خوابگرد قدیم

خوب، بد، تلخ!

۳ تیر ۱۳۸۷

خبر خوب این که: سرانجام مجید حمیدزاده، مدیر اداره‌ی کتاب وزارت ارشاد کنار رفته. خبر بد این که: هنوز معلوم نیست چه کسی قرار است جایگزین او شود. واقعیتِ بد این که: طی سه سال اخیر، در اداره‌ی زیر نظر حمیدزاده در بخش ممیزیِ ادبیات داستانی، فلسفه، تاریخ و علوم اجتماعی، با طولانی شدن روندِ صدور مجوز، بلاتکلیف ماندنِ شمار شایان توجهی از آثار، و سخت‌گیری‌های شدید و بی‌نظام، بیش‌ترین فشار بر نشر فرهنگ در این سال‌ها وارد شده.

خبر غیررسمی این که: گویا در این سال‌ها میان معاون فرهنگی وزیر و مدیر اداره‌ی کتاب اختلاف نظر وجود داشته و حمیدزاده بسیار زودتر از این باید می‌رفته. امیدواری این که این بار پرویز، معاون فرهنگی ارشاد متوجه باشد که یک سال بیش‌تر فرصت برای جبران کاستی‌های این سه سال، باقی نمانده و به فکر جایگزینی باشد که اداره‌ی کتاب را از حالت نیمه‌تعطیلی درآورد و به‌تبع‌ آن از بیش‌تر محروم ماندن اهل فرهنگ از حق شهروندیِ نشر آثار خود جلوگیری کند.

واقعیت تلخ این که: رئیس جدیدِ ادار‌ه‌ی کتاب نیز با نظر موافق شخص وزیر ارشاد باید منصوب شود. دعا این که: کار فرهنگ به اهل فرهنگ سپرده شود. و پرسش اساسی این که: آیا ممیزیِ به شکل کنونی و دولتی، کاری قانونی و فرهنگی ست؟! و آخر این که: این عکس صرفاً جنبه‌ی تزیینی دارد و هیچ ربطی به موضوع این نوشته ندارد!

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top