خوابگرد قدیم

هفتان فیلتر شد

۷ بهمن ۱۳۸۷

متأسفانه از امروز، برخی از آی اس پ ها سایت هفتان را فیل‌تر کرده‌اند. برای این که بتوانم پی‌گیری دقیق‌تری بکنم، خواهش می‌کنم کامنت بگذارید و بگویید که آی اس پ شما هفتان را فیل‌تر کرده یا نه؟  نام آی اس پ را (شرکتی که خدمات اینترنت را از آن می‌گیرید) هم بنویسید لطفاً.

پی‌نوشت:
باز هم متأسف‌ام که بگویم، نتیجه‌ی پی‌گیری‌های دشوار امروز مشخص کرد که مسدودشدن سایت فرهنگی هفتان در برخی از آی اس پ‌ها بر اساس اشتباه فنی نبوده و از طرف مخابرات نیز این اتفاق رخ نداده است. فعلاً همین مقدار خبر دارم که مسدودشدن این سایت فرهنگی بنا به دستوری خاص به برخی از آی اس پ های مهم انجام شده و احتمالاً سراسری خواهد شد. در  روزهای آینده، امیدوارانه برای کشف دلیل ماجرا و روشن شدن تکلیف نهایی تلاش خواهم کرد.

در آینده، نتیجه‌ی پی‌گیری‌ها را در همین‌جا خواهم نوشت. از همه‌ی بزرگوارانی هم که به روش‌های گوناگون، همدلانه «حیرت» و «تأسف» خود را بیان کردند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top