خوابگرد قدیم

لطفا وبلاگ‌هارا فیلتر نکنید

۲۰ تیر ۱۳۸۲

خورشید خانوم: بعد از پرشین‌بلاگ، بلاگ اسپات هم فیلتر شد. اولین وبلاگ‌ها را یادتان می‌آید؟ فضای حاکم بر اینترنتِ دو سال پیش را یادتان می‌آید؟ پیشرفتی که در سایت‌های ایرانی بعد از تولد پدیده‌ی وبلاگ رخ داد را یادتان می‌آید؟
آقایان به کجا می روید؟ از فیلترینگ به کجا می‌خواهید برسید؟ مگر پدیده‌ی وبلاگ چه تهدید بزرگی برای شما بود که این‌چنین به تضعیف یکی از عوامل موثر پیشرفت
IT در ایران پرداخته‌اید؟ ]متن کامل[

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top