خوابگرد قدیم

فیل بازی!

۹ تیر ۱۳۸۶

چه طوری می‌شود فیل را قلقلک داد؟ سرمایه از شما، کار از ما!اصلاً فکر می‌کنید می‌شود؟ بخوانید و پیشنهاد بدهید. [متن کامل در ناتور]

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top