خوابگرد قدیم

مشاعرمان کار نمی‌کند یا مشاعر نداریم؟!

۱۹ فروردین ۱۳۸۷

وقتی می‌گویم تعاریف وزیر ارشاد با تعاریف دیگران فرق دارد، نگویید نه! او امروز در پاسخ این همه منتقدان خاص و عام حوزه‌های سینما و نمایش با ذکر برخی آمار و ارقام غیرمحتوایی گفته: “بعضی‌ها متأسفانه این پیشرفت‌ها را نادیده گرفتند و با ژست فیلسوف‌مآبانه گفتند که وضع فعلی فرهنگ از وضع قبلی بدتر است. به نظر من این افراد خودشان را متهم می‌کنند و مشاعرشان درست کار نمی‌کند.” توجه کنید که او در سخنرانی امروز خود، منتقدان وضع نشر کتاب را در حدِ همین پاسخ آلوده به توهین هم قابل ندانسته و هیچ اشاره‌‌ای به وضع نشر نکرده است؛ انگار نه انگار که وزارت ارشاد، اداره‌ی عریض و طویلی هم دارد به نام اداره‌ی کل کتاب. شاید هم منتقدانِ این عرصه اصلاً مشاعری ندارند که کار کند یا نه! به گفته‌ی وزیر ارشاد، “امسال بذری را که در این سال‌ها کاشته‌اند، درو خواهند کرد.”

پیوند: حاشیه‌ی سیدابوالحسن مختاباد

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top