خوابگرد قدیم

کاش…

۲۸ آبان ۱۳۸۴

به قولی،
کاش می‌شد سه چیز را از کودکان یاد می‌گرفتم
ـ یا این که ـ
سه چیز را از کودکی‌ام فراموش نمی‌کردم:
۱) بی‌دلیل شاد بودن و پای‌کوبیدن
۲) همیشه سرگرم کاری بودن و بیهوده ننشستن
۳) حق و خواسته‌ی خود را با تمام وجود خواستن و فریادزدن.

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top