خوابگرد قدیم

در راستای چیزهای حکومتی و نیز چیزهای نویسندگان!

۱۴ شهریور ۱۳۹۰

در فرانسه، هر روز بیش‌تر از شصت جلد کتاب چاپ می‌شود. ماه سپتامبر و ماه ژانویه دو فصل مهم ادبی به‌شمار می‌آیند. در عرض پانزده روز سپتامبر گذشته، چیزی قریب ۶۴۶ رمان جدید روی میز کتاب‌فروشی‌ها بود. ماه‌های نوامبر و دسامبر فصل جایزه‌هاست. کتابی که جایزه‌ی «‌گونکور» را برده باشد می‌تواند تا چهارصد هزار نسخه فروش برود، یعنی درآمدی بیش‌تر از شش میلیون یورو. پس با این حساب همه کتاب می‌نویسند، همه، باسواد و بی‌سواد، پیر و جوان، مار و بیمار… هر ناشری، روزانه، به‌طور متوسط ۲۵۰ نسخه کتاب از پست دریافت می‌کند. دنیای عجیب غریبی ‌ست. وزیران ما رمان‌های پلیسی می‌نویسند، گویند‌گان تلویزیون داستان‌های عاشقانه. در واقع، از سی سال به این‌ور اتفاق مهمی در ادبیات فرانسوی نیفتاده است.

از متن گفت‌وگویی قدیمی با قلی خیاط

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top