خوابگرد قدیم

برندگان مسابقه اعلام شدند

۲۴ بهمن ۱۳۸۵

بیانیه‌ی هیأت داوران جایزه‌ی داستان کوتاه شهر کتاب
هیأت داوران نخستین دوره‌ی جایزه‌ی داستان کوتاه شهرکتاب، مرکب از احمد اخوت، هلن اولیایی‌نیا، عباس پژمان، علی خدایی، بلقیس سلیمانی، سیدرضا شکراللهی و محمدحسن شهسواری با ابراز خرسندی از شکل‌گیری موج داستان‌نویسی امروز ایران که در غنا و تنوع بسیاری از داستان‌های مسابقه مشهود بود، امیدوار است کارگزاران فرهنگی با توجه به این جریان فرخنده و استعدادهای ارزشمند برآمده از آن‏ْ‏، زمینه‌های تقویت، شکوفایی و انعکاس این استعدادهای درخشان را فراهم آورند.

هیأت داوران با تقدیر از مؤسسه‌ی شهرکتاب که امکان این رقابت خجسته را فراهم آورده است، ضمن ادای احترام به همه‌ی شرکت‌کنندگان، برندگان نخستین دوره‌ی جایزه‌ی داستان کوتاه شهرکتاب را از بین داستان‌های:
۱ـ «آواز» نرگس قندچی
۲ـ «النگوها و خاک» وحید ذاکری
۳ـ «بستنی گل یخ» ندا کاوسی‌فر
۴ـ «حجله‌های خاموش» مه‌ناز رونقی
۵ـ «خاکستری صورتی» حسین نیازی
۶ـ «دَوَران» هادی کیکاوسی
۷ـ «شبیه هم» حسن میرزایی
۸ـ «شکارچیان در برف» نسیبه فضل‌اللهی
۹ـ «قرقیزی‌ها هم شکلی دارند برای خودشان» زهرا نصر
۱۰ـ «مبل» ایمان بهزادیان
۱۱ـ «مثلاً بازی» پیمان هوشمندزاده
۱۲ـ «مکاشفه» فرزانه سالمی
۱۳ـ «میان حفره‌های خالی» پیمان اسماعیلی
۱۴ـ «می‌گویم جیغ بزن» محمدرضا زمانی
۱۵ـ «نه هست» آرش توکلی

به شرح زیر اعلام می‌کند:
جایزه سوم مشترکاً به: «حجله‌های خاموش» نوشته‌ی مه‌ناز رونقی و «آواز» نوشته‌ی نرگس قندچی، شامل لوح تقدیر و هر کدام یک سکه‌ی تمام بهار آزادی.
جایزه دوم مشترکاً به: «شکارچیان در برف» نوشته‌ی نسیبه فضل‌اللهی و «قرقیزی‌ها هم شکلی دارند برای خودشان» نوشته‌ی زهرا نصر، شامل لوح تقدیر و هر کدام دو سکه‌ی تمام بهار آزادی.
جایزه نخست تعلق می‌گیرد به: «میان حفره‌های خالی» نوشته‌ی پیمان اسماعیلی، شامل لوح تقدیر و پنج سکه‌ی تمام بهار آزادی

پی‌نوشت: چیزکی می‌خواهم بنویسم درباره‌ی مراسم امروز؛ شاید فردا.
پیوند: گزارش مشروح «مهر» از دومین همایش داستان کوتاه (خبرگزاری مهر، نام پیمان اسماعیلی، برنده‌ی  جایزه‌ی نخست را به اشتباه، پیمان هوشمندزاده ثبت کرده است!)

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top