خوابگرد قدیم

کارگاه رمان شهسواری؛ شکست یا موفقیت؟

۴ مهر ۱۳۸۷

محمدحسن شهسواریمریم مهتدی: بسیاری از مخاطبان ادبیات و حتا منتقدان ادبی معتقدند کارگاه‌های داستان‌نویسی، کلاس‌هایی بی‌فایده‌اند و نتیجه‌‌ی احتمالی‌‌شان، نه تربیت داستان‌نویسان جدید، که تئوریزه کردنِ خلاقیت است… و حتا برخی از این مخالفان، هر گونه خروجیِ کارگاه‌های داستان‌نویسی را بی‌محتوا و بی‌ارزش می‌دانند و معتقدند، کسانی که از کارگاه‌های داستان‌نویسی بیرون می‌آیند، به جای نویسنده شدن، فقط توهم نویسندگی دارند… درست در بحبوحه‌ی این بحث‌ها که در مطبوعات و محافل ادبی همواره مشتری دارد، نشر چشمه با سه رمان‌نویس جدید برای انتشار رمان‌های‌شان قرارداد بسته است که هر سه نویسنده، در کارگاهِ رمان‌نویسیِ محمدحسن شهسواری نوشتن رمان‌شان را آغاز کردند و در پایانِ همان کارگاه هم آن ‌را به پایان رساندند. این‌که چه‌طور این اتفاق افتاده و کارگاه رمانِ شهسواری در شهر کتاب مرکزی چه فرایندی طی کرده تا به این برایندِ خوب رسیده، موضوع گزارش‌ـ‌گفت‌وگویی ست که می‌خوانید. [متن کامل در پنجره‌ی پشتی]

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top