خوابگرد قدیم

فعلا در بازار کتاب خبر چندانی نیست

۳۰ شهریور ۱۳۸۲

در مقدمه‌ی گزارش پیشین کتاب به وضعیت عمومی کتابفروشی‌ها با توجه به فصل باز شدن مراکز آموزشی اشاره کردم و نیز وضعیت نشر و حساب و کتاب ویزیتورهای کتاب که باعث شده بود، بازار کتاب دچار کمی رخوت شود. این وضعیت هم‌چنان ادامه دارد و انتشار گزارش این دوهفته از فرط لاغری، ناسودمند به‌نظرم رسید. شاید تا هفته‌ی دیگر اوضاع کمی بهتر شود و یا شاید هم تا دوهفته‌ی دیگر. فعلا گزارش این تعویق را داشته باشید تا گزارش دوهفتگی شماره‌ی ۱۲.

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top