خوابگرد قدیم

مسئولیت

۱۲ مهر ۱۳۹۰

محمدحسن شهسواری: از سال ۱۳۶۸روزنامه‌نگاری و خبرنگاری می‌کنم. هیچ وقت مثل این سال‌ها بی‌مسئولیتی و سهل‌انگاری در این کار ندیده‌ام. آخر من کی درباره‌ی رمان خودم می‌گویم: در این رمان نیز بحث عدم قطعیت و بازی با فرم وجود دارد!

این بلا مدت‌هاست سر همه‌مان می‌آید و به همه‌ی مقدسات، برای متهم نشدن به غرور است که با خبرگزاری‌ها و سایت‌ها (که همه‌شان هم رفقای‌مان هستند) حرف می‌زنیم و آخرش می‌شود این!

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top