خوابگرد قدیم

کشور آخرین ها

۹ آذر ۱۳۸۱

رمان کشور آخرین ها نوشته ی پل استر آمریکایی وارد بازار کتاب شد. خجسته کیهان برای اولین بار دارد این نویسنده ی خلاق را در ایران معرفی می کند و تا به حال دو رمان شهر شیشه ای و کشور آخرین ها را ترجمه کرده که اولی را به دلیل اهمال ناشرش خود من هم تا کنون ندبده ام و فقط توانسته ام فصل اول آن را بخوانم که به نظرم برای آن ها که دغدغه ی روایت و فرم گرایی در ساختار روایی داستان دارند، رمان به شدت جذابی ست. ولی رمان کشور آخرین ها که انتشارات افق ناشر آن است، رمان دیگرگونه ای ست. اسم اصلی آن سفر آنابلوم است و مضمون هولناکی را دستمایه قرار داده که کم تر کسی می تواند از پس آن برآید. حسن به کیفیت ترجمه ی آن اشاره کرده بود. وقتی متن ترجمه را پیش از چاپ ویراستاری می کردم گفت وگوی مفصلی با خانم کیهان در همین باره داشتم و ایراد اصلی که به او گرفتم، تصنعی بود که نمونه اش را به شکلی دیگر در ترجمه های مرحوم داریوش دیده بودیم و از آن شاکی بودیم. کیهان توضیح داد که این وضعیت تا حدودی در متن اصلی وجود دارد که شاید مربوط باشد به شگرد سفرنامه ای رمان، ولی با این حال من احساس کردم بخشی از تکلف موجود هم مربوط است به تسلط ناکافی مترجم به زبان فارسی، الگوهای این زبان و تطبیق آن با متن اصلی. به هر حال پس از گپ و گفت و با توضیحات خاضعانه ی کیهان، تلاش کردم تا جایی که می شود از این تصنع و تکلف کم کنم و نتیجه ی کار هم خیلی بهتر شد. علی رغم همه ی این حرف ها، این را هم باید در نظر گرفت که کشور آخرین ها از روی نسخه ی انگلیسی اش ترجمه نشده و خود این موضوع هم در این باره بی تاثیر نیست…

ولی مطمین باشید با خواندن این رمان و رمان شهر شیشه ای( اگر گیرتان آمد!)، شما هم با یک نویسنده ی ممتاز برخورد خواهید کرد که به سادگی نمی توانید از آن بگذرید.

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top