خوابگرد قدیم

مشکل کندیِ هفتان با جابه‌جایی سِرور رفع شد

۱۹ خرداد ۱۳۸۷

تعطیلاتِ گندی بود که، هوا بی‌شرمانه گرم بود و، امکانِ مسافرت نبود و، هفتان تعطیل بود و، حوصله برای هیچ کاری نبود و نبود و نبود! اکنون، هوا هم‌چنان بی‌شرمانه گرم است و، امکانِ مسافرت هم‌چنان نیست، ولی هفتان از نو باز شده و حوصله را هم باید به ناچار شاخ‌اش را گرفت و به زیر گاریِ زندگی کشید تا شروع کرد از نو.

دو سال و ده ماه بود که حتا یک روز را بی‌دغدغه‌ی هفتان نگذرانده بودم، حتا در طولانی‌ترین تعطیلات. این چند روز که هفتان به هوای جابه‌جایی سِرور غیرفعال بود، تجربه‌ی عجیبی را از سر کذارندم که پس از نزدیکِ سه سال اضطراب و دلواپسیِ هفتان، گوشه‌ای عمیق از فکر و ذهنم خالی بود و، نمی‌دانستم با این گوشه‌ی خالی باید استراحت کنم یا غصه‌ی نبودن‌اش را بخورم! چند روز گندی گذشت از آن رو که گفتم، ولی چند روز عجیبی بود که بیش‌ از آن که به استراحتِ بی‌دغدغه کنار زن و فرزندم بگذرد در گوشه‌ی خانه‌ی کوچکِ خنک از بادِ کولر، به اندیشه گذشت که، کجا ایستاده‌ام؟ هفتان کجاست؟ همراهان کیان‌اند؟ چگونه باید باشد که نیست؟ و مهم‌تر: چگونه شد که می‌توانست نشود؟!

اعتباری که هفتان بسیار فراتر از یک لینکده‌ی گروهی با موضوع فرهنگ و هنر یافته، و پاس‌داشتنِ احترام کاربرانی که به آن در حدِ یک پایگاه خبری و ترمینال تازه‌ترین لینک‌های ارزشمندِ فرهنگی و هنری معتبر خو کرده‌اند، موجب شده تا آسانیِ دسترسی به آن، همواره برایم بسیار مهم باشد. پس از آن که سرور پیشین هفتان، به رغم اختصاصی بودن‌اش دچار مشکلاتی شد که آزارش را  کاربران هفتان هم می‌دیدند و پس از آن که صاحبان سرور نتوانستند در مدت زمان تعیین‌شده از پس رفع مشکلی که بر آن‌ها تحمیل شده بود، برآیند و گویا هنوز هم گرفتار رفع آن‌اند، مجبور شدیم به اثاث‌کشی هفتان به سرور اختصاصی دیگری با هزینه‌ی بیش‌تر تا، اگر قرار است با مشکلاتی هم از این نظر روبه‌رو شویم، مشکلاتِ احتمالی و معمول به خودِ سایت هفتان مربوط شود که در زمان معمول هم بشود آن را برطرف کرد. اکنون هفتان روی یک سرور اختصاصی با نظارتِ خودِ ما (و مدیریت فنیِ نوید خادم) قرار دارد و از امروز هفتان را از نو شروع می‌کنیم.

جدای از سرور که نهایتاً با صرفِ هزینه‌ای بیش‌تر حل می‌شود، پیش‌تر گفته‌ام که هفتان در ساختار و امکانات کاستی‌هایی دارد و نیازهای تازه‌ای. پیشنهادها را جمع‌بندی کرده‌ایم و ایده‌های خود را هم کنارشان قرار داده‌ایم و با شناختی که از مخاطبان و نیازهای این فضا داریم، برنامه‌ی نوسازی هفتان را مدتی ست که به جدّ پی گرفته‌ایم. امیدوارم به زودی، نسخه‌ی تازه‌ی هفتان را هم بتوانیم پیش روی کاربران بگذاریم.

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top