خوابگرد قدیم

یک پرسش از خبرنگاران ادبی

۲۱ آبان ۱۳۸۷

یعنی از دو هفته‌ای که از گماشته‌شدن محمدعلی رمضانی فرانی برای اداره‌ی کتاب وزارت ارشاد می‌گذرد، حتا یک خبرنگار هم از خبرگزاری‌ها و مطبوعات به فکرش نرسیده باید از این مدیر کل جدید چند تا سؤال ساده بکند؟ مثلاً که برنامه‌اش چیست؟ اصلاً برنامه‌ای دارد؟ آیا در این دو هفته با روال کار اداری آشنا شده یا نه؟ اصلاً در دفتر کارش حاضر شده یا نه؟ یعنی وقتی مدیرکل‌های وزرات‌خانه‌های دیگر عوض می‌شوند، خبرنگارها به همین سادگی ازش می‌گذرند؟ واقعا که!

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top