Browsing Tag

هومن عباسپور

درست و نادرست در رسم‌الخط
زبان‌گرد نگارش و ویرایش

درست و نادرست در رسم‌الخط

هومن عباسپور: بارها نوویراستاران دربارۀ رسم‌الخط کلمات از ما می‌پرسند که مثلاً «کتابخانه» درست است یا «کتاب‌خانه»؟ موضوعِ این یادداشت همین کلمۀ «درست» است که نابجا به‌کار می‌رود. باید بدانیم که «درست» دربرابر «نادرست» قرار می‌گیرد. در رسم‌الخط، فقط زمانی می‌توانیم بگوییم فلان صورتِ…

۱۷ تیر ۱۳۹۶
گلگشت‌های ادبی و زبانی احمد سمیعی گیلانی
خبر و گزارش کتاب‌گرد

انتشار گلگشت‌های احمد سمیعی در ۹۵‌سالگی او

دیشب بختِ این را داشتم که در آیین جشن نودوپنجمین زادروز استاد احمد سمیعی حاضر باشم. سمیعی ۹۵ساله شد و از خوشبختی ما ست که با همه‌ی ریزجثگی، گام‌هایش هنوز استوار است و با همه‌ی کهن‌سالی، نگاهش هنوز تیز و قلمش هنوز نویسا و…

۳۰ بهمن ۱۳۹۴
Back to Top