خوابگرد قدیم

عکس امروز

۵ تیر ۱۳۸۲

اگر بخواهید حدس بزنید که این عکس متعلق به کدام کشور و یا شهر است، چه می‌گویید؟ موضوع این معماری چیست؟ آیا پرچم سیاهِ بالای بنا را می‌بینید؟


این، عکس یک امامزاده است؛ امامزاده‌ای مثل هزاران امامزاده‌ی دیگر در سراسر ایران. از موضوع امامزاده‌ها که بگذریم، این بنای تاریخی مربوط است به دوره‌ی تیموری که در شهرستان چابهار بنا شده و از جاذبه‌های جهانگردی این منطقه به‌حساب می‌آید و عکاس آن هم نادر مظلومی‌ست. نکته‌ای که باعث شد آن را به عنوان عکس امروز انتخاب کنم، تلفیقی از سه معماری متفاوت است که در این بنای تاریخی دیده می‌شود؛ معماری هندی، آفریقایی و اسلامی. غریب‌گونگی آن هم شاید به همین خاطر باشد. وقتی این تلفیق در معماری را با مناسبت برپاشدن آن کنار هم می‌گذارید، آیا چیز خاصی ذهن شما را قلقلک نمی‌دهد؟

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top