خوابگرد قدیم

بدبختان!

۱۳ مهر ۱۳۹۱

از صائب است این بیت:

روزی که برف سرخ ببارد ز آسمان
بختِ سیاهِ اهل هنر سبز می‌شود!

انگار آسمان، نه فقط همه جا که، در همه‌ی زمان‌ها همین رنگ است.

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top