامی، سخنگوی بزرگ فرهنگ ایران

۲۰ تیر ۱۳۸۹

دومین مجموعه از درس‌گفتارهایی درباره‌ی نظامی با عنوان «نظامی، سخنگوی بزرگ فرهنگ ایران» با سخنرانی دکتر اصغر دادبه در روزهای چهارشنبه ۲۳ و ۳۰ تیر ساعت ۱۷ در مرکز در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در  خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم برگزار می‌شود. در این دو جلسه، دو بیت نظامی تحلیل و بررسی می‌شود:

همه عالم تن است و ایران دل         نیست گوینده زین قیاس خجل
چون که ایران دل زمیــن باشــد         دل ز تـن به بـود یقیــن باشــد


این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top