خوابگرد قدیم

قهرمان ملّی در ایران یعنی حمّالان پوچی!

۱۴ مرداد ۱۳۸۵

فرنگیس حیدرپورچه خوش‌تان بیاید چه نیاید، من یکی به این چیزها که می‌رسم، دست و دلم می‌لرزم. چه از جنگ خوش‌مان بیاید چه نیاید، این زنِ ایستاده با تبر قهرمان مقاومت زن ایرانی‌ست که پس از مرگ شوهرش، تأمین مخارج زندگی خانواده‌ی پنج نفره را به عهده دارد، در حالی که دیگر جوان نیست و ۴۵ سال سنّ دارد. بنیاد شهید کرمانشاه ماهی سی هزار تومان به او می‌دهد! پسر جوانش بیکار است. شرایط دشوار زندگی و درآمد ناکافی حتّا منجر به قطع تلفن خانه به ‌دلیل بدهی به مخابرات شده است. اگر می‌خواهید این اسطوره‌ی مقاومت ایرانی را بشناسید، این‌جا را بخوانید و ببینید. [لینک]

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top