خوابگرد قدیم

تنقیه و تنقیح!

۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷

کلیک کنیدپایگاه اطلاع‌رسانی یک جای رسمی، جمله‌ی یک رئیس خیلی مهم را این شکلی حروف‌چینی کرده: “قوانین موجود در کشور باید تنقیه و دسته‌بندی شود.” این جمله یا غلطِ نگارشی دارد یا ایرادِ چیدمانی. اگر غلطِ نگارشی باشد، درست‌اش می‌شود این: “قوانین موجود در کشور باید «تنقیح» و دسته‌بندی شود.” ولی اگر ایرادِ چیدمانی باشد، جای «دسته» و «تنقیه» باید عوض شود، یعنی این: قوانین موجود در کشور باید دسته‌بندی و تنقیه شود!

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top