خوابگرد قدیم

اولین توقیف یک انتشاراتی

۲۶ خرداد ۱۳۸۲

چون قرار است کشور پیشرفته‌ایم باشیم در همه‌ی امور از جمله قانون و قضا، مفتخرم به آگاهی برسانم که روز یکشنبه انتشارات صراط، موسسه معرفت و پژوهش و ناشر کتاب‌های عبدالکریم سروش را تخته کردند و اموالش را هم ضبط کردند. تلفن همراه مسئول موسسه هم از جمله اموال ضبط شده است. این موسسه که در خیابان ۱۶ آذر واقع است، متعلق به  سروش است و در حوزه دین پژوهی فعالیت می‌کند. ببخشید، می‌کرد! حالا هی بگویید مسجدجامعی بد است!

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top