خوابگرد قدیم

عاشقی جگر می‌خواهد، وقتی عشق را از مرگ گریزی نیست

۳ دی ۱۳۹۱

به روایت و با صدای «فردی مرکوری»
یادمان فردی مرکوری در سوییس


There’s no time for us
There’s no place for us
What is this thing that builds our dreams, yet slips away from us

Who wants to live forever
Who wants to live forever

There’s no chance for us
It’s all decided for us
This world has only one sweet moment set aside for us

Who wants to live forever
Who wants to live forever

Who dares to love forever
… when love must die

But touch my tears with your lips
Touch my world with your fingertips
And we can have forever
And we can love forever
Forever is our today

Who wants to live forever
Who wants to live forever
Forever is our today
Who waits forever anyway?

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top